Tuesday, December 2, 2008

Europarådet

Surfar runt på Europarådets hemsida och finner att organisationen gör allt rätt (nästan, hehe). De har en rappversion av Europahymnen (rtsp://webcastvod.coe.int:554/mediatheque/vod/040122_R02_w.rm), ett spel för barn om mänskliga rättigheter på ett flertal språk ( http://www.wildwebwoods.org/ ) och de sätter ned foten i frågor som ännu inte är lösta i EUs medlemsländer, som i kampanjer som "Raise your hands against smacking" och "Stop child abuse".
Varför kan inte EU göra samma sak? I min mening tycker jag att Wallström och PR agenterna i Bryssel misslyckats något kollosalt med öppenheten och propagandan inom EU ( o då talar jag inte bara om lissabonfördraget). Varför inte satsa på en stor kampanj i EU länderna kring aktuella frågor, ex. trafficking, miljöfrågor och liknande. Affischer i varje stad, på teve, radio... Nej istället satsar de multum på att trycka upp broschyrer o kompendier som ingen beställer. De måste för tusan se till att göra något medialt snart. Det går ju inte bara att trycka böcker, stifta dumma lagar o knäppa konstitutioner om dagarna;)

4 comments:

Anonymous said...

"Det går ju inte bara att trycka böcker, stifta dumma lagar o knäppa konstitutioner om dagarna;)"

Nej, det finns ju ETT jätte problem med EU, och det är att vanligt folk inte är med på tåget!
I Sverige vågar man inte ha en folkomröstning för att det antagligen skulle bli NEJ! Sorgligt men sant.

SSK
Johan Nyström

Mattias Sääksjärvi said...

Jepp, men jag tror inte att våra politiker heller egentligen vill köra sitt eget race. Våra svenska politiker är ändå relativt välvilliga till folkligt stöd.

Anton Andersson said...

Tycker inte att EU som organsisation skall gora kampanj for vissa fragor. Vad vi behover ar mer politiseing av EU. Mer av klass mot klass och mindre samforstand.

Mattias Sääksjärvi said...

Jag håller inte med. Jag tycker dels att EU är väldigt politiserat redan idag och dels att ett av de stora problemen för EU är att de inte syns i vardagen. Organet hörs främst i negativa perspektiv genom mediabevakningen. I ett land kan ju olika myndigheter göra olika kampanjer för att få fram sitt budskap, ex. För säkert sex (genom folkhälsoinstitutet). Varför ska inte EUs institutioner kunna göra samma sak? Man trycker bara upp en massa onödiga skrifter för oftantliga summor som ingen sedan läser. Vad för nytta har det?

Herre gud, om jag som EU kritiker tycker detta är det märkligt att inget redan hänt.