Tuesday, March 17, 2009

Världens krisen & bristen på lösningar.

Jag sitter och tittar ut på en väldigt blå himmel. Ikväll ska vi, som alltid på tisdagar, ha SSK-möte. Vi ska planera verksamheten under våren och fram till sommaren och det ska bli spännande. Spännande för att jag tycker mig känna att det just nu händer något rätt spännande med diskussionerna bland oss unga sossar och inte minst inom studentförbundet. Kanske är det för att tiden är sådan just nu. Klimatkrisen, finanskrisen och matkrisen i syd ställer oss oundvikligen en hel del stora frågor om världen och dess politiska och ekonomiska system. Frågor om orsakerna och frågor om lösningarna.

Det är svårt att komma ifrån att vi faktiskt har misslyckats. Inte vi som i (enbart) vi svenskar eller (enbart) vi socialdemokrater, utan vi som människor. Vi har skapat system som gett enorma, och oacceptabla, skillnader mellan de få rika och de många fattiga. Vi har skapat en matkris där människor i stora delar av världen har direkt brist på föda. Vi har inte bara skapat ett ohållbart ekonomiskt system som när det krisar krisar hårdast för dem som inte har resurser att hantera det. Vi har också lyckats skapa ett system som i så hög grad bygger på materiell förbrukning att vi förbrukat världens resurser tills resurserna i fråga inte räcker till. Dessa faktum borde vara tillräckligt för att få igång ett massivt omprövande av de system vi byggt upp, nationellt och globalt.

Kanske är det på grund av de stora kriserna och på grund av de frågor som dessa kriser envist ställer till oss som engagemanget är så starkt bland så många och diskussionerna så spännande.

Samtidigt finns den där gnagande känslan av att det inte händer tillräckligt. Känslan av att vi inte riktigt vågar ta till oss det som händer och inte riktigt ompröva det vi gjort och tyckt. Kanske beror det på att finanskrisen just nu är så påtaglig fokus oundvikligen hamnar på hur vi i Sverige ska klara smällen. Men hur det än är kommer vi knappast ifrån om frågorna kring vad som skett och varför. Inte bara finanskrisen utan också matkrisen och klimatkrisen. Och vad vi ska göra åt det hela...

Vi kan inte gärna tuffa på som förut. Uppenbarligen är det allt annat än hållbart.

Nåväl, nu ska jag springa på möte. Kanske kan SSK snart leverera lösningarna på alla världens kriser. Sen blir det bara världsfreden kvar.

No comments: