Saturday, July 4, 2009

Daniel Suhonen om borlig hegemoni


Bild: Daniel Suhonen

Jag säger bara läs denna artikel av Daniel Suhonen som handlar om vikten av opinionsbildning, och borlighetens totala hegemoni.

Suhonen har även skrivit i Aftonbladet här.

1 comment:

Knut Lindelöf said...

Det stavas borgerlig och borlig. Kommer av borgare, en samhällsklass som bara växer och växer. Suhonens artikel är verkligt bra.