Tuesday, September 15, 2009

" Habermas och begreppet egenmakt"BILD: Bios Politikos

http://biospolitikos.blogspot.com tar upp begreppet "egenmakt" som om jag kommer ihåg saken rätt är ett begrepp som kommer från SSU. Två inlägg! Mycket intressant!

LÄS !!

"Frågan om egenmakt har en tendens att alltid landa i det - hur medborgarna ska få mer "brukarinflytande" och om detta "brukarinflytande" bara ska få ta formen av ideella kooperativ eller om det också ska få ta formen av vinstdrivande företag. "

No comments: