Wednesday, May 20, 2009

Nätverkssamhället


I sociologi pratar man om mänskliga nätverk- ja, det har inte för så länge sedan givits ut en bok där en rad proffesorer på SU analyserar mänskliga beteenden genom nätverkstanken. Det hela är i grunden självklart; vi skapar hela tiden olika nätverk med människor. Att vara människa kan sägas handla om att stiga in i olika nätverk, där olika typer av människor befinner sig- från släktens träffar till tunnelbanans mera tunna nätverk av människor som skall någonstans.

Politik bör handla om att göra makten över det egna livet större. Ett sätt att göra detta är att analysera grupper och se hur man kan underlätta nätverkande. Ett tydligt exempel är det faktum att högre utbildning är segregerad, det leder inte bara till att en grupp i samhället ackumulurerar kunskap, det innebär också att det skapas olika nätverk hos människor som går utbildningen.
Utbildning är ett sätt att göra den sociala rörligheten större, skolor i fattiga socioekonomiska områden bör därför få rejält mer med pengar än rikare områden. Det intressanta är att det på sistonde visat sig att kommuner inte i den grad som behövs har stärkt resurserna i fattiga områden. Någonting som kanske inte är så konstigt, eftersom att vi ogärna pekar ut hela områden som "problem".

En annan viktig maktresurs, som kanske överskuggar allting annat. Handlar om ekonomiska resurser. Ekonomi spelar roll, ett samhälle som tillåter fattigdomm kommer på sikt bli ett hårdare samhälle. Nätverken kommer i fattiga områden bli av den destruktiva sorten- alltså ökad kriminalitet och utslagning, tex. missbruk.

Nätverk är kommunikation direkt och indirekt mellan människor.

Facebook
Att nätverkande spelar stor roll för människor, kan vi förstå varför sociala mötesplatser som Facebook har blivit så populära. Även om människor ofta skickar ganska irrelevanta små meddelanden stärker det känslan hos individer, och människor kan välja att ha djupa och ytliga relationer med människor över nätet. Det nätet gör är att skapa nätverkspunkter som är icke beroende av plats och tid. Nätet gör inte kommunikation bättre, utan skapar nya nätversmöjligheter.

Poltiken kanske inte riktigt har förstått vikten av nätverkande som en viktig del av den sociala väven,; men det är tydligt att människor rör sig ofta i sammanhang som de är bekväma i- alltså att vi är i nätverk där vi känner oss välkommna.

Det är alltså ur nätverkssynvinkel inte alls konstigt att samhället blir små öar där människor håller ihop, går över till andra öar och på sätt hoppar mellan olika valda mänskliga sammanhang.

Nätverkssamhället kan till exempel förklara den totala brist på insikt borliga politker visar när de genom försämringar i försäkringssystemen direkt slår mot fattiga områden. Regeringen skulle kunna göra det lättare för fattiga områden i den rådande ekonomiska nergången, istället gynnar man de som redan har stabilt arbete. Istället för att investera i sjuka och arbetslösa.

Nätverk kan kopplas till klass. Vi umgås ofta med männniskor med samma ekonomiska resurser. Att klass samhället skulle vara dött är alltså helt fel, snarare så stärker nätverkstanken på att klass är en naturlig del av en människas villkor.


Frågan för politiker som vill förbättra samhället borde alltså bli; hur minskar vi de gigantiska skillnader i främst ekonomiskt kapital som finns mellan människor?

No comments: