Saturday, September 12, 2009

Rebellas framtidsrapport

Tror jag förtjänar en ordentlig analys rubrik för rubrik- även om jag slagit ihop en del...
Jag lägger in rapporten på sidan, för att du som läsare skall kunna läsa rapporten, om du inte redan gjort detta! Nu måste jag koka mer kaffe...
( sådär kaffet kokat, middagen uppäten. Nu kör vi.. )Inledning


Man börjar med att konstatera att Rebellas egna medlemmar inte riktigt hade ett bra svar på varför man skulle rösta på SAP i EP valet 09. Detta är en central del, att man inte riktigt ved vad SAP vill med EP eller för den delen den nationella politiken. Vi förstår här att det kommer komma en del (kärleksfull)kritik.
Det är såklart ett jätteproblem- Rebella lyfter fram. Om man inte kan motivera medlemmarna med varför man skall rösta på ett parti i ett val, förutom att alternativet är sämre, då är det solklart att någonting fattas. Någonting bör läggas till och någonting bör ändras.

Sammanfattning

En tanke är att genom att fler engageras, blir rörelsen starkare. Detta bygger på principen om Dialog- som menas att man "talar tillsammans". Dialog är inte det samma som monolog, och innebär att Rebella menar att ju mer man har ett inkluderande förhållningssätt, ju mer kommer nya tankar att kunna forma en bättre och starkare politik- med utgångspunkt i värderingar som finns djupt i Socialdemokratin. Dialog innebär inte bara att man lyssnar, utan handlar lika mycket, kanske än mer om att de åsikter som kommer fram tas på allvar. Vi vet alla att man kan sitta på ett möte och prata, och folk sitter där, men de är inte närvarande. De är fysiskt men inte psykiskt närvarande. Dialog handlar alltså om att ta andras åsikter på ett rationellt plan. Att lyssna men inte reagera, kan kallas för en sorts härskarteknik.

Ideologi och vision

En viktig sak som Rebella tar upp är det faktum att man inte ser politiken på ett längre plan. Politiken uppfattas av Rebella som kortsiktig, vilket innebär att man återigen anser att man inte riktigt vet varför man skulle rösta på Socialdemokratin. Detta återkommer ständigt, vilket visar vilken kris Rebella anser Socialdemokratin ha.

Rebella menar att Socialdemokratin har abdikerat och släppt in "liberala" tankegods som innebär att man missat kompassen, mot ett mera jämlikt och friare samhälle.
Rebella menar att Socialdemokratin skjuter en bra bit från sitt mål. Vilket måste anses som en kraftig kritik. Mina personliga åsikter är i detta inlägg helt icke relevanta, men med min blogg www.radikalsocialdemokrati.nu så kanske det är uppenbart att jag fult ut håller med Rebella om de djupanalyser som visar på den "fasadpolitik" utan djup som skapas med vinstmaximeringssyfte. Det är vad jag anser.
Rebella menar att politiken som skapas, skall kontrolleras mot partiprogrammet och se om verktygen leder mot mål som satts upp.

Rebella menar att problemet för Socialdemokratin i första hand inte handlar om att vinna regeringsmakten, utan snarare att överge sången till marknadens lov, och överge den liberala ekonomiska politiken som hindrar åtgärder vilket leder mot ökad jämlikhet och frihet.

Socialdemokratin måste återta intiativet

Socialdemokratin är inte ett tillräckligt annorlunda alternativ till den borgerliga regeringen. Detta är en mycket mycket hård kritik. Man menar alltså att den Socialdemokratiska politiken ligger för nära de borgerliga, vilket indirekt innebär att Socialdemokratin har accepterat en hög grad av marknadstänkande i sektorer som skulle kunna vara offentligt finansierade.Självförtroendekris i ekonomiska frågor

Man menar att man inte kan skylla på globalisering- att politikens roll har minkat. Att ekonomi måste kopplas till ideologi, att gamla verktyg kan återanvändas på ett nytt sätt, att fackets ekonomer skall få mera tyngd! Samt att de som sätter de ekonomiska ramverken tydligt skall fundera på om analyser leder till mer eller mindre jämlikhet. Man vill ha breda studier i pariet kring ekonomisk politik ur Socialdemokratisk vinkel.


Sluta att ta efter nyliberalt språkbruk

Ja, rubriken säger det mesta. Här kommer Rebella´s "arga" sida fram. Vilket dock inte innebär att man inte har sakargument. Man tar upp det faktum att språket är helt centralt för politiken. Att Alliansen varit duktiga på att skapa begrepp som sedan Socialdemokratin sedan använder. Man efterlyser att Socialdemokratin satsar som högern på fokusgrupper och skapar egna språkliga begrepp att använda- för att använda borgarnas begreppsapparat innebär en cementering av borgerliga begrepp som i sin tur innebär en cementerade borgerliga politiska lösningar.


Vad vill socialdemokratin?

Rebella vill att Socialdemokratin skall ha en vision om att staten kan vara den bästa arbetsgivaren. Man vill att självförtroende för ideèrna stärks. Rebella menar att man måste vara tydligt med att skapa egna alternativ, inte bara hacka ner på Alliansen. Rebella skriver att Socialdemokratin inte skall bara byta regering utan även byta politik. Detta är en väldigt kraftig kritik, eftersom att man därmed säger att Socialdemokratin inte bara tagit över språkliga begrepp utan även politik- man säger att Socialdemokratin har förlorat en del av sin "själ".


Vi saknar en maktanalys

Rebella efterlyser en maktanalys som innebär strävandet mot ett mera jämlikt samhälle. Man vill ha analyser utifrån : kön, klass, makt. En viktig sak som Rebella anser är att arbetet måste vara internationellt. Detta innebär att den nationella politiken måste kopplas till världen i övrigt, för att minska den diskriminering och udantaget av mänskliga rättigheter. Man nämner intersektionalitet vilket handlar tror jag om en samverkan av olika förtryck som samverkar.

Organisation och interndemokrati

"Väljarförakt skapar politikerförakt". Rebella menar att "eliten" ( de som bestämmmer) måste förstå att lita på väljarna, inte klaga på att de inte förstår vad moderaterna står för. Man menar att man inte kan skylla förluster på media och på att motståndarna är elaka. ( Mitt lilla tillägg skulle vara att man kanske skulle försöka att skapa media, innan man klagar på den borgerliga media som redan finns! Varför skulle DN vara "snälla"?)

Man menar att man måste se sanningen i vitögat. Att EP valet var en katastrof, och att ingen tjänar på att säga saker som ingen känner igen. Man citerar toppkandidaten som var glad över att M inte vann, men var tydligen inte så deppig över att S fick så få röster rent %.
Rebella menar att det stog efter valet på Socialdemokraternas hemsida, att man gjort en fantastisk valrörelse. Men då skulle man väl ha fått mera röster? Att inte vara ärlig, är det ingen som tjänar på. Inte minst kommer väljarna fundera på vad det är som händer.

Man skriver att det viktigaste måste vara för interndemokratin att låta åsikter stötas och blötas, samt att det är viktigt att låta folk får vara socialdemokrater utan att de behöver köpa hela paketet. Det viktigaste är att vara trogen ideologin, inte personer.

Man vill att partiledningen släpper kontrollen, att inte allting måste kollas med 68an. Att forskare med socialdemokratiska glasögon skal få plats, samt att Arena och smedjor skall få mera pengar, just för att komma med mer förslag.

Rebella skriver att man måste vara aktsam på att strukturer när det gäller kön finns kvar i rörelsen, och att de som uttalar sig oftast är vita-män-+50. Invandrarna är det få av, och även om Rebella skriver att minst 70% av muslimerna i landet sympatiserar med den Socialdemokratiska ideologin, så finns det knappt några aktiva.
Att inte rörelsen speglar samhället är såklart ett stort problem.

Kommunikation handlar inte om kanaler

Man vill decentralisera beslutandemakten, och menar att kommunikation inte handlar om kanaler, utan om människor som talar med människor. Man talar om att man inte kan toppstyra social media, eftersom att de är sociala. Ärlighet och ett genuint engagemang tar bara några sekunder för folk att märka. Att släppa makten är att få tillbaka dubbelt. Att styra Facebook eller bloggar är dömt att misslyckas, eftersom att folk ser att det inte är "äkta". Och det som är gjort av PR folk "skiter" de flesta i.

Rebella frågar om ideologin är så stark att man kan släppa på kontrollen, och låta debatten flöda. Rebella är säker på detta!

( Jag skulle till exempel aldrig tillåta att min blogg (radikalsocialdemokrati.nu) skulle toppstyras av någon mediamänniska; jag skriver om det som jag känner för, och det är däför den är "äkta"- just för att den är "äkta"! Jag behöver inte ta hänsyn till någon strategi, för jag kommer ändå aldrig göra karriär, lika bra att då vara ärlig!? Visst jag skriver "ner" socialdemokratin ibland, men om man inte för göra det, då har jag valt fel parti!)


Nu är jag trött!!... vi kör i punktform

* Rebella menar att stöd till nya föreningar är viktigt.
* Mp, är trovärdiga för att de har förslag som är äkta, och de ses som mer Rebell är SAP.
* PP , har en tydlig fråga och Rebella anser att man fördummat väljarna. Att det finns en översittarattityd.
* Rebella skriver att det är svårt att se skillnad på partierna. Detta är en kraftig kritik som tål att tänkas på.
* Man vill ha en radikalare och framföralt en tydligare politik. Detta är någonting återkommande som Rebella kommer med. Man efterlyser med farbrikslampa tydlig politik som visar på alternativ till Alliansen. Äkta politik, som sedan fritt kommnuniceras i organisationen och på sociala media. Med minimum av kontroll. För att det skall vara äkta, vilket det är om människor får "blomma".
* Färre känner sig delaktiga, då samhället har förändrats.
* Det skall vara självklart för en arbetslös och en företagare att rösta på Socialdemokraterna.
* Den ekonomiska politiken är inte trovärdig, eftersom att det är lite som en dålig kopia av Moderaterna. Egna visioner, trovärdighet och en tro på ideologin.

Så jag har såklart missat en del, men om du inte har tid att läsa rapporten så har du i alla fall en grund att stå på.

Trevlig läsning.

Jag vill tipsa om last.fm vilket jag lyssnat på medan jag sammanfattat rapporten. Jag är premiummedlem vilket innebär att jag får lyssna obegränsat på specifikt valda stationer baserat på artister som jag gillar, som är i princip obegränsade. Det kostar 3 Euro i månaden. Ett tips till dig som "harvar" text i veckorna..

No comments: