Saturday, June 27, 2009

Tänk om...


SAP fick ett par tusen nya medlemmmar? Unga och gamla, offentligt anställda och privat anställda? Tänk om det är möjligt, att SAP vrider utvecklingen och likt en fågel fenix reser sig ur askan starkare? Tänk om vi bara är i början av socialdemokratins framstegssaga?

Men det beror nog på om vi vågar lita på våra tankar om ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där vi minskar klyftorna istället för att passivt se de växa!

Vi är fria att växa som människor när vi är trygga. Trygghet kommer från att känna stöd för våran utveckling, en sådan utveckling kan bland annat samhällets instutioner bidra med.

Tänk om..

Framstegens små steg
sakta går vi framåt mot det
okända
tanken snurrar mot det ena
mot det andra.
Böcker öppnas, vi pratar om det som
är
kan bli,
en möjlig framtid.
Vi fylls av energi
när vi
tillsammans löser
problemen,
tillsammans är stark.
Små steg
små steg av förändring
i det inre
och yttre.
Förändringen som börjar
i det
inre
och likt en våg på havet
forsar fram obevekligt.
Vi accepterar inte
fattigdomen
smärtan
ojämlikheten.
Vi binder samman
energi
och kämpar
vidare.

No comments: