Wednesday, November 5, 2008

Larm, vol. 3

Securitas har nu ombetts utreda vem som utlöste dörrlarmet tidigare. Arrangörerna hävdar att det är säkerhetspolisen som är ansvarig för att ha utlöst larmet, något som Säpo avvisar. Uppdatering följer.

No comments: