Tuesday, June 30, 2009


Artikel Som handlar om ett nytt kunskapslyft, helt riktigt, stimulera i dåliga tider och betala av i bättre. Bravo!

"... snabbt starta en ny form av kunskapslyft, för att sedan i lågkonjunkturens slutskede satsa mer på yrkesinriktad utbildning."

No comments: