Thursday, July 16, 2009

Det personliga ansvaret!

Ibland tror man att det inte går att påverka världen. Vi tror att man måste nå en viss position för att kunna påverka. Stämmer detta?
Det givna svaret är JA och NEJ.
Ja, för att har man makt kan man påverka mera om man har vissa positioner, Nej eftersom att alla små handlingar leder någonvart oavsett position.

Det här med att alla handlingar leder någonvart- alltså har en orsak och verkan. Det här kan åt ena sidan vara skrämmande; det du gör och inte gör spelar roll. Alltså, om du gör "goda" handlingar sprider sig detta som ringar på vattnet.

Så, nästa gång du tänker att du inte kan göra någonting. Tänk igen, för när du ger 50 öringen i insamlingsburken i Konsum, så gör då faktiskt någonting. Du gör en aktiv handling som ackumuleras och leder någonvart. En miljon 50 öringar gör någonting möjligt. Som att odla träd.

Jag menar som bla. Sartre att alla handlingar leder någonvart. Det jag inte gör spelar också roll.

Om jag inte tror att jag kan förändra världen, så är chansen att jag förändrar världen minimal.

Om jag däremot tror att jag kan påverka världen- ja, då kommer jag med stor sannolikhet påverka mera.

No comments: