Wednesday, June 3, 2009

Skattekvoten spelar roll!


Hej, med risk för att skriva ett sämre och flummigare inlägg i ämnet än Catti, så tänkte jag ialla fall försöka...

Vi kan se två saker sedan 80 talet ur skatte och ekonomisk synvinkel:
1. Ojämlikheten mellan den som har kapital och den som inte har, har dramatiskt ökat!
2. Skattekvoten har sänkts.

Det är intressant att Sverige har haft en av de kraftigaste ökningarna i världen när vi delar upp inkomster i tio grupper. De sista grupperna har kraftigt dragit ifrån, medan de första grupperna inte alls fått en lika hög ökad inkomst. Var jag fått det ifrån, vet jag inte, men det går säkert att hitta om någon tvivlar på att det jag säger är sant.

No Bullshit: Sverige har/är blivit ett genomliberaliserat land där SCB årligen gör fina staplar över hur mycket stapel 7,8,9 ligger stjärnor ifrån stapel 1,2,3.

Skattesatsen spelar roll, eftersom att detta möjliggör en större offentlig sektor, alltså utökad ekonomisk demokrati. Om man har 47% eller 55% i totalt skattetryck innebär tiotals miljarder mer eller mindre pengar till staten. Detta i sin tur innebär att staten kan förbättra för människorna i de första staplarna, de som inte hänger med när ekonomin är starkt liberaliserad.

Att inte säga att små ändringar i skattekvoten spelar roll, är att missa att dessa pengar just kan investeras hos grupper som har en låg levnadsstandard. Det är inte paradiset, men närmare paradiset än innan.

Problemet sägs vara att folk drar om tex. skattetrycket skulle vara 55%.
Jag tror inte detta, jag tror att folk i allmänhet gärna lever i ett tryggt välfärdsland, med avancerad skola, sjukvård, än att dra till något U land med närmare 0% i skattkvot. Trygghet, är en sak som många medborgare värdesätter.

Vi har i Sverige ett överskottmål på 2% av de offentliga finanserna. Detta är att spara pengar, vilket inte är fel, men det är tossigt värre när det är ekonomisk kris. Alltså, om det finns färre händer i sjukvården, kommer fler bli utslitna och det kostar också pengar. Jag har alltid undrar varför det skall vara 2% i överskott, varför inte 1,5% eler 4%?

Att våga i en valrörelse säga att man vill höja skatten och pedagogiskt förklara varför, är att ta tanken om ett mera jämlikt samhälle på allvar. Om man tror att man skall kunan förbättra välfärden utan skattehöjningar, finns det ett problem. Pengarna räcker inte, eftersom att själva grunden i en marknadsekonomi är att det alltid fattas just pengar.

Socialdemokratin kan alltså inte minska den lavinartade skillnad i inkomstökning mellan olika grupper; genom att inte våga göra någontig radikalt, alltså genom att våga gå till val på att höja skatten.


Det handlar om klassrelationer, och om skatter. Så "enkelt" är det!

7 comments:

Eva Olsson said...

Jag vägrar att engagera mig i ytliga sifferjämförelser. Det som är viktigt för mig är till vad och hur skattemedlen används - inte storleken på dem. Vi har INTE en brittisk politikerkultur, men vi har en ganska oreglerad och skyddad verkstad för politiker, vilket hindrar medborgare att på allvar vara med i de ekonomiska diskussionen. Verksamheter göms i bolag och finansministrar betraktas alltid med vördnad och anses vara oantastliga :-) Se Borg som efter att han summariskt presenterat sin första "nådiga lunta" i riksdagen gick direkt till ett slutet möte på Handelshögskolan för att förklara den utförligare för näringslivets toppar! Ekonomi är inte så märkvärdig och det är tråkigt att kvinnor i stor utsträckning är uteslutna från det ekonomiska arbetet. Kvinnor kan vara väldigt bra på att göra kloka bedömningar genom överslagsberäkningar men som dessvärre ofta förringas av män med olika detaljkunskaper.

Anders said...

@ Johan

Ja men varför stanna vid 55%? Varför inte 100% skattekvot - det borde ju vara lika med paradiset?

Varför ska någon medborgare i din värld överhuvudtaget få bestämma över sin egen lön? Varje % ökar ju statens intäkter med 10-tals miljarder som du själv skriver.

Tobias Schelin said...

En sänkt skattekvot KAN också innebära att skatteintäkterna ökar. Detta har flertalet socialdemokrater helt missat, tyvärr.

Jag tror att medborgare värdesätter en fungerande och tillgänglig välfärd när man har problem. Samtidigt tror jag ändå att människor vill känna att de har makt över sin vardag och att de får behålla en stor del av sin inkomst. Jag tror inte att det är sunt att ta ut över 50 procent i skatt på någons inkomst. Det kan knappast vara "solidariskt" trots ert snack om solidaritet.

Dick said...

Högre skatter på arbete slår alltid hårdast mot dem med lägst inkomster.

Högre skatter ger långsiktigt negativa effekter på arbetskraftutbudet då skillnaden mot bidrag är liten.

Emilia said...

Schelin och Dick. Ni är ute och cyklar. Skatter är bra omfördelningsmässigt och mer skatteinkomster för lägre skattesatser är näst intel utskåpat i forskningsvärden.

Själv tycker jag att vi skall sträva mot 100% skatt och tror att detta är möjligt. Problemet med arbetsutbudet går att lösa genom incitametshöjade insatser.

Tobias Schelin said...

Emilia har fel. När det kommer till att använda lägre skatter för att öka skatteintäkterna så brukar jag använda Konjunkturinstitutets beräkning gällande Hushållsnära Tjänster (2005) som ett bra exempel. I deras betänkande/utredning/yttrande så menade man att denna skattereduktion innebär ökade skatteintäkter med 400 miljoner kronor. Detta visar ganska bra på att det går att skapa fler jobb med lägre skattesatser om detta genomförs på ett ansvarsfullt sätt.

Irland är ännu ett exempel där man minskade skattetrycket och fick en mängd olika företagsetableringar, som i sin tur resulterade i kraftigt ökade skatteintäkter.

Att Emilia förespråkar 100% i skatt visar på en tydlig skillnad mellan oss liberaler och vänsterextrema skatteivrare. Enligt Emilia så ska inte inkomsttagaren ha rätt att bestämma över sin vardag och välja hur de vill spendera sina pengar. Med 100% i skatt så skulle man så klart också vara helt beroende av staten för sin överlevnad.

Anders said...

@ Emilia du börjar komma in på ett intressant spår här med dina incitamentshöjande åtgärder. Exempel skulle kunna vara en Kalashnikov AK47 i ryggen eller hot om deportering till Österbotten. Har ju faktiskt funkat tidigare i historien!