Friday, November 14, 2008

Är alkohol en personlig frihet?

Systembolagets var eller icke vara?

Sverige ingår i det så kallade vodkabältet ( Ryssland, Japan, Finland). På grund av att Sverige befinner sig i vodkabältet, skulle vi dricka alldeles för mycket om vi avskaffade Systembolaget. Som genom sina höga priser minskar konsumtionen drastiskt. Detta har ledande alkoholforskare kommit fram till! Kostnaden för mänskligt lidande skulle öka dramatiskt om vi tillät en fri marknad sätta priserna. Misshandel och våld skulle öka. Dödsfallen skulle peka uppåt och hälsan för den generella befolkningen skulle bli sämre.

Ett av ”vodkaländerna” Ryssland är ett u-land ur hälsosynpunkt. Medellivslängden för män är endast cirka sextio år. Mycket på grund av alkoholismens skador ( ser man män dricka vodka ur glas förstår man att de har problem). Skulle vi avskaffa systembolaget som somliga politiker vill, så kanske vi inom ett par årtionden skulle ha liknande situation som Ryssland !?

Frågan som vi måste ställa oss, är om den individuella friheten eller det kollektivt bästa skall gälla? Detta är kärnfrågan!
Personligen tror jag inte att man kan låta individen i detta fallet få bestämma, eftersom att lidandet skulle bli så stort för till exempel barn och kvinnor. Det finns tillräckligt med problem med alkoholen idag, och en ökad konsumtion skulle göra saken drastiskt sämre!

Argumentet för individens frihet, är det tyngsta argument för att avskaffa Systembolaget! Skall vi alltid sätta friheten i första rummet?
Vissa säger JA, eftersom att deras analys alltid gäller individen, aldrig kollektivet! Politikens syfte är för dessa att maximera friheten för individen, oavsett den samhälleliga kostnaden!
Men hur fri är alkoholisten? Skulle alkohol om det uppfunnits idag vara lagligt? Hur många hundratusen barn lever inte med föräldrar som bara skall ta ett glas på kvällen, och slutar med att dricka upp hela barskåpet?

Systembolaget brukar hänvisa till att de kommer endast att finnas till så länge svenska folket vill ha monopolet kvar. Som tur är vill en majoritet av svenskarna ha kvar monopolet. Inte för att man inte nödvändigtvis vill betala så fasligt mycket för en flaska vin, utan för att man inte vill att grannens ungar skall må piss för att deras pappa och mamma super.

Frågan kring Systembolagets vara eller icke vara är alltså mycket enkelt. När det gäller alkohol så skall man inte maximera individens frihet, utan beskära friheten! Eftersom att samhället på det stora hela tjänar på detta.

No comments: