Monday, November 24, 2008

Helle Klein om folkrörelser

"Medlemskapet blir allt mer en kund-relation och handlar mindre om att bidra själv, vara delaktig eller ingå i ett ideologiskt sammanhang. Konsumismen och kortsiktigheten har ätit sig in också i folkrörelsekulturen... Förtroendet är ett samhälles själva livsnerv. Utan det fungerar varken demokratin eller marknaden"

Läs mera här.

Man kan göra mycket för att stärka folkrörelser. I Libertas har jag skrivit en artikel, där jag menar att sjävla fundamentet är kommunikation, dialogen mellan människor.

No comments: