Thursday, February 26, 2009

S-studenter om IPRED

Ett vasst inlägg om IPRED kan läsas här!

Bra jobbat!

No comments: