Monday, June 22, 2009

Politiken, inte individen...

...är det socialdemokratin borde fokusera på när vi diskuterar valförluster och andra motgångar. Det mediedrev, som vi själva allt för ofta går med i, mot våra förtroendevalda gynnar aldrig oss. Det ökar klyftorna som redan finns inom rörelsen, klyftorna mellan oss här nere och de där uppe. Det blir också ett sätt att skylla ansvaret på ett fåtal, trots att ansvaret rimligen är vårt delade. Om det och annat klokt skriver Unga S-kvinnor Rebellas ordförande Gabriella Granditsky Svensson i senaste AiP.

Vidare har samma Gabriella skrivit lika klokt om den ytterst dåliga artikeln som den socialdemokratiske "förså-sig-påaren" Hans Dahlgren skrev på Newsmill förra veckan. Också Daniel Johansson från Lunds socialdemokratiska studentklubb skriver klokt (och rätt roligt) om samma debattinlägg. De skriver det så bra att jag inte behöver göra mer än att instämma. Jag tycker nämligen inte heller att Sverige behöver ytterligare ett liberalt parti.

2 comments:

Anonymous said...

Newsmills tillgänglighet är nyckfull. Det här kunde jag inte få publicerat där:


Det handlar inte om att socialdemokrater demoniserar friskolor. Det handlar om att socialdemokrater ser att nuvarande "lika" ekonomiska betingelser i form av skolpeng missgynnar den kommunala skolan som t.ex. huserar i byggnader den själv inte valt och som belagts med höga "hyreskostnader".
Friskolelagen är dessutom så utformad att kommuner har svårare att planera sin egen verksamhet eftersom elevunderlaget för den egna skolbyggnationen inte längre är någorlunda förutsägbar. Fatta det Hans Dahlgren att det är regelverket och de ekonomiskt olika förutsättningarna som behöver förändras och att detta INTE är ett utslag av demonisering. Kommuner har möjligheter att ge kommunala skolor lägre hyra men det är budgetraseri som styr både den privata och den offentliga sektorn.

Anonymous said...

Vi behöver framhålla att moderaterna försöker införa ett systemskifte.
Regeringen försöker avveckla den offentliga sektorn och införa marknadslösningar varhelst den kan. Man kan inte äta kakan (privatiseringar/ försäljningar) och ha den kvar (en offentlig sektor grundad på solidaritet, jämlikhet och rättvisa). Privata försäkringsbolag försöker nu göra vinster på regeringens usla politik genom att sälja diverse tilläggsförsäkringar men bara till friska, arbetsföra med tillsvidareanställning osv. Obama och demokraterna har länge tittat på våra svenska socialförsäkringssystem och inte minst på vår sjukvård. Den som moderaterna nu håller på att fördärva. Detta behöver synliggöras. Moderater vill inte att behovet utan att den personliga viljan och viljestyrkan ska avgöra om/var och när man ska ha möjlighet att få tillgång till vård. Det är för mig en makaber människosyn i egoisternas klubb, men den var så stark att den t.o.m. renderade Corazza Bildt en plats i EU-parlamentet.