Sunday, February 1, 2009

Fler jobb - inte ökade klyftor

Så var namnet på det sista seminarium jag besökte här på Framtidsdagarna i Västerås. Wanja Lundby Wedin, Thomas Östros och Jan Andersson samtalade under ledning av Berit Högman kring jobben, ekonomin och rättigheterna ur ett EU-perspektiv. Lavall-domen och de tre andra antifackliga EU-domarna stod förstås i fokus, liksom frihandel, finanskrisen, Europafackets roll och hur vi kan arbeta inom EU för att gå från i första hand marknadens union till att bli en i första hand folkets union.

Det var en intressant paneldiskussion, även om mycket av det som sas var gammal skåpmat. Det som framförallt gjorde diskussionen intressant var sammansättningen av panelen. Östros, Lundby Wedin och Andersson är tämligen meriterade socialdemokratiska politiker men med ganska olika erfarenhter och deras olika infallsvinklar gjorde att även gammal skåpmat kändes ganska spännande.

När jag sovit några timmar på tåget och hemma ska jag återkomma med något lite klokare och mer genomtänkt av det vi upplevt under de här dagarna. Nu ska jag gå in och lyssna på Mona Margot och våra EP-kandidater.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

No comments: