Thursday, February 26, 2009

Uttalande angående val till S-studenters förbundspresidium

Följande skrivelse antogs på SSK:s årsmöte 24 februari angående valet av S-studenters förbundspresidium på kongressen/koventet i juni 2009:

_________________________________________

I juni arrangerar Socialdemokratiska Studentförbundet konvent. Som brukligt är kommer en del personval att hållas bland dem val till förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundskassör. Med personval kommer också diskussioner om lämpliga kandidater och i sämsta fall även en massa skvaller. Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm är en av förbundets största klubbar och vi är fullt medvetna om att detta innebär att våra åsikter väger tungt. Vi vill därför öppet redovisa våra ståndpunkter.

Idag är Kajsa Borgnäs förbundsordförande, Daniel Gullstrand förbundssekreterare och Linus Samuelsson förbundskassör. Vi har följt deras arbete under mandatperioderna och är mycket imponerade över deras insatser. Vi upplever att förbundet har fungerar mycket väl under deras ledning. Det är ordning i ekonomin och administrationen. Förbundets röst har vuxit i den allmänna debatten såväl som i partiets interna samtal. Förbundets verksamhet fungerar väl och en rad nya klubbar har bildats och anslutits, ofta efter framgångsrika satsningar från centralt håll. Vi anser att utvecklingen inom S-studenter går åt rätt håll och att förbundspresidiet i mångt och mycket är att tacka. Vi anser således att Kajsa, Daniel och Linus har gjort ett utmärkt arbete och att det vore bra om de ställer upp för ytterligare en mandatperiod.

Samtidigt ska tilläggas att våra röster på konventet kommer att läggas på de kandidater som vi anser är bäst lämpade att leda förbundet. Eftersom det ännu inte är klart vilka kandidater som kommer att ställa upp vill vi inte binda oss vid ett bestämt alternativ i detta läge. Men om det finns ett alternativ som står mot Kajsa, Daniel och Linus på konventet, då måste det alternativet vara något alldeles extra för att få våra röster.

_________________________________________


2 comments:

Reza Javid said...

Jag ska nog inte vara på konventet, tyvärr. Men jag är precis av den uppfattningen som SSK och jag tror inte om det finns några i ÖSSK som känner sig missnöjda med förbundsledningen. Kajsa har varit lysande i den allmänna debatten och s-studenter har gått över till att bli en självklar och effektiv del av socialdemokratin i olika frågor. Därför skulle jag, om jag hade varit på konventet, röstat i linje med SSK.

fredrik jansson said...

Jag hoppas att Kajsa, Daniel och konventet tycker som ni. S-studenter känns äntligen som en stark radikal röst i den socialdemokratiska debatten. Tänk om man hade fått vara aktiv nu. ;-)