Thursday, June 18, 2009

Uttalanden från S-studenters kongress i Göteborg

Dessa uttalanden togs vid s-studenters kongress i Göteborg förra helgen. Ta för er!

Värna demokratin - riv upp FRA-lagen och IPRED!
I hundra år har Socialdemokraterna strävat mot ett samhälle präglat av demokratisk socialism, ett samhälle där medborgarnas trygghet och personliga integritet säkerställs av ett neutralt och transperent rättsväsende. Så ser det inte ut i dag. Det senaste året har den borgerliga regeringen drivit igenom FRA-lagen, som kränker den personliga integriteten på ett oförsvarligt sätt, och IPRED, som riskerar att lägga rättskipandet i händerna på kapitalet. Båda lagarna går stick i stäv med den socialdemokratiska synen på ett demokratiskt samhälle. Trots det valde den socialdemokratiska riksdagsgruppen att rösta för IPRED!

Dagens övervakningssamhälle, där FRA-lagen är en central del, motiveras med hot om terrorism, grov brottslighet och rysk militärmakt. Från internationella organisationer och remissinstanser har det riktats stark kritik mot ”den skarpaste övervakningslag som någonsin skapats i en demokrati”. Att bemöta hot mot demokratin med odemokratiska medel är oacceptabelt. Socialdemokratin måste alltid arbeta för att säkerställa de demokratiska idealen och ta strid mot lagförändringar vars enda syfte är omotiverat spionage på landets medborgare.
Dagens utformning av upphovsrätten och IPRED står i konflikt med rätten till privatliv på internet. Det neutrala rättsväsendet riskerar att ersättas av en rättskipning styrd av ekonomiska vinstintressen. Sedan IPRED förlorat sin status som EU-direktiv efter en dom i EG-domstolen ökar möjligheten att ta bort lagen på svensk såväl som europeisk nivå. Som socialdemokrater ser vi det som en självklarhet att rättskipningen sköts av staten och inte av kapitalistiska intressen.

Socialdemokratiska studentförbundet kräver att FRA-lagen och IPRED avskaffas vid ett socialdemokratiskt maktövertagande och att en socialdemokratisk regering verkar för att direktivet till IPRED rivs upp på EU-nivå.

Sex timmars arbetsdag - en välfärdsreform
I vår del av världen har det materiella välståndet aldrig varit högre. En stark produktivitetsutveckling har gjort dagens höga levnadsstandard möjlig. Men utvecklingen har sitt pris. Hårdare krav och tuffare tempo på arbetsmarknaden har bidragit till en ökning av stressrelaterade sjukdomar och det faktum att många upplever stora svårigheter med att få vardagen att gå ihop. Tid har blivit en lyxvara.

Som socialdemokrater ser vi livskvalitet som något mer än möjligheten att konsumera. Det handlar i minst lika hög utsträckning om att ha tid och ork för vänner, familj, intressen och för att kunna engagera sig i samhällslivet på lika villkor. Dagens arbetstider begränsar människors möjligheter till detta.

Socialdemokratiska studentförbundet anser därför att en förkortning av arbetstiden är nödvändig. Vi menar också att en sådan reform är fullt genomförbar genom en omfördelning av samhällets resurser, från mer konsumtion till mer tid, och en vilja till att utveckla välfärdsbegreppet. Vi vill därför successivt införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. För oss är det en välfärdsfråga.

En jämlik bostadsmarknad!
I dag har många unga svårt att få en första bostad, särskilt i storstadsområdena. Bostadsrätter kräver en stor insats och hyresrätter är därför ofta det enda alternativet.
Unga missgynnas när de privata hyresvärdarna själva kan välja vilka de ska hyra ut lägenheterna till. Det beror på att de unga inte har någon tidigare bostad att byta med, saknar referenser, har otrygga anställningar eller utsätts för fördomar. I dagens system är de utsatta för fastighetsägarens godtycke.

Socialdemokratiska studentförbundet vill ändra på detta. Att förmedla alla hyresrätter genom en kommunal eller regional bostadsförmedling skulle öka rättvisan och minska segregationen. Ett offentligt kösystem skulle behandla alla sökande lika och minska problemen med svarthandel på bostadsmarknaden. Dagens system misslyckas med att komma åt segregationen genom att sökande ofta sorteras bort på grund av till exempel utländskt klingande namn.

Socialdemokratiska studentförbundet kräver att alla hyresrätter ska förmedlas genom offentliga bostadsköer. En sådan förmedling, fristående från de privata värdarnas godtycke, skulle skapa en mer jämlik bostadsmarknad.

2 comments:

Anonymous said...

När jag var ung på 70-talet fanns enbart offentliga bostadsköer. Och köerna var enorma. Kötiden var ungefär 15-20 år. Det var omöjligt för ungdomar att hitta en bostad i Stockholm.

Nu lanserar Socialdemokratiska studentförbundet den lysande idén att alla hyresrätter ska förmedlas genom offentliga bostadsköer. Wow, vilket nytänkande.

Och vad skulle skillnaden bli, har ni tänkt?

/Ingemar

Catti Ullström said...

komma bort från svågeruthyrandet? göra det möjligt för uteximanerade studenter att tillgodoräkna sig platsen i studentbostadskön som en vanlig köplats? minska köerna för dem utan kontakter.

till exempel.