Saturday, September 19, 2009

Tankar kring den kommande skoldebatten

"Debatten om vinst i friskolor går redan het på de socialdemokratiska bloggarna. Hittills har Mona Sahlin glidit ur frågan med svar som "vinsterna i skola, vård och omsorg inte ska gå till direktörers fickor utan tillbaka till verksamheten"."
Aftonbladet

Debatten kring skolan kommer med stor sannolikhet vara en mycket viktig fråga vid den kommande partikongressen. Om Mona Sahlin har sagt det som står i citatet, har hon dock visat att det inte är ok att aktieägarna får vinsten, det som blir kvar i de privata skolorna.

"Alla skolor ska ha god ekonomi och helst gå med en vinst som kan återinvesteras i en ännu bättre skola. Problemen uppstår när vinsterna plockas ut ur skolorna och faktiskt hamnar, inte bara i direktörernas, utan även i aktieägarnas fickor."

Ja, problemet är inte främst att Sverige har privata skolor, om vinsten återinvesteras i verksamheten. Det viktigaste är inte om skolan är privat eller offentlig, utan om skolan är bra.

Problemet är dock att privata skolor tenderar att segregera ur sociologisk vinkel. Detta kan man inte komma ifrån!! Och en Socialdemokrati borde minska de sociala skillnader som finns, inte öka dem.

No comments: