Monday, December 15, 2008

Att finna meningar med livetBild: Danska filosofen Sören Kierkergaard.

"– Søren trodde att sökandet efter mening var en naturlig del av att vara människa. Från början när vi är barn så är det det materiella som intresserar oss – tingen, människorna, naturen. Många år är vi helt tillfreds med det. Men med tiden så tröttnar vi, vi börjar känner en tomhet, en konstig saknad och något inom oss frågar: Är det här verkligen allt? Är det det här som är meningen med livet? "

http://www.innerlighet.se/page18/page18.html

Om livets mening

Jag kan inte säga att jag gör det lätt för mig. Att ställa frågan kring livets mening är att ställa den svåraste frågan som existerar. Sören menar enligt boken "Att leva innerligt" att man måste svara på frågan krings livets värde utifrån sig själv. Det går alltså inte att hitta en färdig förpackning att köpa och sedan är det hela klart. Att hitta en individiell mening är att göra det svårare för en, samtidigt som innerligheten ökar. Livet blir mera färgglatt. Att gå utanför alla auktoriteter och tro på att man själv kan skapa meningar, är att nå djupare i att vara människa. För att nå detta tillstånd måste man dock vara villig att tappa greppet. Att helt enkelt inse att det sätt man lever inte är självklart, utan avgjort av val man gör och samhällets strukturer. Att frihet finns om man söker den.

Politik - en av meningarna med livet

Det här är en politisk blogg. Politik tycker jag kan vara en del av det individuella svaret för mig. Politik handlar om hur man organiserar samhället, och detta tycker jag är mycket intressant. För mig som är intresserad av frihetsbegreppet , är alla strukturer som finns otroligt viktiga. Strukturer som hindrar människor att vara fria, är någonting som borde motbekämpas. Talet om den fria människan måste ses ur ett kollektivistiskt synsätt då vi är gruppvarelser. Det lilla barnet klarar sig inte utan vuxna, vi som är "vuxna" klarar oss inte utan andra människor.

Avrundning

Syftet med detta inlägg, är att egga tanken! Att söka efter meningen är inte att dra ner sig i ett svart hål. Om man är öppen för nya tankar kommer dessa tankar att komma till en. Självklarheter är alldrig självklarheter och hur vi ser på saker spelar oftast större roll än vad vi först tror.

Någonting att ta med sig på tankeresan är att det inte bara finns ett fåtal meningar, utan även det som man inte ser som mening kan vara en mening. Enkla saker som en god sömn och mat är för mig till exempel helt nödvändiga meningar. En annan mening kan vara struktur, en annan att dra ner på tempot i en stressig värld. Eller tvärtom, att köra så det ryker.

Vad är din mening med livet?

No comments: