Wednesday, September 23, 2009

Kulturpolitisk mardröm

Man kan lätt bli förvirrad (och lite rädd) av Göran Hägglund, inte minst efter hans senaste debattartikel I DN (17/9). Enligt Hägglund är “vanliga” mäanniskors värderingar hotade av en “radikal” elit som vill krossa de hederliga värderingar vårt samhälle är uppbyggt av.

I artikeln får unga reclaimare sig en känga, liksom Yvonne Ruwaida, Mona Sahlin och Claes Borgstrom. ”Konstnärer” som ”lever på att provocera och sprida olust i det offentliga rummet” tillhör samma gäng av konspiratoriska normhatare. Iglar som kalasar på den svenska folksjälen.

Plötsligt dyker i minnet upp ett flygblad som SSU Stockholm gjorde infor valet 2006. Punkt for punkt gick man igenom alliansens kulturpolitik utifran partiernas eget material. Skrämselpropaganda, utbrast Adelsohn Liljeroth forfärat I Aftonbladet. SSU sprider skrämselpropaganda!

Vem är det egentligen som skrämmer vem? Hägglund målar I sin artikel upp ett vi mot dem-samhalle som inte finns. Han talar om människor som “bryr sig om skolan, om hushållskassan, om de gamla föräldrarna, om hur det går på jobbet, när man skall få tid för varandra och om hur man skall pussla ihop nästa helg”. Vilka är de här människorna som inte bryr sig om när de ska få tid för varandra? Och på vilket satt är de hotade av den radikala eliten?

Förvirringen är total, försöket att ena ”vanliga” manniskor ett skämt. Jag skulle vilja påstå att uttalanden som “Den som exempelvis råkar gilla tavlor som föreställer något bör till exempel göra avbön direkt; då har man nämligen nazistiska böjelser, har det meddelats från flera håll i sommarens kulturdebatt” är tecken på att vi behöver investera mer i kultur och kommunikation mellan manniskor –inte mindre. Den kulturpolitiska mardrömen måste få ett slut.

No comments: