Monday, September 7, 2009

SAP har problem i Stockholm!


Ett mycket bra inlägg av Fredrik- Tankar från roten bör läsas här.

Bilden: Ett sjunkande skepp. Resten får din fantasi lösa..


Ett gäng citat kan vara på sin plats. Alla från "Tankar från roten".

"Men det är uppenbart att fackföreningsrörelsen har varit dålig på att anpassa sig till den nya tiden....Det krävs ett mer offensivt arbete för att visa på nyttan av ett fackligt medlemskap, samtidigt som man måste hitta former där man kan ha ett tvärfackligt medlemskap trots att man till exempel jobbar både i hemtjänsten och på kafé"

Ja, facket minskar och det är intressant att det inte vänder när det är ekonomisk kris. Det säger någonting om problemet.

"Subkulturer, etnisk identitet eller bostadsort blir markörer som i allt större utsträckning definierar vem man är."

Yes box, vi lever i ett samhälle som sedan 80 talet sjungit individen lov. Detta gör det såklart svårt för en rörelse som menar på att det gemensamma är viktigt, att inte borgerliga partier har varit starkare är alltså konstigt- i invidualismens tidsålder.


"Den socialdemokratiska partiorganisationen i Stockholm ser likadan ut som den gjorde på 1980-talet."

Ja, det fattar ju vem som helst att det inte funkar. Cattis har många gånger skrivet om behovet att låta yngre medlemmar få möjligheter att påverka. Jag tror att här har vi någonting centralt....

" i stället måste socialdemokratin formulera en framtidsberättelse om hur man bygger ett modernt samhälle som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart, som lyckas kombinera en universalistisk välfärd med individens förmåga"

Word!


PS. Ja just, det jag har en till kommentar. Jag tror det är problematiskt att man ligger och skvalpar i "mitten". Om en "förnyelse" innebär att man bla. skall acceptera friskolor med vinstuttag, ja då undrar jag var man är på väg?" För någonstans hamnar man tillslut. Jag hoppas bara att man vill förbättra välfärden, och de rödgrönas utspel den senaste tiden är ett steg på vägen. Sedan vill jag tipa om en graf, som argumenterar på ett fint sätt varför vi har råd med en större offentlig sektor. Se här. DS

No comments: