Wednesday, February 18, 2009

Att göra det "omöjliga" möjligt!Det var möte igår med SSK. Som vanligt hade jag inte hunnit äta innan, glömt matsäck, och lyckade få i mig en tallrik med nudlar medan ett gäng från Chile oväntat kom förbi och hängde i våran lokal ( som vi delar med SSU)De var här var ett projekt finansierat av Olof Palme centret, och på en krog i närheten ställde jag via Raul alla möjliga och omöjliga frågor. Chile är ett land där det är lite jobbigt; skolan är privat, sjukvården är privat, pensionerna är privata. Typ allt är privat. Många människor har inte råd att betala för tillräckligt bra skola och sjukvård, alltså förutom den rika klick som alltid har råd- i alla länder. Vi skulle med sociologiska termer kunna prata om en extrem stratifiering av befolkningen ( alltså uppdelning beroende på kapital)

Catti så någonting bra, nämligen att vänstern måste våga göra saker som har lite motstånd i sig. Alltså, istället för att hela tiden spela på högerns spelhalva ( sedan 80 talet..) och därmed cementera ett klimat där allting handlar om hur mycket som skall vara privat; istället för att diskutera vad som faktiskt är skillnaden mellan offentligt och privat.

Kort och gott, vilka är det som tjänar på att verksamheter blir privata? Är det verkligen den "vanliga" medborgaren som tjänar på detta, eller är det ett projekt för en lite klick?


Jag har läst filosofi ett bra tag, och även om jag inte har en så bra analytisk förmåga, förstår jag att det viktigaste är att vara öppen och faktiskt prata om vad olika system leder till.

Skolan

Är det inte så att kommunaliseringen av skolan, samtidigt som man tillåter företag att göra vinster genom privata skolor; inte bara ökar skillnader mellan olika kommuner ( kommuner satsar olika mycket på skolan) samt att privata skolaktöter tjänar pengar till aktieägare från skattepengar? Vad är det som är bra, att pedagogiken kan vara annorlunda på en privat skola, även om så ofta inte är fallet ( förutom detta brukar lärare som är intresserade av alternativ pedagogik genomföra det ialla fall)

Vården

Leder inte privata aktörer till att de som har pengar kan köpa sig förbi köer? Privata barnsjukhus på Östermalm kommer knappat hjälpa dem där jag bor. Hela grejen med företag är att maximera vinsten! Så varför skulle inte en privat aktör tänja på gränsen för vad som är möjligt i verksamheten? Alltså öka köer, minska anställlda etcetera.

Omsorgen

Samma sak här. Själva poängen om man skall ha ett privata alternativ i vården, är att denna minskar på allting som går att minska för att skapa maximal vinst. En kapitalist som inte maximerar vinsten, finns snart inte längre..


Det är precis som bilden säger; handlingskraft kräver vilja, förståelse och kontroll.

SAP är ju inget litet parti, så det är viktigt att man tills kongressen pratar om vilken roll det privata skall ha i offentlig sektor, och kanske framförallt vara kritiska mot att klyftorna ökat under de år man varit regeringsbärare. Det rimmar nämligen fundamentalt illa, att fattiga människor har fått det lite bättre medan rika grupper har fått det mycket bättre under en 20 års period.

Annars har man har liksom missat poängen med vad begreppet vänster betyder, att utjämna ekonomiska skillnader

Desto mer SAP accepterar liberala tankegods, desto mer cementeras politiken åt höger och det blir nästan omöjligt att gå åt vänster. Man så att säga, målar in sig i ett hörn utan att fundera på vad man håller på med. Det behöver inte vara så att man antingen väljer Labours socialliberala politik, eller Chavez politik. Det går att välja en blandning.

------------------------
Vi är på väg mot det som sociologer kallar för 2/3 samhället. Detta betyder att 1/3 inte är "med". Det lustiga i sammanhanget är att den gamla marxistiska analysen funkar här ganska bra. Vi ser redan idag tendenser att människor som är sjuka, arbetslösa, har svårare att komma in på arbetsmarknaden, eftersom att specialiseringen inneburit att färre människor behövs. Med en ökad produktivitet kan vi ha hundratusentals människor utanför arbete och ändå ha en hög tillväxt. En lösning skulle vara att minska arbetstiden, detta är dock kontroversiellt eftersom den moderna människan tror sig vara det han eller hon köper. Att köpa är att vara. Varat har förändrats till att handla om djupare frågeställningar, till att handla om hur man kan passa in i ett samhälle som är baserat på extremt hög konsumtion av varor som ligger utanför det primära behovet. Problemet med samhällets konsumtionshets är att klimatet inte funkar. Våran livsstil i väst går inte att applicera på alla människor på jorden, och därmed måste vi ändra livstil; om vi inte vill ha riktigt stora miljökatastrofer i framtiden. Problemet är att vi är kollektiva varelser, att vara utanför det konsumistiska samhället går inte. Att spjärna emot är att leka David mot Goliat.

No comments: