Friday, May 22, 2009

Det handlar om klass..


stupid! För att travistera Bill Clintons " Its about the economy, stupid"

Och ekonomi och klass är samanvävt med hur produktionen är ägd. Roligt förresten, bilden tar upp CO2 problemet- vilket kan sägas vara en mycket tung kritik mot kapitalismen- man kan inte öka växthusgaser hela tiden..eller det är klart man kan, det är bara att bränna på. Forskningen är dock mycket orolig för de långsiktiga konsekvenserna, och eftersom att jag gillar forskning blir man själv lite orolig.. eller om jag skall vara ärlig, min välfärdsångest är ganska stor i perioder..

Alla som inte känner sig säkra på sin Marx (de flesta+skribenten) kritiker och påhejare, föreslås gå in på denna sida och ta ett par lektioner ( Tips från Catti!) själv skall jag göra det när myrorna i baken har lugnat ner sig- alltså när jag fått skälla lite på regeringen..

Grova poänger med Marx
Vad jag har försått så är själva poängen med Marx, att historien har en inneboende utveckling och att denna utveckling sker i etapper. Vi kan prata om att människans existens drivs fram av materiella tillstånd som genom tiden blir mera avancerade.
Människan börjar som jägare och samlare, för att sedan bosätta sig för ett par tusen år sedan och sedan leva via jorden- alltså jordbruk. Det blir en brytning vid industrialiseringen och kapitalismen växer fram som en modell för ordning av samhället. Det intressanta är väl att under hela den mänskliga existensen har det funnits en liten elit som härskat, ägt produktionen och våldsmonopolet. Innan statsbildningarna fanns det lokala herrar som styrde och ställde. När sedan stater växer framm blir det en annan civilisering i Europa som antagligen möjliggör klättring på den materiella stegen.

Nå poängen är inte att gå igenom världshistorien, utan snarare att lägga fokus på att det under alla tider varit en härskande elit av olik storlek som styrt och ställt. Självklart har det varit maktkamper och det är en förenklad bild av att se samhället som en

Triangeln där makten är koncentrerad i toppen och de flesta är i mitten och botten. Som vi förstår går makt i arv, människor har en stark tendens att följa föräldrars och släktingars vägval (hur fria är vi? . Det går såklart att stiga i triangeln, frågan är hur lätt det är i verkligheten- om vi skrapar på ytan så att säga!? Vi vet själva att det finns alltid ett motstånd mot att ändra val, från en själv och andra. Socialiseringen av livet innebär också att vissa tankar och beteenden stimuleras medan andra inte gör detta.

Klass, ett problem?
Det kan sägas vara ett problem att olika klass erfinns ( ägande och arbetare) eftersom att friheten på så sätt minskar. Den realistiske och ärliga liberalen kommer säga att det visst finns två grova klasser- alltså att folk lever olika liv beroende på ägande, men att det nuvarande systemet är det bästa som finns! Argumentet emot är att det visst finns teoretiskt bättre system, där främst den ekonomiska makten är mera delad bland flera- alltså där jämlikheten är större. Motvikten mot kapitalismen är ju socialismen där vi förstår att den ena betonar det fria kapitalet och den andra det sociala. Man kan som socialdemokratin gjort använda sig av kapitalismen som hävstång för att förbättra samhället, men detta reformistiska arbete måste just vara akvit och inte passivt för att leda till en ökad grad av socalism.

Socialism funkar inte?
Argumentet att socialism inte funkar i historien är ett dåligt argument, eftersom att vi för det första kan teoretisera hur socialistisk diktaturer såsom Kina och Sovjet i verkligheten var? Och för det andra så finns det ingentingsom säger att man kan ratta modellerna olika. Istället för revolution, kan reformismen sakta bygga upp någonting som i slutändan är slitstarkare just för att det har tagit längre tid. Just denna tanke att reformera samhället istället för att riva ner det, är en motvikt mot den revolutionära tanken om att en liten förtrupp skall styra och ställa i början innan "paradiset"- vilket för mig låter inte bara elitistiskt utan även farligt ur demokratisk synvinkel.

När jämlikheten ökar blir samhället mera harmoniskt. Igår när jag åkte buss från Vasastan till Vårberg filosoferade jag lite hur klassresan fortskred. Jag började vid miljonlägenheterna med mycket affärer överallt för att sluta i sliten förort där färgerna mest går i grått.

Det regeringen gör är att man förstärker de klyftor som finns mellan rika och fattiga områden, och detta skapar ökad segregation. Även om både innestadsborna och förortsborna tillhör samma klass- sett till att de inte äger produktionsmedlen, kommer den första gruppen ha ett lättare liv och den andra gruppen ett svårare liv. Detta går inte att komma ifrån, speciellt inte med tante på socialstyrelsens kraftiga alarmering kring det att klass påverkar hälsa- vilket är logiskt.

Det handlar om klass..

4 comments:

Dick said...

Det är ironiskt men de största klyftorna går mellan dem som jobbar och de som lever på bidrag.
Ironin ligger i att det var Socialdemokraterna som drev på den väldig bidragsförsörjning av fullt arbetsföra människor, som därmed fråntogs varje möjlighet att förbättra sina liv genom egna initiativ och insatser som kunnat ge högre inkomster.

Fast å andra sidan fick ju S en trogen trogen skara väljare.

Så är den sanna socialismen i Sverige - det finns bara ett mål - ta makten och behålla den.

rené said...

jo, det är ett bra sätt att konsolidera makt. gör tillräckligt många beroende av dej.

Anton Andersson said...

Dick:

Det där är bara trams. Moderaterna är det stora bidragspartiet. Socialbidraget stiger till rekordnivårer. Sverige är på väg in i massarbetslöshet.

i det läget väljer moderaterna att FÖRSÄMRA för de som för tillfället är arbetslösa och SÄNKA skatten för de som redan har jobb.

Moderaternas sysselsättningspolitik är dålig och ineffektiv. Nyval nu!

Dick said...

Tvärt om leder moderaternas politik till fler jobb och högre sysselsättning.

Att det nu kommit en extrem nedgång i konjunkturen kan knappast regeringen klandras för. Den här krisen är inget orsakat hemma i Sverige utan utomlands, vilket påverkar våra exportmarknader negativt.