Tuesday, December 16, 2008

Den borliga hegemonin

Människan och grupper

I sociologi pratar man om att människor tillhör olika socialgrupper. Vi tillhör en grupp när vi arbetar, en grupp när vi är hemma, och en grupp när vi till exempel sportar. Inte sällan umgås vi med folk som har samma livserfarenheter som oss själva. Eftersom att vi trivs med människor som har samma åsikter, värderingar och kunskaper som vi själva besitter.

Gårdagens samhälle och dagens
En tydlig skillnad mellan dagens samhälle och gårdagens, är det faktum att olika grupper flyter ihop. Med de ekonomiska skillnaderna som spelar mindre roll, än för till exempel hundra år sedan blir det inte lika lätt att se vilken grupp av människor vi tillhör. Kläder som visar vem vi är, går idag att kopiera lättare genom billiga kopior och människor är medvetna om hur de uppfattas- och vill ibland förändra detta ( dock inte alltid). Det som tydligt visar ungefär var du befinner dig i samhället är hur du pratar. Pratar du slang, fint, eller vardagligt. Och vem är det som definierar vardagligt?Bostadsområden och yrken
Vi skall dock vara ärliga med att säga att även om de ekonomiska skillnaderna är mindre idag än för hundra år sedan, så innebär detta att skillnaderna mellan människor fortfarande är mycket stora. Pengar styr världen, och beroende på hur mycket pengar vi har kommer vi kunna bosätta oss i områden där vi passar in. Det är alltså ingen tillfällighet att det går att skikta inkomster beroende på var en person bor. Täby har dominerande yrkesgrupper och Botkyrka har andra.

Den rådande borliga hegemonin
Idealet är den självstyrande människan, den borliga människan. Borligheten växte fram om jag mins rätt under industrialismen och är en sorts bred grupp som inte är arbetare eller överklass.
Borligheten har ideal präglade av protestantismen ( sparsamhet, arbeta hårt, kärnfamilj)
Tanken är att ALLA skall kunna nå sinna drömmars mål om man kämpar hårt ( om det sedan finns sega diskriminerande strukturer som stänger ute människor, det glömmer vi). Men är det inte så att människor lever liv som de ofta fötts in i? Är det inte så att en arbetarson tar ett arbetaryrke ( LO) medan en akademikerson tar ett akademikeryrke? Javisst, så är det såklart. Eftersom att vi socialiseras in i hur vi skal handla och tänka.

Klassamhället
O, nej kom inte dragandes med det gamla liket! Men vad är det jag har argumenterat för? Jo, att människor lever i olika grupper som inte är olikt klasser. Som socialist menar jag snarare att tanken om att klassamhällets tid är förbi är en naiv tro på att människors materiella omständigheter inte spelar någon roll. För pengar spelar visst roll. Och ja, du klassificerar människor hela tiden.
Runt omkring mig på KB vimlar det till exempel av juridikstuderande som ser påtagligt lika ut. När jag åker ut till Vårberg, blir modet annorlunda. När jag åker till östtyskland blir modet än mer påtagligt.

"Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Speciellt vikt lägger sociologin vid att försöka förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter; grupprelationer och -processer; social skiktning och sociala systemprocesser, samt vilka kulturella strukturer och processer som präglar moderna samhällen."

Sociologin
Klassamhället är fortfarande levande!


No comments: