Monday, January 26, 2009

Är historien objektiv?


Naturvetenskapen arbetar med att empiriskt, genom undersökningar se orsak och verkans föhållanden (ex. Vatten kokar vid en viss temperatur). Man är intresserad av kausala förhållanden, alltså "varför?" frågan?
Samhällsvetenkapen kan inte bevisa varför någonting sker, utan är snarare intresserade av hur någonting sker/skett. Historia är vidare inte ett objektivt ämne, utan beror på vilken historiesyn man intar. Synen påverkas starkt av vilken ideoogi man utgår ifrån, alltså om man ser historien genom till exempel en liberal, marxistisk eller konservativ vinkel.
Eftersom att jag intar en marxistisk vinkel kommer jag skriva om den i detta inlägg.
Den historiska synen som marxismen tar upp handlar om kampen mellan de som äger produktionsmedlen och det som inte äger ( alltså typ alla..).
Marx, som man såklart skall inta en sund inställning emot( likt alla teoretiker) visar på ett klart sett hur antikens värld, medeltiden värld och modern tid kunnat k0opplats till var människan befunnit sig i hierarkin.
Det är svårt för liberaler och konservativa att tycka att det varit ok med gigantiska skillnader, men nu menar de att skillnaderna inte är så stora. Personligen tycker jag att det är lite oroväckande att 3% ÄGER 30% av kapitalet i Sverige, men det kanske är ett "naturligt" tillstånd?
Historia visar möjligheter
Historia är farlig, inte för att historiker kan förklara varför saker och ting skett i dåtiden, utan snarare för att man genom de historiska glasögonen kan se att människan och dess omvärld förändras. Världen är inte given, det finns ingenting naturligt med att kapital ansamlas hos ett fåtal. Det är en politisk fråga som går att ändra, om folk röstar för förändring.
Antika verk och Bibeln
Det är heller inte givet att krig skall existera, visserligen för att vi kan diskutera historien; och där se att människan ( män) krigat så lång tid vi kan minnas! De antika klassikerna Odyssen och Illiaden, samt Einiden, är alla skildringar av krig. Bibeln, som kommer efter Homeros klassiker är mångt och mycket en regelbok för hur man skall leva, samt att Gud flippar ut när människan inte gör som Gud vill. Folkslag skall uttrotas i Bibeln, för att de inte intar kristendommens värderingar. Bibeln är faktiskt en ganska blodig historia, som avslutas med de fyra ryttarna som skapar ett helvete på jorden, där de troende kommer till himmeln och jag och andra får lida pin ( som i Dantes Gudomliga komedi). Sedan kan man visserligen välja ur delar i Bibeln som man gillar, personligen tycker jag det då blir urvattnat.
( Problemet kan vara att folk inte diggar mycker som står i Bibeln; skall svenska kyrkan finnas kvar måste de anpassa sig eller gå under. Nyandligheten kommer sig av de existentiella problem som folk genomgår, eftersom att konsumtionen inte ger en djupare mening med livet. Själv dras jag starkt exempelvis till Buddhismen, även om jag alldrig kommer tro på Nirvana, eller Nibbana. )
Faktum är att oliktänkande människor trycks ner genom hela historien.
Det är alltså fullt logiskt att den kända amerikanska statsvetaren Francis Fukyama ( någonting) konstaterade historiens slut, liberalismen har vunnit; men att ett par år senare, idag är det den största ekonomiska krisen sedan 30 talet. Historien visar oss att vi kanske upprepar misstag, men att vi samtidigt kan se på ett ungefär vad som skapar problemen.
Den låga historiska kunskaper som många har, är en fara då man inte kan förstå sin nutid. Israel och Palestina konflikten är till exempel omöjligt att förstå, om man inte läser vad som hände historiskt. Faktiskt det enda sättet att förstå, är att läsa både Judisk histroria, och även de folk som levde på området innan Israels bildande.
En annan klassisk fråga är om människan kan lära av historien. Svaret beror såklart lite på vilket humör man är på, men det verkar rent historiskt vara så att människor föredrar att kriga än att skapa fred. Åt andra sidan tenderar mänskligheten att förändras över tid; det kan ju bli så att det vi inte tror händer, att till exemepel socialismen inte alls var död, utan tog en siesta.

No comments: