Friday, November 21, 2008

Med tanke på Lissabonfördraget

Jag orkar inte sätta mig in i allting kring Lissabonfördraget. Eftersom at S ledamöterna kommer rösta ja. Rösta NEJ är inget realistiskt alternativ. Bara avstå.
Danielssons lakejer skriver dock om detta här

Har du en 10 minuter över, läs!

No comments: