Saturday, June 6, 2009

EU valet okänt.. bland många unga!


"Trots att det är EU-val på söndag vet en av fyra väljare fortfarande inte om eller när det är val. Det visar en mätning av Synovate. Valet är mest okänt bland de unga."
http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/var-fjarde-valjare-vet-inte-nar-valet-ar-1.885745

Jag har varit kritisk mot att valrörelsen börjat så sent, och se vad resultat blir. En massa människor vet inte ens om att det är val.... så kan det gå!

No comments: