Tuesday, September 29, 2009

FN och världsbanken


räknar med att väst måste pumpa in betydligt mera pengar i klimatbistånd till de fattiga länder i framtiden, speciellt med tanke på att dessa länder i stor grad kommer ta konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Arbetaren skriver en mycket bra artikel här, vilket bör läsas.

"Världsbankens skattning liknar den FN-rapport som presenterades den 1 september och som beräknade behovet av investeringar i utsläppsminskning och anpassning i utvecklingsländer till 600 miljarder dollar per år...EU-kommissionens starkt avvikande uppskattning om att omställning och anpassning i utvecklingsländer ”bara” kommer att kosta omkring 100 miljarder per år. Av den summan har EU sagt sig vilja stå för 2 till 15 miljarder årligen de närmaste tio åren"

Det intressanta är inte att FN kommer med slutsatser som att den rika världen måste dela med sig, det intressanta i sammanhanget är att världsbanken (!) kommer med liknande slutsatser.

Vi kan alltså iskallt räkna med en ökad fattigdom på grund av ökad klimatproblem.
Frågan är inte hur mycket klimatförändringarna kommer påverkar mänskligheten, utan snarare i vilken omfattning. Som vanligt är de det fattiga som får betala..

Du sköna nya värld..

5 comments:

Anonymous said...

Intressant DDR-reportage i Libertas!

//Alex

Johan Nyström said...
This comment has been removed by the author.
Johan Nyström said...

Jo, nummer 2 nu =) det är lite humår!

Catti Ullström said...

fast då räknar du inte extranumret som kom i april det är alltså årets tredje nummer (första arbetarparti, andra eu-numret, tredje tysklandsnumret).

Anonymous said...

Ok, har inte så bra koll!
/ Johan