Saturday, January 31, 2009

Jobbrådslaget

Nu börjar så sakteliga slutsatserna från partiets rådslag om arbetsmarknaden dyka upp. Dagens seminarium med Luciano Astudillo och Sven-Erik Österberg bjöd på en del nytt.

Presentationen av den nordiska arbetsmarknadsmodellen kontra den anglosaxiska visar på lägre arbetslöshet, högre sysselsättning och mindre klytor. Därtill visade Astudillos tabeller på en rad annat som han
"inte vet vad det är, men vi är bättre där också."
Den socialdemokratiska strategin är uppdelad i fyra huvuddrag.
  1. Kreativitet - Nya idéer med potential måste få stöd.
  2. Skapandet av arbetslivet - Företagen ger arbetstillfällen, entrepenörskapet får inte glömmas sammanhangen.
  3. Aktiv arbetsmarknad - Inblandning från regering, landsting och kommuner
  4. A-kassa - Ordentligt stöd till de som hamnar utanför
Astudillo påpekade öppet det vi alla kännt i omgångar - överfokuseringen på punkt 4. Utan punkterna 1-3 kan man inte heller tala om a-kassan. Det är en viktig lärdom.

Mer på Arvid Falk»

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

No comments: