Tuesday, May 26, 2009

Att maximera det goda samhället..


handlar om att se hur de svaga mår? Hur mår våra hemlösa, missbrukare, sjukskrivna, arbetslösa? Är de glada eller ledsna?

Det goda samhället skapar utrymme för alla, ger alla ett hopp om ett bättre liv. Gör politiken det idag? Skapar vi hopp eller apati?

Om vi mäter samhället med hur de slitna människorna har det, så framstår vi som inte särskilt moderna. I framtiden kommer man skaka på huvudet över att vi tillät så mycket lidande. Vi stoppade mediciner i folk utan att ge dem chans att prata, vi övergav tanken på rätten till en bostad!

Pengarna gick före det mänskliga värdet.

Vi lever i en tid då så mycket kunde vara bättre.

Det behövs mera politik- mera utjämning mellan den som äter sig mätt varje dag och den som i slutet av månaden får äta gröt.

No comments: