Monday, December 29, 2008

Att göra det mest korkade!


Det är krig mellan Palestina och Israel. Hamas vill förinta Israel och tillslut kom vedergällningen, man sätter in attackflyg i ett av världens mest tätbefolkade områden. Slutsatsen förstår alla, det är civila som dör, inte främst soldater. Om man skall kriga så handlar det alltid om att minska civilbefolkningens lidande, men i realiteten brukar det inte funka. Det är alltid civilbefolkningen som lider, alltid!


Krig slår alltid mot främst barn och kvinnor.


Danielssons lakejer skriver mera här.
Gud är en skämtare, en sadistisk sådan!
Saturday, December 27, 2008

Problemet Gud


Om Gud
Det har varit diskussioner kring Guds existens på newsmill, en debattsida. För den oinvigde kan tankarna ses som antingen flummiga eller helt omöjliga att förstå.
Jag brukar ha lite svårt att hänga med i svängarna när troende kör bevisen, för det verkar så konstigt att tro på någonting som inte verkar vilja visa sig på något sätt.

Mitt andra problem, och detta har jag grubblat över sena kvällar, handlar om att OM Gud/ar existerar hur kan de vara så passiva?

Teodiceproblemet

Eller, hur en Gud kan acceptera ondska!? I första kapitlet i Bibeln käkar Adam och Eva av kunskapens träd, vilket är dåligt? Sedan barkar allt åt helvete. Noaks ark kommer för att Gud har bestämt sig för att förinta sitt verk och sedan blir det en massa prat om släktled hit och dit. (Gud har sedan en tendens att vilja utrota samhällen, vilket är lite otäckt.)

Hur kan en existerande Gud acceptera att barn lider? Denna fråga gör att jag är benhård ateist. För jag tror nämligen att en varelse med makt över allt skulle ställa sig just samma fråga! Och bestämma sig för att barn inte skall lida. Tyvärr så lider barn och därför är jag ateist, för att någon Gud inte finns. Eller så finns Gud men kan inte förändra sitt verk, och då tycker jag att hela grejen med Gud är ointressant. Antingen finns han/hon och kan förändra sitt verk, eller så finns han/hon inte.

Gud kommer rädda klimatet säger den svenska biskopen på newsmill, jaha tänker jag!Kommer Gud att räddda de miljoner barn i världen som lider oerhört? Nej, för Gud finns inte.

Religiösa har alltid problem när jag pratar om ondska och varför människor skall behöva lida! Det är lite svårt att säga, ja, men du lider för ett högre syfte! Vilket syfte? förklara gärna det för mig!

Vad är det för poäng med att först skapa en värld och sedan inte göra någonting när det barkar åt helvete?

Stora släggan mot Gud

Gud har dolda planer, säger troende, men återigen vilka planer? Jag kan inte förstå planen med att en femåring sitter inlåst i ett skåp i Thailand och utnyttjas av sjuka människor (pedofiler). Eller varför några hundratusen barn i Palestina skall vara vrålhungriga för att Israel stänger distributionskanaler efter att stolpskott i Hamas skjutit rakter över gränsen. Eller för att slå i med släggan, hur kan Gud acceptera alla krig som varit och kommer ske? Där tiotals miljoner barn och kvinnor får lida för att korkade beslutsfattare i regeringar inte fattar att krig alltid kostar mer än vad det smakar! Det senastei raden av dumheter var Irakkriget. Och det slutar inte med Irakkriget, världens dumbommar kommer hitta på nästa krig så snabbt de kan.

Att vilja tro på Gud

Men vet ni vad, jag skulle ändå gärna tro på en Gud! Av den enkla anledningen att jag gärna skulle ha någonting att hålla fast vid, när marken försvinner och världens sammanhang blir kristalklart. Av ondska styrs mycket i världen. Denna insikt är svår att ta till sig. Men förklarar mycket av de skeenden i världen. Från krig, ojämlikhet, fattigdom, girighet, död och smärta.

Wednesday, December 24, 2008

Adam Tensta - " We banging on the system"
Bilden: Adam Tensta, från just Tensta.

Social logik

Det har varit stenkastning mot brandkåren i Tensta på sistonde och annat otyg. Syftet har varit att locka/tvinga polisen till platsen!
Åt ena sidan vill man använda hårdhanskarna för att man tror att det leder någonvart, men historien visar oss att hårdare tag inte leder någonvart. Problemet är snarare att det vore ologiskt om det INTE hände någonting. Ja, du hörde rätt! Socialt utsatta förorter har alltid genom tiderna varit ett gissel för samhället, och kanske främst för dem själva. Vi hade kravaller i Frankrike för inte så länge sedan, där bilar och annat sattes i brand. Det var som i Tensta men i större skala och antagligen en hårdare ton. Nu kommer triumfkortet: fattigdom kostar!

Ojämlikhet kostar pengar, att tillåta att människor lever under hårda villkor slår tillbaka på samhället snabbt och kraftfullt!

Enligt den borliga protestantiska etiken, skall de i Tensta hålla käften, arbeta hårt och inte vara så förbenat upproriska. Arbetare skall veta hut och veta sin plats i samhällshierarkin.

" We banging on the system" sjunger Adam Tensta, med kraftfull bas och ett hårt ljud.
" Politicians move there kids from here" syftar på S-kvinnnors orf. Nalin. Jag känner adrenaliet pumpa där jag går från busshållplatsen till min mammas medelklasskvarter. Innan jag skrev vidare på detta inlägg, läste jag att en knivskuren i Tensta också hindrats att få medicinsk hjälp av ungdommar. Suckande skriver jag klart detta inlägg och skakar på huvudet.

Ojämlikhet kostar, när skall politikerna fatta dettta?

We banging on the system..Tuesday, December 16, 2008

Den borliga hegemonin

Människan och grupper

I sociologi pratar man om att människor tillhör olika socialgrupper. Vi tillhör en grupp när vi arbetar, en grupp när vi är hemma, och en grupp när vi till exempel sportar. Inte sällan umgås vi med folk som har samma livserfarenheter som oss själva. Eftersom att vi trivs med människor som har samma åsikter, värderingar och kunskaper som vi själva besitter.

Gårdagens samhälle och dagens
En tydlig skillnad mellan dagens samhälle och gårdagens, är det faktum att olika grupper flyter ihop. Med de ekonomiska skillnaderna som spelar mindre roll, än för till exempel hundra år sedan blir det inte lika lätt att se vilken grupp av människor vi tillhör. Kläder som visar vem vi är, går idag att kopiera lättare genom billiga kopior och människor är medvetna om hur de uppfattas- och vill ibland förändra detta ( dock inte alltid). Det som tydligt visar ungefär var du befinner dig i samhället är hur du pratar. Pratar du slang, fint, eller vardagligt. Och vem är det som definierar vardagligt?Bostadsområden och yrken
Vi skall dock vara ärliga med att säga att även om de ekonomiska skillnaderna är mindre idag än för hundra år sedan, så innebär detta att skillnaderna mellan människor fortfarande är mycket stora. Pengar styr världen, och beroende på hur mycket pengar vi har kommer vi kunna bosätta oss i områden där vi passar in. Det är alltså ingen tillfällighet att det går att skikta inkomster beroende på var en person bor. Täby har dominerande yrkesgrupper och Botkyrka har andra.

Den rådande borliga hegemonin
Idealet är den självstyrande människan, den borliga människan. Borligheten växte fram om jag mins rätt under industrialismen och är en sorts bred grupp som inte är arbetare eller överklass.
Borligheten har ideal präglade av protestantismen ( sparsamhet, arbeta hårt, kärnfamilj)
Tanken är att ALLA skall kunna nå sinna drömmars mål om man kämpar hårt ( om det sedan finns sega diskriminerande strukturer som stänger ute människor, det glömmer vi). Men är det inte så att människor lever liv som de ofta fötts in i? Är det inte så att en arbetarson tar ett arbetaryrke ( LO) medan en akademikerson tar ett akademikeryrke? Javisst, så är det såklart. Eftersom att vi socialiseras in i hur vi skal handla och tänka.

Klassamhället
O, nej kom inte dragandes med det gamla liket! Men vad är det jag har argumenterat för? Jo, att människor lever i olika grupper som inte är olikt klasser. Som socialist menar jag snarare att tanken om att klassamhällets tid är förbi är en naiv tro på att människors materiella omständigheter inte spelar någon roll. För pengar spelar visst roll. Och ja, du klassificerar människor hela tiden.
Runt omkring mig på KB vimlar det till exempel av juridikstuderande som ser påtagligt lika ut. När jag åker ut till Vårberg, blir modet annorlunda. När jag åker till östtyskland blir modet än mer påtagligt.

"Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Speciellt vikt lägger sociologin vid att försöka förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter; grupprelationer och -processer; social skiktning och sociala systemprocesser, samt vilka kulturella strukturer och processer som präglar moderna samhällen."

Sociologin
Klassamhället är fortfarande levande!


Monday, December 15, 2008

Att finna meningar med livetBild: Danska filosofen Sören Kierkergaard.

"– Søren trodde att sökandet efter mening var en naturlig del av att vara människa. Från början när vi är barn så är det det materiella som intresserar oss – tingen, människorna, naturen. Många år är vi helt tillfreds med det. Men med tiden så tröttnar vi, vi börjar känner en tomhet, en konstig saknad och något inom oss frågar: Är det här verkligen allt? Är det det här som är meningen med livet? "

http://www.innerlighet.se/page18/page18.html

Om livets mening

Jag kan inte säga att jag gör det lätt för mig. Att ställa frågan kring livets mening är att ställa den svåraste frågan som existerar. Sören menar enligt boken "Att leva innerligt" att man måste svara på frågan krings livets värde utifrån sig själv. Det går alltså inte att hitta en färdig förpackning att köpa och sedan är det hela klart. Att hitta en individiell mening är att göra det svårare för en, samtidigt som innerligheten ökar. Livet blir mera färgglatt. Att gå utanför alla auktoriteter och tro på att man själv kan skapa meningar, är att nå djupare i att vara människa. För att nå detta tillstånd måste man dock vara villig att tappa greppet. Att helt enkelt inse att det sätt man lever inte är självklart, utan avgjort av val man gör och samhällets strukturer. Att frihet finns om man söker den.

Politik - en av meningarna med livet

Det här är en politisk blogg. Politik tycker jag kan vara en del av det individuella svaret för mig. Politik handlar om hur man organiserar samhället, och detta tycker jag är mycket intressant. För mig som är intresserad av frihetsbegreppet , är alla strukturer som finns otroligt viktiga. Strukturer som hindrar människor att vara fria, är någonting som borde motbekämpas. Talet om den fria människan måste ses ur ett kollektivistiskt synsätt då vi är gruppvarelser. Det lilla barnet klarar sig inte utan vuxna, vi som är "vuxna" klarar oss inte utan andra människor.

Avrundning

Syftet med detta inlägg, är att egga tanken! Att söka efter meningen är inte att dra ner sig i ett svart hål. Om man är öppen för nya tankar kommer dessa tankar att komma till en. Självklarheter är alldrig självklarheter och hur vi ser på saker spelar oftast större roll än vad vi först tror.

Någonting att ta med sig på tankeresan är att det inte bara finns ett fåtal meningar, utan även det som man inte ser som mening kan vara en mening. Enkla saker som en god sömn och mat är för mig till exempel helt nödvändiga meningar. En annan mening kan vara struktur, en annan att dra ner på tempot i en stressig värld. Eller tvärtom, att köra så det ryker.

Vad är din mening med livet?

Friday, December 12, 2008

Guds vrede 2 - the story continues !


Countdown. Klimataktions kampanjsida.

" – Vi ser en försurning av världshaven som faktiskt har gått betydligt längre än vad vi trodde bara för något år sedan ... – Bara runt indiska oceanen är ungefär 400 miljoner människor direkt beroende av produktiviteten i kustområdet."
SR

Ja, det där lät ju inte så bra! Rapporterna numera är skrattretande nog av domedags karraktär hela bunten. Därför smilar jag när Reinfelt ( den gamla sköna marknadsfundamentalisten) citeras i DN när han säger " Nu är det en ödesstund för miljön" i förberedande möte för Köpenhamn
( som antagligen går åt helvete) inte konstigt. Det är poppis att använda stora ord och sedan resa med flygplan hem. Åk tåg!

Politik är att prata

För mig som är deppigt lagd när det gäller miljöfrågor är det intressant att språkligt analysera vad politiker säger. För GUD vad de pratar. Man blir helt till sig. Men GUD vad de inte GÖR någonting konkret! Det är helt fantastiskt vilken skillnad det finns mellan retorik och handling. Det är som man tror att politikersjukan gör att det kommer ut en massa ord och sedan raderas minnet.


Bilar- ni vet de där dumma sakerna!


Bilföretagen i USA som inte fattat att miljö är någonting bra ( Toyota HAR fattat) hålller på att gå i konkurrs ( JAA). Tja, om det inte vore för att ett par miljoner amerikaner får problem så är jag faktiskt bara glad. Mindre skit helt enkelt. Jag gäspar också kraftigt åt Sverige som har bilföretag som är köpta av amerikaner och som inte satsat rätt på ett tag. Frågan är om man skall punga ut miljarder för att skitiga saker skall finnas kvar?
Ja, om de blir miljövänliga! En betydande del av de 24 miljarderna borde alltså gå till att göra svenska bilar konkurrenskraftiga- alltså miljövänliga! Annars kan man lika gärna satsa på medicin där Sverige faktiskt är ledande på många områden. Eller gud förbjude, förbättra välfärden.

Domedagen - igen

"De globala utsläppen måste börja nå sin kulmen redan under kommande period, som omfattar åren 2013-17. Om inte det sker kan det vara försent att rädda våra samhällen undan farlig, okontrollerbar klimatförändring."

Det har alltså nåtts "tipping point" och sedan händer det en massa otrevligheter.

Klimataktion

Thursday, December 11, 2008

Guds vrede


FN´s organ för climatförändringar får Nobels fredspris 2007 (?) (IPCC.ch)

Komplexitet kontra enkelhet

Om vi går tillbaka till 60 och 70 talet, och funderar kring vänsterns argumentation. Handlar det tror jag mycket om en deterministisk syn på framtiden - man trodde man kunde se in i framtiden. Vilket man inte kan , eftersom att du inte kan räkna med alla orsak-verkan förändringar.
Däremot kan du göra kvalificerade gissningar utifrån kända fakta, men det är inte samma sak som att spå framtiden! Det är välldigt mycket att inte spå framtiden.

De revolutionära tankarna förbyttes i en högervåg som genom 80 talet spred tentaklerna runt jorden. Detta var inte konstigt. För säg den som köper någonting som knappt går att förstå, marxismen låter ibland som marsianska. Liberalismen däremot är busenkel, man satsar helt enkelt på att människan är en kalkylerande maximalt rationell individ i alla lägen. Vilket vi om vi ser på daglig basis skrattar hårt åt! Människan är inte bara rationell, vi är samtidigt icke rationella. Och vem tror på allvar att individen är det enda analysobjektet. Har vi liksom totalt glömt sociala faktorer?

Nå, min poäng är följande. Vänstern har en ny styrka i argumentationen för ett mer harmoniskt samhälle.

Klimatförändringarna

Det är marginalforskare som inte tror på växthuseffekten eller att förändringarna på grund av människans leverne skulle vara ett problem. Jag struntar i DN, SVD och andra borgarmedia, eftersom att de inte är forskare. Jag är intresserad av vad IPCC säger, för det är en jäkla massa forskare som skapar dokument för FN. De säger att vi har problem.

Alltså, konsumtionskritiken har vetenskapligt starkt belägg ( nya rapporter kommer hela tiden) Vi måste hitta på nya tekniker men om vi bara tror att nya grejer kommer rädda oss, är vi ganska naiva. Livsstilsförändringar krävs, och det är här vänstern kommer in. Vänstern pekar på en nytt sätt att skapa relationer mellan människor. Vänstern menar att man maximera invididens frihet genom att placera honom/henne i ett kollektiv. SVD ledarskribenter , eller någon annan borgarmedia skulle oooja sig över att man inte sätter invididen högst upp, men vänstern kan säga att det gör man visst. Inviden får styrka genom kollektivet! Trygg vågar ta risker. Otrygga människor vågar inte ta lika stora risker.

Guds vrede, var är våran Noaks ark?

Klimatförändringarna har en poäng, som gör att jag ibland funderar på om jag skall ta valium för att inte flippa fullständigt! När klimat förändrats tillräckligt mycket, när "tipping point" är nådd, när orsak-verkan förstärkts tillräckligt. Ja, kära kamrater, då går det åt helvete!

Det är då Bangladesh och Pakistan, samt alla andra fattiga länder på jorden får det minst sagt åt **** jobbigt. Vatten stiger, arter dör ut, kort sagt hela naturen flippar ut.
Naturen blir sjuk!


Inversibilitet

För att vara fin kan vi prata om inversibilitet. Klockan går inte att dra tillbaka! När jorden ökat med ditten och datten grader så får vi leva med det. När jag blir sjuk tar jag medicin och drar ner på tempot. När naturen blir sjuk då snackar vi låååång period.

Vi skulle kunna skapa en metafor (ganska otrevlig sådan). Tänk dig att du drabbas av hög feber. Det går över. Du lider och klagar som alla andra men det går över. Sedan en dag drabbas du av att du ser saker som inte finns , och hör saker som inte existerar. Det hela slutar med att du får ta tung medicin hela livet och blir seg som en morgontrött student. Klimatförändringarna är som att naturen får en psykos som inte går över, utan eskalerar tills kollas sker. Ush.

Logiska argument

Ja, antingen tänker vi:
1. Neeej det löser sig. Heja marknaden! Teknik uber alle!
2. Eller, äähh majoriteten av forskarna har fel! Inte för att har läst ett par tusen sidor som de har och gjort empiriska exprement men jag har rätt de har fel. Jag vet bäst för det brukar vara så. ( Här har vi borgarmedia. De vet alltid bäst. Alltid)
3. Oj, kanske vi skulle göra någonting även om klimatförändringarna inte visar sig vara jätte stora problem. För att kostnaden om vi inte gör någonting blir så högt att det inte är värt risken.
4. Aj, oj, nej, alla fakta pekar på att naturen flippar ur snabbare och snabbare, vetenskapen har sagt sitt. NU kör vi lite radikala förändringar.

Själv hejar jag på 3 och 4.

Fortsätter det som det gör nu. Kommer mina barn-barn att inte heja alls.

Köpenhamn

Jag tror det går åt helvete. Politiken pratar men klimatförändringarna ökar. Cynisk som jag är , tror jag att folk vaknar upp i sista sekund eller för sent. Jag har gärna fel. Tro mig jag vill verkligen tro att västvärlden tar sitt ansvar och stoppar den galna utvecklingen-historiskt hur väst agerat blir jag deprimerad.


Sömn..

Tuesday, December 9, 2008

Analys av RödGröna alliansenDet hela kan sammanfattas med att man kommit fram till att det blir svårt för S att stå emot Alliansens så kallade enighet. Allinsen är en rolig konstruktion, då det är M som har tjänat på det % medans de andra förlorat. Sedan borde centern och folkpartiet slås ihop, men stolpskott som de är fortsätter de att överträffa varandra i dumheter för att synas i media. Kristdemokraterna är det enda partiet jag har respekt för i Alliansen, eftersom att de är ideologiska. Resten är PR partier!


Det S hoppas på är att Ohly tappar talförmågan, alltså inte är så jävla vänster, för att inte skrämma innerstadväljare i de tre storstäderna. Vänsterpartiet kommer antagligen att förlora på sammarbetet men har inget val. Radikala vänsterpartister kommer anse att det är bättre att Ohly inge går med på S acceptans av stora delar av Alliansens skattepoltik. I verkligheten så är det dock otänkbart att V kommer rösta emot en S regering. Det mest radikala partiet i parlamentet kan såklart inte rösta framm en ny Allians, bara för att man anser att S har blivit ett *nytt* mittenparti.
Allting i sammarbetet kommer grunda sig på att S är överlägset största partiet, de andra kan försöka få det till att de har stort inflytande men kan i realiteten bara få igenom småfrågor för att inte totalt öppet bli överkörda på alla punkter av S.
------
Poesi
Klockan 8 en morgon läser jag Majakovskij innan demonerna kommer igen
världen tumlar runt och blir en avbruten kvist där en stumm fågel sitter och trallar.
Emot världen är jag, jag som knappt kan andas.
Emot friheten som skär osynliga bojor kring min hals och stryper mig med bomull.
klockan 8 en morgon läser jag en poet som insåg att friheten endast kan komma när
mentaliteter förändras.
Det går inte att tvinga människor att bry sig om andra, säger jag och spöket nickar.
Nej ingenting förändras om inte människor själva förstår
Raderna av böcker tornar upp sig vid min fåtölj och läker såren inombords.
Som att papper skulle vara radikalt, skrattar den kala Majakovskij från skärselden
och tar sig ännu en sup.
klockan 8 en morgon tittar jag ut ifrån min lägenhet och ser grannarna vakna - när jag inte sovit.
Greiders ord om att det inte går att förändra socialdemokratin inifrån slår mig som en
knytnäve i magen och gröten blir kall.
Snurra tanken du tänkare, snurra igen och igen och igen. Ta dig en sup och rumla runt. Somna med foten utanför sängen och tro på att Buddhismen kan rädda dig. Ingenting blir allt.
Klockan någonting läser jag Majakovskij och spökena dansar framför mina ögon.
Tänker på universum och allting blir ganska litet.
Jag somnar.

Tuesday, December 2, 2008

Europarådet

Surfar runt på Europarådets hemsida och finner att organisationen gör allt rätt (nästan, hehe). De har en rappversion av Europahymnen (rtsp://webcastvod.coe.int:554/mediatheque/vod/040122_R02_w.rm), ett spel för barn om mänskliga rättigheter på ett flertal språk ( http://www.wildwebwoods.org/ ) och de sätter ned foten i frågor som ännu inte är lösta i EUs medlemsländer, som i kampanjer som "Raise your hands against smacking" och "Stop child abuse".
Varför kan inte EU göra samma sak? I min mening tycker jag att Wallström och PR agenterna i Bryssel misslyckats något kollosalt med öppenheten och propagandan inom EU ( o då talar jag inte bara om lissabonfördraget). Varför inte satsa på en stor kampanj i EU länderna kring aktuella frågor, ex. trafficking, miljöfrågor och liknande. Affischer i varje stad, på teve, radio... Nej istället satsar de multum på att trycka upp broschyrer o kompendier som ingen beställer. De måste för tusan se till att göra något medialt snart. Det går ju inte bara att trycka böcker, stifta dumma lagar o knäppa konstitutioner om dagarna;)

Monday, December 1, 2008

Årets rödaste julkalender...

... har äntligen premiär.

Idag är det 1 december och därmed dags för Alliansfritt Sveriges julkalender 2008. I år är den, enligt undertecknad, snyggare än förra året. Återstår att se om den också är roligare. Hur som helst, check it out!