Tuesday, September 22, 2009

Jobb och vård!

Enligt kommentatorn Fredrik Furtenbach på SR brukar vård och arbete vara de viktigaste frågorna i svenska val. Detta låter tämligen logiskt, folk bryr sig mindre om att ha 200 kr extra i månaden som den senaste skattsänkningen typ landar på. Det folk bryr sig om är jobb, vilket är tämligen logiskt eftersom att livet blir ganska värdelöst om man inte behöver gå upp på morgonen. Att inte känna sig behövd är det samma som en kraftig försämring för människan, vi har ett psyke som handlar om att välmående är detsamma som att känna att man gör någonting värdefullt på vardagarna.
Därför är arbete centralt!! Lyckoforskning visar också att människor är lyckligare på jobbet än vad de medger, arbete ger struktur och klara mål att klara. Blandningen fritid och arbete är alltså helt centralt för att människan skall må bra.

Jag skulle vilja slänga ut påståendet att arbete är betydligt viktigare än skatter, folk som inte har fastnat i nyliberala dogmer skiter fullständigt i om skatttrycket är 45% eller 52%! Detta har att göra med att framgången för en människa delvis handlar om att få känna uppskattning. Detta gör man bland annat genom att ha ett arbete med värde.

Låt mig ta ett exempel.

Om jag som lärare pluggar i 6 år och hamnat på en ingångslön vid 23 000 kr, så är detta mer värdefullt för mig ( jobba med människor) än att sitta vid en dator och handla aktier vid en bank där jag kanske skulle tjäna 35 000. Om man är pengafixerad, förstår man kanske inte hur jag resonerar- genom att handla aktier får jag ju mer pengar i fickan att spendera när jag är ledig! Svaret är att aktier har för mig inget värde. Det spelar alltså ingen roll att jag kan konsumera fina whisky sorter på fritiden, om jag inte har ett arbete jag trivs med.
När det gäller arbete skulle jag vilja påstå att de flesta väljer ett arbete som har mening men med lägre lön, än ett jobb med mindre mening och högre lön. Jag tror till exempel inte att en läkare primärt blir läkare för att håva in 45 000 kr i månaden utan att det handlar om att man vill använda sin analytiska sida och hjälpa människor.

Alltså, slutsaten blir att S skall prata arbete, vilket man gör, eftersom att en vänsterregerings viktigaste mål är minimal arbetslöshet.

Svårigheten för Alliansen är att man försöker att få skatter upp på bordet, medan väljare och de rödgröna vill prata arbete. Alliansen brände också 80 miljarder i skattesänkningar innan ekonomin blev kärvare, och därför så är den ökade budgeten denna höst just mindre än vad den kunnat vara. Arbeten kommer inte komma tills nästa val, det tar antagligen cirka 2-3 år innan ekonomin vänder. Regeringen kunde inte påverka den internationella konjunkturcykeln, men man kunde ha väntat med att sänka skatterna tills ekonomin gick sämre, för det gör den alltid i cykler rent historiskt.

No comments: