Thursday, August 6, 2009

Vad vill SAP?

"Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation
eller etniska klyftor," Sida 1 . Socialdemokraternas senaste partiprogramm

Tack kongressombud! Nu kan jag vara stolt socialdemokrat!

Frågan blir sedan, hur raderar man klasskillnader? Eller i alla fall minska dem? Vad leder till exempel friskolor till? Kan det leda till ökad segregation? Hur minskar vi den sociala skiktning som sker i Stockholm, Malmö och Göteborg? Vad leder en pension som är baserad på spekulation på börsen till, leder till säkerhet eller osäkerhet?
Skall staten äga fundamentala funktioner som vård, skola, omsorg?

Vad tror du?

Själv tror jag att en dellösning innan socialismen ( om X antal hundra år) är kraftigt utökad offentlig sektor, som finansieras genom höjda skatter. Folk vill ha bättre service, den privata konsumtionen kan minska till fördel för den offentliga.

Mer gemensamt ägande alltså. Inga konstigheter! Utöka demokratin till att gälla de ekonomiska delarna av samhället.

Säg inte att det inte går. Klart det går! Om vi gemensamt vill, kan vi flytta berg. Det handlar om inställning och att vara seg i kampen för ett raderande av klasssamhälet!

1 comment:

k said...

Ett samhälle utan stora klyftor (som de skandinaviska länderna hittills) jämfört med länder med stora klyftor (USA och Storbritannien t.ex.) är bäst för alla människor, vad gäller hälsa (inte bara för de fattigaste, utan också för de rikaste, stora klyftor ökar stressen rätt genom samhället), brottslighet (fler fängelser byggs i länder med stora klyftor), tonårsgraviditeter osv. har två brittiska forskare, Richard Wilkinson och Kate Pickett, visat nyligen. Se The Equality Trust: http://www.equalitytrust.org.uk/

Mer jämlika samhällen fungerar bäst för alla.