Tuesday, September 29, 2009

FN och världsbanken


räknar med att väst måste pumpa in betydligt mera pengar i klimatbistånd till de fattiga länder i framtiden, speciellt med tanke på att dessa länder i stor grad kommer ta konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Arbetaren skriver en mycket bra artikel här, vilket bör läsas.

"Världsbankens skattning liknar den FN-rapport som presenterades den 1 september och som beräknade behovet av investeringar i utsläppsminskning och anpassning i utvecklingsländer till 600 miljarder dollar per år...EU-kommissionens starkt avvikande uppskattning om att omställning och anpassning i utvecklingsländer ”bara” kommer att kosta omkring 100 miljarder per år. Av den summan har EU sagt sig vilja stå för 2 till 15 miljarder årligen de närmaste tio åren"

Det intressanta är inte att FN kommer med slutsatser som att den rika världen måste dela med sig, det intressanta i sammanhanget är att världsbanken (!) kommer med liknande slutsatser.

Vi kan alltså iskallt räkna med en ökad fattigdom på grund av ökad klimatproblem.
Frågan är inte hur mycket klimatförändringarna kommer påverkar mänskligheten, utan snarare i vilken omfattning. Som vanligt är de det fattiga som får betala..

Du sköna nya värld..

Sunday, September 27, 2009

Friska fläktar i debatten?

Jag vet inte vad det berodde på att Jonas Hassen Khemiri inte var med i senaste avsnittet av SVT:s Skavlan. Jag vet inte om det var för att Anna Anka skulle få vara med lite mer eller om det var på grund av något annat. Hur som helst var det någon som i sin facebookstatus ställde den berättigade frågan "Strök SVT Jonas Hassen Khemiri ur Skavlan för att ha med Anna Anka?". Någon annan svarade längre ner att Anna Anka är kul, det är skönt med folk som inte är så pk. Nu vet jag inte hur seriöst menat det svaret var men det spelar mindre roll för poängen jag vill göra med mitt blogginlägg. Det handlar egentligen inte om Anna Anka som person, men hon får fungera som symbol.

Saken är att jag nog inte är ensam om att ha hört det där förut. "Det är så skönt med folk som vågar vara ärliga, med folk som inte är pk", och så vidare. Det sägs ofta, nästan alltid, om folk som Bert Karlsson eller Anna Anka. Det sägs ofta om uttalanden som är rasistiska, men framförallt antifeministiska och/eller sexistiska. Rasism och sexism är befriande, eller hur är det med den saken?

Jag hör till de där som provoceras av den typen av "befriande" uttalanden. Jag provoceras nästan ännu mer av det ryggdunkande som följer. Olika konservativa krafter som klappar axeln och säger att det där var bra och modigt gjort. Det är skönt med folk som går emot åsiktsetablissemanget. Det är skönt med folk som inte är pk. Som vågar säga som det är.

Anledningen till att jag provoceras är för att uttalanden såsom "den svenska jämställdheten har gått för långt" är inte uttryck för något slags utmanande av den rådande ordningen. Det är inte alls att säga som det är. Det är tvärtom uttyck för själva åsiktsetablissemanget, för maktförhållandena i samhället.

Den svenska jämställdheten har inte alls gått för långt. Den har inte ens kommit. Svenska kvinnor tjänar fortfarande betydligt mindre än svenska män (medellönen för manliga företagsekonomer är till exempel 39.000 SEK i månaden, att jämföra med kvinnliga företagsekonomer vars medellön är 31.000 SEK i månaden). Bara ungefär hälften av oss arbetar heltid medan närmare 80 % av männen gör det. Vi gör fortfarande merparten av arbetet hemma. Kvinnor har betydligt högre utsträckning osäkra anställningar (såsom visstidsanställningar, vikariat, provanställningar, kom vid behov-anställningar och så vidare), den enda så osäkra anställningsform som mandomineras är sommarjobben. Vi är sjukskrivna i betydligt högre utsträckning. Vi är deprimerade och självmordsbenägna i betydligt högre utsträckning. Vi är arbetslösa i högre utsträckning. Och så vidare, och så vidare (all den här statistiken och en massa annan statistik kring kvinnor och män hittar du i SCB:s På tal om kvinnor och män, från 2008).

Personer som Anna Anka eller Bert Karlsson utmanar inte den rådande maktordningen eller vad som är politiskt korrekt. De bekräftar tvärtom den maktordning som redan finns. Att många uppfattar det som att de är "friska fläktar" som vågar "säga hur det är" handlar snarare om att de säger något som en del i vårt samhälle vill höra. Klassiskt populism, med andra ord. För alla de krafter i samhället som tycker att det inte finns så mycket att klaga på (annat än kanske hög skatt och förmynderi) är Anna Anka &(som nu får symbolisera alla de där som vågar "säga som det är") befriande. För alla de som vll behålla makten är hon befriande. För oss som vill förändra samhället, som inte är nöjda, är hon provocerande.

I själva verket är Anna Anka och alla de andra sexisterna, anti-feministerna och rasisterna mest pk av alla. En som däremot inte är det är Jonas Hassen Khemiri. Han utmanar det mesta i vårt samhälle och han är grym när han gör det.

Skendemokrati i socialdemokraterna?

Och så händer det igen. Innan ett beslut är fattat går partiledningen ut och säger att partiet tycker att vinst i välfärden är helt okej. Naturligtvis måste partiledningen få utrymme för att tolka och lägga linjer efter vad som är dagspolitiskt möjligt men att bara några veckor innan kongressen kan läsa i tidningar om vad Socialdemokraterna anser om ditt eller datt endast på grundval av att det är partiledningens förslag till beslut gör mig bara ledsen.

Jag önskar att jag kunde säga att det här var ett problem som bara gällde socialdemokraterna. Så är det tyvärr inte. Även vid till exempel SSU kongressen skrev media innan om vad man förväntade sig att kongressen skulle besluta (ledningens förslag). Är det journalisterna som är totalt obildade i det som kallas föreningsdemokrati eller kanske demokrati överhuvud taget?

Om vi tror på demokratin måste vi börja ta kongressens beslut på allvar och partiledningen bör låta kongressen besluta efter sin egen mening. Den skall ju vara högsta beslutande organ!
Och så frågar man varför folk inte vill gå med i partier idag...

Wednesday, September 23, 2009

Kulturpolitisk mardröm

Man kan lätt bli förvirrad (och lite rädd) av Göran Hägglund, inte minst efter hans senaste debattartikel I DN (17/9). Enligt Hägglund är “vanliga” mäanniskors värderingar hotade av en “radikal” elit som vill krossa de hederliga värderingar vårt samhälle är uppbyggt av.

I artikeln får unga reclaimare sig en känga, liksom Yvonne Ruwaida, Mona Sahlin och Claes Borgstrom. ”Konstnärer” som ”lever på att provocera och sprida olust i det offentliga rummet” tillhör samma gäng av konspiratoriska normhatare. Iglar som kalasar på den svenska folksjälen.

Plötsligt dyker i minnet upp ett flygblad som SSU Stockholm gjorde infor valet 2006. Punkt for punkt gick man igenom alliansens kulturpolitik utifran partiernas eget material. Skrämselpropaganda, utbrast Adelsohn Liljeroth forfärat I Aftonbladet. SSU sprider skrämselpropaganda!

Vem är det egentligen som skrämmer vem? Hägglund målar I sin artikel upp ett vi mot dem-samhalle som inte finns. Han talar om människor som “bryr sig om skolan, om hushållskassan, om de gamla föräldrarna, om hur det går på jobbet, när man skall få tid för varandra och om hur man skall pussla ihop nästa helg”. Vilka är de här människorna som inte bryr sig om när de ska få tid för varandra? Och på vilket satt är de hotade av den radikala eliten?

Förvirringen är total, försöket att ena ”vanliga” manniskor ett skämt. Jag skulle vilja påstå att uttalanden som “Den som exempelvis råkar gilla tavlor som föreställer något bör till exempel göra avbön direkt; då har man nämligen nazistiska böjelser, har det meddelats från flera håll i sommarens kulturdebatt” är tecken på att vi behöver investera mer i kultur och kommunikation mellan manniskor –inte mindre. Den kulturpolitiska mardrömen måste få ett slut.

Tuesday, September 22, 2009

Jobb och vård!

Enligt kommentatorn Fredrik Furtenbach på SR brukar vård och arbete vara de viktigaste frågorna i svenska val. Detta låter tämligen logiskt, folk bryr sig mindre om att ha 200 kr extra i månaden som den senaste skattsänkningen typ landar på. Det folk bryr sig om är jobb, vilket är tämligen logiskt eftersom att livet blir ganska värdelöst om man inte behöver gå upp på morgonen. Att inte känna sig behövd är det samma som en kraftig försämring för människan, vi har ett psyke som handlar om att välmående är detsamma som att känna att man gör någonting värdefullt på vardagarna.
Därför är arbete centralt!! Lyckoforskning visar också att människor är lyckligare på jobbet än vad de medger, arbete ger struktur och klara mål att klara. Blandningen fritid och arbete är alltså helt centralt för att människan skall må bra.

Jag skulle vilja slänga ut påståendet att arbete är betydligt viktigare än skatter, folk som inte har fastnat i nyliberala dogmer skiter fullständigt i om skatttrycket är 45% eller 52%! Detta har att göra med att framgången för en människa delvis handlar om att få känna uppskattning. Detta gör man bland annat genom att ha ett arbete med värde.

Låt mig ta ett exempel.

Om jag som lärare pluggar i 6 år och hamnat på en ingångslön vid 23 000 kr, så är detta mer värdefullt för mig ( jobba med människor) än att sitta vid en dator och handla aktier vid en bank där jag kanske skulle tjäna 35 000. Om man är pengafixerad, förstår man kanske inte hur jag resonerar- genom att handla aktier får jag ju mer pengar i fickan att spendera när jag är ledig! Svaret är att aktier har för mig inget värde. Det spelar alltså ingen roll att jag kan konsumera fina whisky sorter på fritiden, om jag inte har ett arbete jag trivs med.
När det gäller arbete skulle jag vilja påstå att de flesta väljer ett arbete som har mening men med lägre lön, än ett jobb med mindre mening och högre lön. Jag tror till exempel inte att en läkare primärt blir läkare för att håva in 45 000 kr i månaden utan att det handlar om att man vill använda sin analytiska sida och hjälpa människor.

Alltså, slutsaten blir att S skall prata arbete, vilket man gör, eftersom att en vänsterregerings viktigaste mål är minimal arbetslöshet.

Svårigheten för Alliansen är att man försöker att få skatter upp på bordet, medan väljare och de rödgröna vill prata arbete. Alliansen brände också 80 miljarder i skattesänkningar innan ekonomin blev kärvare, och därför så är den ökade budgeten denna höst just mindre än vad den kunnat vara. Arbeten kommer inte komma tills nästa val, det tar antagligen cirka 2-3 år innan ekonomin vänder. Regeringen kunde inte påverka den internationella konjunkturcykeln, men man kunde ha väntat med att sänka skatterna tills ekonomin gick sämre, för det gör den alltid i cykler rent historiskt.

Monday, September 21, 2009

Höstbudgeten

SEK´are har skrivit på Newsmill. Jag kör ett par citat och kommenterar. Inte för att jag är expert men det de skriver om verkar rimligt.

" I regeringsförklaringen är bedömningen att de offentliga finanserna utvecklas bättre än förväntat och därmed säger man sig nu ha råd med de krisåtgärder som man tidigare sade sig behöva en extra sedelpress för. Resonemanget är ur en nationalekonomisk synvinkel helt bakvänt. Poängen med konjunkturpolitik är att de offentliga utgifterna ska öka när konjunkturen kräver det, inte när det finns budgetutrymme. Men med ett år kvar till val är strategin såklart strålande."

Ja, detta låter ju inte så bra. Tyvärr är det inte konstigt att ekonomin får rätta sig efter partistrategi, känns som att det är det normala idag.


" Att stärka offentlig verksamhet i kommuner och landsting är helt rätt strategi: kommunerna slipper skära ned, och välfärd och sysselsättning upprätthålls. Men av valstrategiska skäl kommer satsningen alldeles för sent. I månader har kommunerna och dess invånare utsatts för osäkerhet och oro för nedskärningar och arbetslöshet, negativa förväntningar har hopats och efterfrågan har hämmats. Helt i onödan. Allt detta hade kunnat undvikas om regeringen hade aviserat satsningen redan i våras. Men det är klart, nu är vi sex månader närmare valdagen."

Detta spinner vidare på det första citatet, vilket visar hur galet det hela är. Istället för att sätta in åtgärder snabbt, väntar man och därmed skapar som SEK`arna skriver oro och otrygghet.

"Ju mindre vältajmade satsningarna är, desto mindre effektiv är användningen av skattemedel. En satsad skattekrona när krisen är som djupast är en bättre investering än en satsad skattekrona när konjunkturen redan är på väg upp."

Här har vi artikelns slutsats på ett fint retoriskt sett. SKALL man satsa pengar skall man satsa rätt, att satsa pengar men försent är att missa effekter, som man tidigare kunna plocka hem.

Nu läsa X timmar på bibblan tills ögonen blir trötta. Missar man föreläsningen kommer orsaken på verkan, LÄSA själv =)

Saturday, September 19, 2009

Tankar kring den kommande skoldebatten

"Debatten om vinst i friskolor går redan het på de socialdemokratiska bloggarna. Hittills har Mona Sahlin glidit ur frågan med svar som "vinsterna i skola, vård och omsorg inte ska gå till direktörers fickor utan tillbaka till verksamheten"."
Aftonbladet

Debatten kring skolan kommer med stor sannolikhet vara en mycket viktig fråga vid den kommande partikongressen. Om Mona Sahlin har sagt det som står i citatet, har hon dock visat att det inte är ok att aktieägarna får vinsten, det som blir kvar i de privata skolorna.

"Alla skolor ska ha god ekonomi och helst gå med en vinst som kan återinvesteras i en ännu bättre skola. Problemen uppstår när vinsterna plockas ut ur skolorna och faktiskt hamnar, inte bara i direktörernas, utan även i aktieägarnas fickor."

Ja, problemet är inte främst att Sverige har privata skolor, om vinsten återinvesteras i verksamheten. Det viktigaste är inte om skolan är privat eller offentlig, utan om skolan är bra.

Problemet är dock att privata skolor tenderar att segregera ur sociologisk vinkel. Detta kan man inte komma ifrån!! Och en Socialdemokrati borde minska de sociala skillnader som finns, inte öka dem.

Tuesday, September 15, 2009

" Habermas och begreppet egenmakt"BILD: Bios Politikos

http://biospolitikos.blogspot.com tar upp begreppet "egenmakt" som om jag kommer ihåg saken rätt är ett begrepp som kommer från SSU. Två inlägg! Mycket intressant!

LÄS !!

"Frågan om egenmakt har en tendens att alltid landa i det - hur medborgarna ska få mer "brukarinflytande" och om detta "brukarinflytande" bara ska få ta formen av ideella kooperativ eller om det också ska få ta formen av vinstdrivande företag. "

Saturday, September 12, 2009

Rebellas framtidsrapport

Tror jag förtjänar en ordentlig analys rubrik för rubrik- även om jag slagit ihop en del...
Jag lägger in rapporten på sidan, för att du som läsare skall kunna läsa rapporten, om du inte redan gjort detta! Nu måste jag koka mer kaffe...
( sådär kaffet kokat, middagen uppäten. Nu kör vi.. )Inledning


Man börjar med att konstatera att Rebellas egna medlemmar inte riktigt hade ett bra svar på varför man skulle rösta på SAP i EP valet 09. Detta är en central del, att man inte riktigt ved vad SAP vill med EP eller för den delen den nationella politiken. Vi förstår här att det kommer komma en del (kärleksfull)kritik.
Det är såklart ett jätteproblem- Rebella lyfter fram. Om man inte kan motivera medlemmarna med varför man skall rösta på ett parti i ett val, förutom att alternativet är sämre, då är det solklart att någonting fattas. Någonting bör läggas till och någonting bör ändras.

Sammanfattning

En tanke är att genom att fler engageras, blir rörelsen starkare. Detta bygger på principen om Dialog- som menas att man "talar tillsammans". Dialog är inte det samma som monolog, och innebär att Rebella menar att ju mer man har ett inkluderande förhållningssätt, ju mer kommer nya tankar att kunna forma en bättre och starkare politik- med utgångspunkt i värderingar som finns djupt i Socialdemokratin. Dialog innebär inte bara att man lyssnar, utan handlar lika mycket, kanske än mer om att de åsikter som kommer fram tas på allvar. Vi vet alla att man kan sitta på ett möte och prata, och folk sitter där, men de är inte närvarande. De är fysiskt men inte psykiskt närvarande. Dialog handlar alltså om att ta andras åsikter på ett rationellt plan. Att lyssna men inte reagera, kan kallas för en sorts härskarteknik.

Ideologi och vision

En viktig sak som Rebella tar upp är det faktum att man inte ser politiken på ett längre plan. Politiken uppfattas av Rebella som kortsiktig, vilket innebär att man återigen anser att man inte riktigt vet varför man skulle rösta på Socialdemokratin. Detta återkommer ständigt, vilket visar vilken kris Rebella anser Socialdemokratin ha.

Rebella menar att Socialdemokratin har abdikerat och släppt in "liberala" tankegods som innebär att man missat kompassen, mot ett mera jämlikt och friare samhälle.
Rebella menar att Socialdemokratin skjuter en bra bit från sitt mål. Vilket måste anses som en kraftig kritik. Mina personliga åsikter är i detta inlägg helt icke relevanta, men med min blogg www.radikalsocialdemokrati.nu så kanske det är uppenbart att jag fult ut håller med Rebella om de djupanalyser som visar på den "fasadpolitik" utan djup som skapas med vinstmaximeringssyfte. Det är vad jag anser.
Rebella menar att politiken som skapas, skall kontrolleras mot partiprogrammet och se om verktygen leder mot mål som satts upp.

Rebella menar att problemet för Socialdemokratin i första hand inte handlar om att vinna regeringsmakten, utan snarare att överge sången till marknadens lov, och överge den liberala ekonomiska politiken som hindrar åtgärder vilket leder mot ökad jämlikhet och frihet.

Socialdemokratin måste återta intiativet

Socialdemokratin är inte ett tillräckligt annorlunda alternativ till den borgerliga regeringen. Detta är en mycket mycket hård kritik. Man menar alltså att den Socialdemokratiska politiken ligger för nära de borgerliga, vilket indirekt innebär att Socialdemokratin har accepterat en hög grad av marknadstänkande i sektorer som skulle kunna vara offentligt finansierade.Självförtroendekris i ekonomiska frågor

Man menar att man inte kan skylla på globalisering- att politikens roll har minkat. Att ekonomi måste kopplas till ideologi, att gamla verktyg kan återanvändas på ett nytt sätt, att fackets ekonomer skall få mera tyngd! Samt att de som sätter de ekonomiska ramverken tydligt skall fundera på om analyser leder till mer eller mindre jämlikhet. Man vill ha breda studier i pariet kring ekonomisk politik ur Socialdemokratisk vinkel.


Sluta att ta efter nyliberalt språkbruk

Ja, rubriken säger det mesta. Här kommer Rebella´s "arga" sida fram. Vilket dock inte innebär att man inte har sakargument. Man tar upp det faktum att språket är helt centralt för politiken. Att Alliansen varit duktiga på att skapa begrepp som sedan Socialdemokratin sedan använder. Man efterlyser att Socialdemokratin satsar som högern på fokusgrupper och skapar egna språkliga begrepp att använda- för att använda borgarnas begreppsapparat innebär en cementering av borgerliga begrepp som i sin tur innebär en cementerade borgerliga politiska lösningar.


Vad vill socialdemokratin?

Rebella vill att Socialdemokratin skall ha en vision om att staten kan vara den bästa arbetsgivaren. Man vill att självförtroende för ideèrna stärks. Rebella menar att man måste vara tydligt med att skapa egna alternativ, inte bara hacka ner på Alliansen. Rebella skriver att Socialdemokratin inte skall bara byta regering utan även byta politik. Detta är en väldigt kraftig kritik, eftersom att man därmed säger att Socialdemokratin inte bara tagit över språkliga begrepp utan även politik- man säger att Socialdemokratin har förlorat en del av sin "själ".


Vi saknar en maktanalys

Rebella efterlyser en maktanalys som innebär strävandet mot ett mera jämlikt samhälle. Man vill ha analyser utifrån : kön, klass, makt. En viktig sak som Rebella anser är att arbetet måste vara internationellt. Detta innebär att den nationella politiken måste kopplas till världen i övrigt, för att minska den diskriminering och udantaget av mänskliga rättigheter. Man nämner intersektionalitet vilket handlar tror jag om en samverkan av olika förtryck som samverkar.

Organisation och interndemokrati

"Väljarförakt skapar politikerförakt". Rebella menar att "eliten" ( de som bestämmmer) måste förstå att lita på väljarna, inte klaga på att de inte förstår vad moderaterna står för. Man menar att man inte kan skylla förluster på media och på att motståndarna är elaka. ( Mitt lilla tillägg skulle vara att man kanske skulle försöka att skapa media, innan man klagar på den borgerliga media som redan finns! Varför skulle DN vara "snälla"?)

Man menar att man måste se sanningen i vitögat. Att EP valet var en katastrof, och att ingen tjänar på att säga saker som ingen känner igen. Man citerar toppkandidaten som var glad över att M inte vann, men var tydligen inte så deppig över att S fick så få röster rent %.
Rebella menar att det stog efter valet på Socialdemokraternas hemsida, att man gjort en fantastisk valrörelse. Men då skulle man väl ha fått mera röster? Att inte vara ärlig, är det ingen som tjänar på. Inte minst kommer väljarna fundera på vad det är som händer.

Man skriver att det viktigaste måste vara för interndemokratin att låta åsikter stötas och blötas, samt att det är viktigt att låta folk får vara socialdemokrater utan att de behöver köpa hela paketet. Det viktigaste är att vara trogen ideologin, inte personer.

Man vill att partiledningen släpper kontrollen, att inte allting måste kollas med 68an. Att forskare med socialdemokratiska glasögon skal få plats, samt att Arena och smedjor skall få mera pengar, just för att komma med mer förslag.

Rebella skriver att man måste vara aktsam på att strukturer när det gäller kön finns kvar i rörelsen, och att de som uttalar sig oftast är vita-män-+50. Invandrarna är det få av, och även om Rebella skriver att minst 70% av muslimerna i landet sympatiserar med den Socialdemokratiska ideologin, så finns det knappt några aktiva.
Att inte rörelsen speglar samhället är såklart ett stort problem.

Kommunikation handlar inte om kanaler

Man vill decentralisera beslutandemakten, och menar att kommunikation inte handlar om kanaler, utan om människor som talar med människor. Man talar om att man inte kan toppstyra social media, eftersom att de är sociala. Ärlighet och ett genuint engagemang tar bara några sekunder för folk att märka. Att släppa makten är att få tillbaka dubbelt. Att styra Facebook eller bloggar är dömt att misslyckas, eftersom att folk ser att det inte är "äkta". Och det som är gjort av PR folk "skiter" de flesta i.

Rebella frågar om ideologin är så stark att man kan släppa på kontrollen, och låta debatten flöda. Rebella är säker på detta!

( Jag skulle till exempel aldrig tillåta att min blogg (radikalsocialdemokrati.nu) skulle toppstyras av någon mediamänniska; jag skriver om det som jag känner för, och det är däför den är "äkta"- just för att den är "äkta"! Jag behöver inte ta hänsyn till någon strategi, för jag kommer ändå aldrig göra karriär, lika bra att då vara ärlig!? Visst jag skriver "ner" socialdemokratin ibland, men om man inte för göra det, då har jag valt fel parti!)


Nu är jag trött!!... vi kör i punktform

* Rebella menar att stöd till nya föreningar är viktigt.
* Mp, är trovärdiga för att de har förslag som är äkta, och de ses som mer Rebell är SAP.
* PP , har en tydlig fråga och Rebella anser att man fördummat väljarna. Att det finns en översittarattityd.
* Rebella skriver att det är svårt att se skillnad på partierna. Detta är en kraftig kritik som tål att tänkas på.
* Man vill ha en radikalare och framföralt en tydligare politik. Detta är någonting återkommande som Rebella kommer med. Man efterlyser med farbrikslampa tydlig politik som visar på alternativ till Alliansen. Äkta politik, som sedan fritt kommnuniceras i organisationen och på sociala media. Med minimum av kontroll. För att det skall vara äkta, vilket det är om människor får "blomma".
* Färre känner sig delaktiga, då samhället har förändrats.
* Det skall vara självklart för en arbetslös och en företagare att rösta på Socialdemokraterna.
* Den ekonomiska politiken är inte trovärdig, eftersom att det är lite som en dålig kopia av Moderaterna. Egna visioner, trovärdighet och en tro på ideologin.

Så jag har såklart missat en del, men om du inte har tid att läsa rapporten så har du i alla fall en grund att stå på.

Trevlig läsning.

Jag vill tipsa om last.fm vilket jag lyssnat på medan jag sammanfattat rapporten. Jag är premiummedlem vilket innebär att jag får lyssna obegränsat på specifikt valda stationer baserat på artister som jag gillar, som är i princip obegränsade. Det kostar 3 Euro i månaden. Ett tips till dig som "harvar" text i veckorna..

Friday, September 11, 2009

Läs


Rebellas rapport här.

Tyvärr har jag inte tid att kommentera rapporten nu ( som vanligt!. Skall göra en grundlig analys någon gång i helgen! Lovar!

Om inte någon annan hinner före ;)

Thursday, September 10, 2009

Nu har regeringens hemliga plan kommit fram: Lönesänkning!

Så har regeringens plan som de så länge försökt mörka kommit fram i ljuset. Internt dokument visar att de vill sänka lönerna.

Kolla in expressen.

I aftonbladet om att svenskarna vill ha höjd skatt. Notera att frågan är principiell och gäller höjd skatt. Hade man dessutom ställt det mot ökad välfärd hade nog ännu fler varit positiva. Som frågan är ställd tycker jag heller inte att det är konstigt att många svarar att de bara vill höja för de med högre inkomster. Detta kan ju tolkas som det fördelningspolitiskt starkaste alternativet. Svenskarnas besked är klart och oreserverat: Mer jämlikhet.

Andra bloggar om: , , ,

Även på alliansfritt, ClasKrantz

Monday, September 7, 2009

SAP har problem i Stockholm!


Ett mycket bra inlägg av Fredrik- Tankar från roten bör läsas här.

Bilden: Ett sjunkande skepp. Resten får din fantasi lösa..


Ett gäng citat kan vara på sin plats. Alla från "Tankar från roten".

"Men det är uppenbart att fackföreningsrörelsen har varit dålig på att anpassa sig till den nya tiden....Det krävs ett mer offensivt arbete för att visa på nyttan av ett fackligt medlemskap, samtidigt som man måste hitta former där man kan ha ett tvärfackligt medlemskap trots att man till exempel jobbar både i hemtjänsten och på kafé"

Ja, facket minskar och det är intressant att det inte vänder när det är ekonomisk kris. Det säger någonting om problemet.

"Subkulturer, etnisk identitet eller bostadsort blir markörer som i allt större utsträckning definierar vem man är."

Yes box, vi lever i ett samhälle som sedan 80 talet sjungit individen lov. Detta gör det såklart svårt för en rörelse som menar på att det gemensamma är viktigt, att inte borgerliga partier har varit starkare är alltså konstigt- i invidualismens tidsålder.


"Den socialdemokratiska partiorganisationen i Stockholm ser likadan ut som den gjorde på 1980-talet."

Ja, det fattar ju vem som helst att det inte funkar. Cattis har många gånger skrivet om behovet att låta yngre medlemmar få möjligheter att påverka. Jag tror att här har vi någonting centralt....

" i stället måste socialdemokratin formulera en framtidsberättelse om hur man bygger ett modernt samhälle som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart, som lyckas kombinera en universalistisk välfärd med individens förmåga"

Word!


PS. Ja just, det jag har en till kommentar. Jag tror det är problematiskt att man ligger och skvalpar i "mitten". Om en "förnyelse" innebär att man bla. skall acceptera friskolor med vinstuttag, ja då undrar jag var man är på väg?" För någonstans hamnar man tillslut. Jag hoppas bara att man vill förbättra välfärden, och de rödgrönas utspel den senaste tiden är ett steg på vägen. Sedan vill jag tipa om en graf, som argumenterar på ett fint sätt varför vi har råd med en större offentlig sektor. Se här. DS

Saturday, September 5, 2009

De Rödgröna har
en hemsida, klicka här.

Det är bra med en hemsida. Nu får vi se hur mycket det skrivs på den och om det kommer några videos!

Ha en bra dag!

Förbifart stocholm


är ett problem ur miljövinkel. Bygg ut det kollektiva.
Skriv under namninsamling hos ETC här.

Friday, September 4, 2009

Sjukt med vinst i välfärden!

3,2 miljoner i vinst till en förskolechef gör mig riktigt arg. Hur kan våra gemensamma skattepengar bekosta att en enskild ägare tar ut vinst. Dessa pengar borde återinvesteras i verksamheten! Den borgerliga alliansen har dessutom i vanlig ordning vräkt ut skolan till ett vrakpris på 634.650. Förskolechefen betalade bara för några gamla leksaker och möbler. Det är märkligt att de borgerliga tycks kunna ge ut miljonbelopp av pengar som borde gå till kvalitet i välfärden till privata ägare medan man samtidigt sparar på sjuka och gamla. Det visar deras prioriteringar. Låt våra skattepengar gå till välfärd och inte till vinst!

DN, SVD
---------------------------------------

Kul att se att socialdemokraterna äntligen får lite opinionsmässiga framgångar. Trist dock att SD återigen hamnar över 4 %. Vi måste bekämpa dem genom en tydligt arbetarklassfokuserad politik och i tydlig kamp mot högern (klass mot klass).

Thursday, September 3, 2009

En orädd journalist bland "fegisar" ?


Jag sitter på KB (Kungliga bibliotket), och skall just börja läsa " Det ohyggliga arvet" Av Catomeris. Så sätter jag på datorn för att kolla mailen, och snubblar på denna intressanta interjvu med Åsa Linderborg. Den är intressant för att intervjupersonen är intressant. Den är ganska kort och jag vill här citera lite för att sedan reflektera.

"...Jag vill inte ha någon plakatjournalik, jag vill vara nyanserad. Jag är aktivist, men också publicist med sanningsanspråk. Som forskare har jag lärt att gå till botten med saker och ting, gräva fram och hitta båda sidorna. Jag lyckas inte alltid, men jag försöker."
AB

Här talar vetenskapsmannen/kvinnan. Linderborg som är skolad efter sin avhandling om socialdemokratin, tror jag det var? Och det är helt rätt att vara analytisk, olika sidor skall få plats. Detta gör henne farlig, för hon är seriös. En annars vanlig tendens bland journalister är att man går efter sin språkliga talang, detta gör inte Linderborg, har jag en stark känsla av. Jag tror hon heller håller käften om någonting hon inte är säker på, än att vräka ur sig något som sedan visar sig vara fel.

"...Vänstern är svag och de intellektuella tysta, jag tror att det finns ett samband där emellan, säger hon, när samtalet är avslutat. "
ETC

Ja, tänker jag äntligen. De som vet att världen inte behöver ännu ett argument för nyliberalism, utan en kritik och granskning av vad den genomliberala politiken i Sverige och övriga världen har inneburit. De intelektuella är tysta, för de vill inte jobba med saker som kan vara "jobbiga". Det finns så många människor som sticker huvudet i sanden och hoppas att någon annan skall göra jobbet. Den hegemoniska bilden där det bara finns en sanning, skapar ett debattklimat som gör att alla som pratar blir på en gång demoniserade som galningar. Man kan säga att Timbro och Svenskt Näringliv med sin massiva kampanjer, inte bara har vridit klimatet från det radikala 60 och 70 talet, utan ävenn tystat de som skulle kunna öppna munnen.
Jag är inte särskilt analytisk av mig, men att sedan LO, alltså facket inte har reagerat på den massiva lobbyverksamhet, förutom med partiinterna tidningar, skapar ett vakum från vänstern.

Vänstern ger upp innan de ens börjat.


Det finns en medialogik som är skrämmande. Även om journalister är vänster, så är inte tidningsmarknaden vänster. Tidningar som ETC med sunda åsikter om att det är porblematiskt med 1000 personer som äger så mycket makt. Det är inte marknader som är problemet, problemet är ägandet. Det går att ha marknader i en vänsterhegemoni också.

Ibland sticker de upp huvudet, de intellektuella. Det finns några som alltid syns.
Just bristen på nytt blod skapar en situation där vänster ses som gammalt, även om socialismen var en reaktion på den ofullkomliga liberalismen, som i sin tur var en reaktion på konservatismen. Den ohistoriska bilden av liberalism som nyare än socialismen och mera verklighetsförankrad, skapar en situation där vi till vänster får debatera orimligheten med vänsterns idegods, istället för att rikta ljuset mot kapitalismens misslyckade funktioner- dom är direkt kopplade till ackumuleringen och den borgerliga, medelklassens världssyn.

1800 talet var borgerlighetens århundrade säger man och 1900 tale arbetarens. Men det verkar som att tiden dras tillbaka, och att de enorma resurser debattörerna på högersidan har, gör att de kan vara ganska dåliga. De klarar sig genom kvantitet inte kvalitee`.


"...Reformpolitiken måste kopplas till en ideologisk diskussion om vad en människa är och hur ett samhälle ska se ut. Vill vi att samhället ska bygga på att vi roffar åt oss eller ska det bygga på att vi är solidariska mot varandra?"
ETC


Ja, det är dags att börja prata. Hur vill vi att samhället skall se ut?
Kanske Åsa Linderborg skulle få resurser för att starta en tankesmedja?

Om inte vänstern gör någonting för att synas och höras, så är vi körda. Big time..