Monday, March 30, 2009

Sabba inte vårt studiemedel!

Med anledning av att det betänkande som studiesociala kommittén idag presenterar, vid sidan av en del hyggliga förslag om höjt studiemedel osv., också föreslår en generell studiemedelsförkortning från 6 år till 4 år (med prövningsmöjlighet för förlängt studiemedel) startar S-studenter, Gröna studenter och Vänsterns studentförbund en gemensam namninsamling att skicka till Lars Leijonborg i protest mot detta idiotiska förslag.

Stöd uppropet du också.

www.sabbaintestudiemedlet.nu

3 comments:

Anonymous said...

När jag pratar med studenter på min utbildning så är det många som egentligen är klara, men de fortsätter att läsa strökurser på grund av att de inte kommer i arbete. Detta är kostsamt för staten, individen och det tar i vissa fall upp platser som andra kan behöva. Genom att minska den generella tidsperioden för studiemedel (6 till 4 år) och införa en särskild prövning för yttligare 2 år så minskar detta problem.

Jag är positiv till utredningens förslag.

Catti Ullström said...

"när jag pratar med studenter" är inte samma sak som reell statistik, en sådan visar att de flesta studenter studerar max ett år över gränsen 6 år, och att de som gör det ofta är antingen studenter med barn eller studenter som påbörjat sin utbildning och sedan bytt till en längre utbildning på 4-5 år och därmed gått över.

Vad dina kompisar gör för stå för dem, men sanningen är att andelen så kallade överliggare är försvinnande liten och kostar oss inte mer än vi har råd med.

michblake said...

Och statistiken är.. vart?