Tuesday, March 17, 2009

Pengar, pengar, pengar

Johan Norberg brukar beskriva kriser inom det ekonomiska systemet som barnsjukdomar. Med en sådan inställning kommer den nyliberala utopi som Norberg och hans gelikar vurmar för aldrig nå vuxen ålder.Vad Norberg blundar för är att kriserna är sammanlänkade. Det måste lösningarna också vara. Vi behöver en omställning av industrin, vi behöver äta mindre kött och konsumera mindre energi. Vi måste flyga mindre. Ändra livsstil.

Alla tycks rörande överens om vad som skett och varför och likaså är man från höger till vänster i mångt och mycket eniga om lösningarna. För att lösa kriserna krävs krediter. Investeringar inom finans, industri, energi, infrastruktur... Med bössan i hand står näringsidkare, bankirer och kommunpolitiker på rad. För att rädda klimatet? För att rädda jobben? Kanske, men i första hand för att säkra sin egen överlevnad. Är vi verkligen säkra på att vi vill säkra allas överlevnad?

Krediter i all ära. Men för att dessa investeringar på lång sikt ska ploga vägen ut ur denna krisvinter krävs samarbete och politisk styrning i lika hög grad som pengar. I annat fall kommer dessa statliga satsningar att täta sprickorna i en fallfärdig mur. Och that's it.

Jag är ledsen Mona Sahlin, men jag tror inte att de 10 miljarder du nu vill dela ut kommer att räcka för att åstadkomma någon kursändring. Det är fegt att vara emot en ökad dieselskatt av oro för vad LRF ska tycka. Det är enkelt att sprida pengar till en seglivad industri i förhoppning om att industrin själv ska förstå sitt eget bästa.

Om vi bara pumpar in pengar kan problemen lösas temporärt men för att rädda jobben, välfärden och klimatet krävs smartare lösningar och ett mer holistiskt perspektiv. Jag hoppas att det var ett sådant som diskuterades fram vid SSKs möte ikväll!

3 comments:

Catti Ullström said...

hear hear!

jag hoppas framförallt att det är vad som kommer att diskuteras under våren, inte minst på motionsskrivarverkstan på SUS nästa vecka!

Barack Gater said...

Rent spontant efterlyser jag vilka åtgärder som Socialdemokraterna är beredda att vidta. Vad innebär ökad politisk styrning? Hur ska vi få människor att konsumera mindre energi och mindre kött? Är Socialdemokraterna och Malin Hanson beredda att gå in och ta över div. företag? Frågetecknen är väldigt många, och vi verkar inte få svar inom den närmaste framtiden.

Det nuvarande ekonomiska systemet är inte perfekt vid varje situation. Det finns inget system som alltid är perfekt utformat. Däremot vet vi väl att det är marknadsekonomin som har stått för den allra mest positiva utvecklingen genom människans existens. Det ska vi slå vakt om. Det kommer i alla fall jag och många andra liberaler att göra.

Anonymous said...

Bra skrivet Malin!
//Alex