Saturday, October 31, 2009

En liten seger och en stor förlust!

Tja; jag har varit med ett tag ( 10år ) och vet att ombuden brukar gå med partiledningen. Men det är lite synd att S alltså inte förbjuder att ta ut vinst ur skolor, som lärare anser jag att skolor finns för att ge elever kunskap, inte företag pengar.

Anneli Hulten, stark kvinna från Göteborg säger i en SR intervju att man "lever i en annan verklighet" och kan därför inte förbjuda vinster i välfärden helt.

Det stämmer att vi lever i en annan verklighet än för " 10,15,20 år sedan ".
Pragmatiskt kan jag förstå hur man resonerar, man vill gå mellanvägen för att inte skrämma väljare. Samtidigt så rimmar det illa med vinster i välfärden, hela poängen med välfärden är att den inte skall handla om marknadens principer om vinst, utan snarare mycket hög kvalitet för alla.

Jag är egentligen inte arg, men jag blir kanske lite trött på allt. Före kongressen ställde jag mig dock in på att partiledningen skulle vinna de flesta frågor, det brukar vara så. Västsahara frågan var dock oväntat, även om jag inte kan frågan i sak.

Kritiken från de som är mera vänster än SAP handlar om att det spelar ingen roll att S sitter i regering eftersom att man accepterat den borgerliga ideologin.
Som svar kan man säga att det i alla fall inte blir sämre med en S regering, det blir bättre än med en skattesänkar-Allians. Samtidigt finns det en inneboende rationalitet i att kritisera SAP för att många gånger anpassa sig till borgerligt klimat istället för att kämpa emot.

En sådan tydlig signal är boken 10-tals-programmet där man antagligen med eftertryck kommer visa i grafer, och siffror att ojämlika samhällen är ett problem.

Politik är ganska enkelt och logiskt, ibland. Partiledningen är "super" pragmatisk, sedan finns det andra hållet, de som är tvärtom väldigt ideologiska. Jag och väldigt många andra i S-studenter är väldigt ideologiska; vi har svårt för det pragmatiska synsättet eftersom vi inte i sak är intresserade att pejla vad en osäker allmänhet anser, utan snarare går helt enkelt efter våra ideologiska glasögon.

De ideologiska glasögonen säger oss att det inte på något sätt går att motivera vinster i välfärden, och genom att i sak vara emot att det offentliga skapar vinster åt aktieägare så blir det väldigt enkelt för oss att säga att vi är emot vinster i skolan, ja hela välfärdssektorn.

Mona Sahlins tal

kan du se här.

Friday, October 30, 2009

Poängen med en bok?
Boken "10-tals programmet" i inlägget innan är faktaspäckad. Vilket inte är konstigt det är en bok skriven av akademiker. Samtidigt är den, när jag har läst cirka halva kapitlet om Socialdemokratin en bok som vill röra upp känslor.

Just detta att röra upp känslor visar på om en bok är intressant. Det värsta en bok vare sig det är en fackbok eller skönlitterär, är att inga känslor kommer upp. Att inte säga bu eller bä inför en bok visar att boken är irrelevant för personen.
Jag blir lite trött när jag läser inledningen, jag har i leda hört om Socialdemokratins problem vid 70 talet, men jag är medveten om att författarna gör rätt i att göra ett direktnedslag i den heta kitteln.

För att kunna se framåt, måste man ibland se bakåt!

Det intressanta är inte exakt alla faktorer vad som gjorde att Socialdemokratin fick problem, utan det är som författarna pekar med hela handen; vilka lösningar finns!

Jag har fått en känsla när jag läser att man vill skapa debatt! Man vill ha reaktioner, är det bra eller dåligt det vi skriver? Hur ser Socialdemokrater med olika synsätt på bokens olika avsnitt?

Det är liksom dags för en fördjupad debatt, istället för ett halvsovande tillstånd.
För som författarna skriver:

- Vad vill Socialdemokratin?

Räcker det med att administrera eller skall man förändra?

Hur mycket skall man förändra, och med vilka verktyg?


Det värsta som kan hända är när allting går på räls utan att det vrids ut och in. Detta vill bokens författare ändra på. De vill stanna upp tåget, prata med passagerarna och köra vidare och kanske vrida destinationen?

Innehållsförteckning av boken " 10 tals programmet "
Efter att ha läst innehållsförteckning märks det att det är ett mycket seriöst projekt.

Följande kapitel är med i boken:

1. Socialdemokratin
2. Arbete
3. Kultur
4. Tid
5. Klimat och energi
6. Stadspolitik
7. Internationell politik
8. Välfärdens principer
9. Utbildning och bildning
10. Socialförsäkringar och folkhälsa
11. Ekonomisk politik


""Vi som skrivit denna bok är socialdemokratiska studenter. Vi skriver för att försöka förstå den tid vi lever i. Vi känner ingen nostalgi över svunna tider eller beröringsskräck med gamla spöken - däremot en längtan efter ett politiskt sammanhang som kan hjälpa till att göra världen bättre. Vi tror att socialdemokratin behövs, att jämlikheten behövs. Vi tror att stressen, skövlingen och marknadens primat gör världen ohållbar och att politiken därför måste återta sin plats i samhällsutvecklingens mitt."
"
Kajsa BorgnäsAlltså fokuspunkten verkar handla om jämlikheten. Gamla förslag är i sig i inga problem, om det går att använda för att göra samhället bättre- alltså mera jämlikt. I min kommande B- uppsats kommer jag i slutdiskussionen argumentera för att Socialdemokratin har ett utilitaristiskt synsätt, vilket innebär maximal lycka för maximalt många. I de partiprogram 1960-2001 är det mycket tydligt att Socialdemokratin menar att fåtalets makt måste minskas till gagn för flertalet. Detta är att till skillnad mot liberala och konservativa tänkare inte anse att äganderätten är helig, för att göra samhället strävar alltså Socialdemokratin att utjämna ekonomiska, sociala och kulturella skillnader mellan olika grupper i samhället.

Tydligast på denna punkt är faktiskt 1960 tals programmet ( enligt mig) som i sin inledande passage argumenterar för att fåtalets makt och resurser måste spridas på flertalet. 1960 talet skriver också att Socialdemokratin inte är emot skillnader i materiell hänsyn om detta grundar sig på eget arbete. Problemet är ojämlikhet som handlar om ärvda privilegier av olika slag. 1960 tals programmet är också mycket tydligt när det gäller att jämlikheten och friheten är beroende av varandra, de är inte varandras motsats som i den liberala tankesfären. 1960 tals programmet argumenterar för att friheten finns i jämlikheten, eftersom att frihet för flertalet istället för fåtalet innebär en ökad frihet för de flesta.

Socialdemokratin handlar enligt mig om att befria människor genom att öka den individuella friheten. Denna individuella frihet kan bara finnas genom att maximera friheten ur det kollektiva synsättet.
Problemet med den "liberala" Kantska etiken, vilket utgår inte ifrån handlingarnas resultat utan handlingen i sig, innebär att äganderätten som helig princip.

Om man som Kantian sätter upp maximet att ägandet är heligt och aldrig får röras, skapas det samhällssystem där det aldrig kan ske utjämning mellan grupper.
Nu är det visserligen inte så att en Kantian behöver sätta upp moralmaximer som handlar om att äganderätten är helig, en Kantian kan likväl skapa moraliska maximer som grundar sig på Utilitarismens maximera lyckan för maximalt många. Jag har dock en känsla av att de flesta som anser det Kantska etiska systemet vara överlägsen anser att äganderätten är helig och inte får röras.


Hur som helst är Socialdemokratin enligt mig en tydlig utilitaristisk rörelse vilket handlar om att skapa så jämlika förutsättningar som möjligt för att på så sätt motverka de skillnader i olika typer av makt som individer kan ha. Eftersom att Socialdemokratin vill befria människans bojor, är Socialdemokratin till syvene och sist en frihetsrörelse som ser hela samhället som en enhet, istället för människan stående utanför samhällets kollektiva liv.

Inom kort kommer en analys av 1. Socialdemokratin.

( Nu estetik föreläsningar, 10 års jubileum på Södertörns Högskola...)

Thursday, October 29, 2009

SSK kräver: Bygg mer bostäder!

Jag tänkte på väg till KB skriva ett kort inlägg om vikten av att bygga fler bostäder.

SSK har som ett av sina 7 krav inför nuvarande kongress, att det skall byggas fler bostäder.

Detta är någonting som inte är kontroversiellt. Mona Sahlin tog i sitt tal ( som för övrigt var riktigt bra) upp bostadsfrågan. Hon pekade på att det krävs mera utbyggnad- nu inte sen!


Jag kan inte mer än hålla med. Utan bostäder kommer Stockholm, Malmö och Göteborg att tappa kraft. Det är en sak att ha arbete, men utan någonstans för människorna att bo, så går det inte ihop.

Bostadspolitiken har helt enkelt havererat. Det måste byggas bostäder där "vanliga" människor kan bo. Det är i sig inte fel med områden som Hammarby Sjöstad, men om det är det vanliga som byggs, ja då blir det problem.

Det hela är inte så komplicerat. Man måste börja från statens sida se till att det skapar förutsättningar för att bostäder som inte kostar skjortan byggs.

I nuvarande läge vore det inte fel att påstå att det skulle kanske till och med behövas ett särskilt departement för bostadsfrågor. OM man inte med lagändringar kan ändra trenden med att det byggs för lite och för dyrt.

Arbete och bostad hänger ihop. Menar man allvar med att det skall skapar arbete, så måste det också i de orter som är mera dynamiska också finnas bostäder. De senaste årens frikoppling mellan arbete och bostad håller inte.


Bygg mer,
bygg billigare!


PS. Missa inte boken som Anton tipsar om i föregående inlägg. Jag kommer nästa vecka börja recensera bokens olika kapitel DS.

S-studenter släpper bok

S-studenter släpper i dagarna en bok kallad 10-tals programmet. Det är ett idé- och sakpolitiskt debattinlägg om vad som bör göras de närmaste 10 åren. läs och köp här.

Första reaktionen jag hittat är Smålandsposten som skriver om programmets diskussion om varför vi arbetar.


Mer om boken kommer säkert senare här på bloggen.
Köp boken och läs!

Andra bloggar om: , , ,

Tuesday, October 27, 2009

Vilket välfärdssamhälle väljer (S)?

"Årets kongress är en kongress som står vi en rad viktiga vägskäl. Det handlar om politikens och samhällets roll, det handlar om synen på vad ett välfärdssamhälle är och vilket som är det goda samhälle vi strävar efter. I Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm har vi läst och funderat över partistyrelsens riktlinjer. Texten sammanfattar en del av de tankar vi har inför den stundande kongressen och bör ses som uppmaningar till alla som är på kongressen för att fatta dessa viktiga beslut."

Igår skrev jag på Newsmill om ett par av de frågor som vi i klubben (SSK) tycker är de viktigaste inför veckans partikongress. Du hittar hela artikeln här.

SSK på NewsmillBILD: Catharina Ullström

Läs här.

" Den offentligt finansierade skolan och vården behöver reformeras för att bli bättre, men reform är inte synonymt med avknoppning och privatisering. Att hålla hög kvalitet på det gemensamt finansierade är viktigt. Det kräver förvisso att vi betalar skatt, men vi får också mycket tillbaka. Vi får en högre folkhälsa och vi får en befolkning som känner sig trygg och därmed blir mer köpkraftig. Vi får också ett samhälle som är lite mer rättvist och betydligt mer jämlikt. Utav principiella skäl liksom av nyttoskäl bör därför vård och skola finansieras gemensamt."

Monday, October 26, 2009

SSK ställningstaganden: 6 timmars arbetsdag!
BILD: Socialdemokraternas logga.

Anton skrev här om de ställningstaganden SSK har fokuserat att pusha på inför kogressen.

Idag tänkte jag skriva om 6 timmars arbetsdag, sittandes i ett kallt och tomt klassrum i Södertörns Högskola 1,5 timmar innan skolan börjar. Med kaffet rykande bredvid mig.

I 1991 partiprogram står det tydligt att SAP skall sträva mot att sänka arbetstiden till 6 timmar per dag. Man säger inte 6 timmar rakt av, eftersom att man är medveten om att det kommer ta ett par år innan både offentlig och privat sektor kan ställa om sig. Dessutom är 6 timmar ett riktmärke, för helt ärligt vore 7 timmar en bättre förändring än ingen förändring alls.

Det kan verka verklighetsfrämmande att en studentklubb med ett gäng akademiker har tagit ställning för att 6 timmars arbetsdag vore en bra grej! Vore det inte mera logiskt att vi rättar till glasögonen, nämner ett par obegripliga begrepp och konstaterar att vi måste få upp de arbeta timmarna i framtiden, och att vi därför skall höja pensionsåldern till 67 och få äldre att jobba längre- för att rädda välfärden. Nej, som radikala studenter analyserar vi utifrån andra premisser, vårat utgångsläge är inte grundat i liberal nationalekonomisk teoribildning utan handlar snarare om att analysera djupare, bortom det givna.

Att analysera bortom det givna, handlar om att gå ifrån liberal nationalekonomi, och fråga om det vore önskvärt med 6 timmars arbetsdag och om det kan gå i teorin? Svaret på första frågan, är JA, det vore önskvärt med en kortare arbetsvecka- om man nu inte vill arbete längre! Svaret på den andra frågan är det som är kärnan, är det möjligt att sänka arbetstiden?

Svaret är såklart ja, utifrån att man accepterar en rad tankegångar.

Den första tankegången handlar om att minskningen av arbetade timmar för samhället är i sig inga problem om ekonomisk utjämning sker, samt att människor drar ner på konsumtionen! Det finns inget naturgivet att vi skall öka konsumtionen hela tiden, istället för att dra ner på arbetstiden- eller om man skall vara petig arbetade timmar totalt i landet.

Det som skapar välstånd i ett land handlar om produktiviteten. Sverige har bra produktivitet, vilket inte är så konstigt i och med att vi har varit ett industriland som genom politiken fasat bort lågproduktiv sektor mot industri som gör mera förädlade produkter med mer komplicerade tillverkning.

Sedan tio år tillbaka har tillväxten ökat med ungefär 30% ( innan krisen...) och ser vi till 80 talet så har vi haft en rejäl materiel standardökning. Nu kan man välja, antingen höjer man konsumtionen kraftigt på lång och kort sikt, eller så sänker man arbetstiden. Vi är inte emot materiell utveckling - tvärtom mer avancerad teknik kan vara en del för att tex. "rädda" naturen; det vi är emot är det ensidiga fokus på tillväxten istället för att lyfta tanken att minskad arbetstid kanske skulle vara värdefullt för många.

Jag kan bara tala för mig själv. Men jag har faktiskt inte problem med en minskad tillväxt, eller mindre privatkonsumtion om jag arbetade 6 timmar per dag istället för 8. Dessutom är det inte hur många timmar man arbetar, utan hur mycket man gör på timmarna- vilken produktivitet man har. Om jag som lärare, vilket jag antagligen kommer göra, kickar igång vid 8.00 och sedan kör hårt till 14.00-15.00 och sedan går hem, så är det bättre än att sitta och fika i 1,5 timma och komma ifrån skolan vid 16.30. Nu är det visserligen så att läraren kan planera sin tid, alltså fika mindre eller jobba mera. Men det är inte sällan man lyckas göra lite mycket på 6-7 timmar som man gör på 8. Om man vill...

Nu säger den kloke, att det kan ju tjänstemannen göra, men alla kan väl inte välja?
Nej, det stämmer bra, just därför är 6 timmars arbetsdag en frihetsreform. Om jag som lärare väljer att stanna kvar i skolan längre vissa dagar och kan gå hem tidigare andra, så är det faktiskt rena lyxen jämfört med undersköterskor eller den som jobbar i butik.

Det vi måste fråga oss är lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva?

När vi sedan menar att 6 timmars arbetsdag vore bra, tänker vi inte att man skall genomföra det abrupt, utan i steg. Om man börjar med att få ner arbetstiden till 7 timmar så är det alltså en bit på vägen, som partiprogrammet 1990 också tycker.

En grundläggande fråga är varför vi hela tiden skall öka konsumtionen men knappt hinna njuta av våran konsumtion just för att vi arbetar så mycket!


Vore det inte bättre att minska arbetstiden och hinna njuta av livet?
Det är inte så att inte arbete spelar roll för välbefinnandet, tvärtom! Just därför skulle minskad arbetstid skapa fler arbeten, och de som arbetar skulle bli friskare.

Det finns inget naturgivet att vi just skall jobba 8 timmar, det är dags att sikta mot 6 timmar...

PS. Om det skulle innebära en minskad tillväxt ser jag i det inga problem, om människor mår bättre DS

Friday, October 23, 2009

Dela på föräldraförsäkringen!Egentligen är det inte så svårt, i en teoretisk värld är det ganska solklart att delning av föräldraförsäkringen är det bästa- långt bättre än en tredelad!

Poängen är att vill man ha ett jämställt samhälle så kan man inte ha det så att kvinnor är mera hemma med barnen när de är små. Män skall också ta ansvar för barnet.

Det är klart att man kan säga att tredjedels modellen är ett steg på vägen, men varför inte gå ändå fram? Varför nöja sig med någonting som är sämre än vad som kunde vara?

I framtiden kommer man antagligen skratta åt att vi "moderna" människor hade så svårt för att dela rakt av, man kommer förundras över de argument som fördes varför det inte skulle vara delat.

Förhoppningsvis lever vi i framtiden i en mera androgyn värld, där människan inte klassas stenhårt i man eller kvinna. Jag skulle personligen uppskatta att få leva i en sådan värld, där det till exempel är OK för män att visa känslor - och vara känsliga. Då kanske det inte är så konstigt att säga att båda människorna skall ta ansvar- lära sig ta ansvar för sina barn!

Det är kanske en utopi att tro att människor kommer leva helt jämställt, men bara för att det är ett mål som är som att titta på stjärnorna, behöver inte detta innebära att vi stänger ögonen på en gång.

Ty drömmar kan bli sanna...

Thursday, October 22, 2009

Just

sådana här saker, som att männniskor av samma kön får gifta sig, är oerhört viktigt. Det visar att politik spelar roll- om politiken bestämmer sig för att göra saker, då kan politiken lyfta berg.

Så enkelt är det!

Kärleken segrade!!
Idag är en synnerligen bra dag. Varför läs HÄR !!

Helle Klein skriver en bra artikel här.

Wednesday, October 21, 2009

Skillnden

mellan borgarnas budget och S är tyvärr inte så gigantisk stor som man skulle kunna hoppas. Kolla in min analys här.

Ekonomi är skittråkigt, men den lilla grafen som jag refererar till från ETC är väldigt tydlig.

Vi kanske inte skall vara Vp men det ÄR ett problem att vi accepterar en del av skattesänkningarna..

Som jag skriver på min hemsida, krävs det ett låååångt regeringsinnehav för att komma tillbaka till innan 06 intäkter för staten!

Kolla också inte ETC PDF där de jublar måttligt :)

Monday, October 19, 2009

Dags att vakna när SD knackar på dörren

Var det rätt av Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin att publicera Jimmie Åkessons debattartikel? Ja, menar somliga. I Sverige råder yttrandefrihet och politiska partier är därmed fria att uttrycka sin mening. Nej, menar andra, Åkessons artikel är främlingsfientlig och publiceringen av artikeln ett lagbrott.

Oavsett var man står anser jag att debatten som nu blossat upp är oundviklig och viktig. Taktiken att tysta SD misslyckades, det kan vi konstatera. Partiet har inte försvunnit från den politiska kartan utan växer sig i stället starkare. Under åren har företrädare för SD deltagit i en rad teveprogram och getts mojligheten att tycka till om allt från fildelning till föräldraförsäkring.

Problemet är att om SD enbart får tycka till i frågor som betraktas som rumsrena riskerar partiets verkliga agenda att hamna i skymundan, och det var väl inte riktigt det som var tanken. Frågor vi bör stalla oss i dagsläget är: Hur ska man angripa ett rasistiskt parti utan att prata om rasism? Hur ska man kunna bemöta argument som inte får yttras? Ar det fri media? Ar det public service?

Jag hoppas att Åkessons debattartikel får väljarna att inse vad för slags skitparti vi har med att göra. Jag hoppas att väljarna till nästa val vet bättre än att köpa grisen i säcken. Citatet nedan visar tydligt hur lortig den grisen verkligen är:

"För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare."

SSK:s sju ställningstaganden inför partikongressen

Här är SSK:s ställningstaganden inför partikongressen. Mer agitation för våra krav kommer senare.


1. Föräldraförsäkringen
S-kvinnor driver tre delad. Partistyrelsen föreslår en extra pappamånad. Detta duger inte. Vi kräver delad föräldraförsäkring

2. Arbetsitidsförkortning
Partistyrelsen föreslår en skrivning som säger att det inte är möjligt med förkortad arbetstid i framtiden. Vi tycker tvärt om. 6 timmars arbetsdag!

3. A-kassa för studenter.
Bakrund: A-kassan har försämrats rejält för studenter. Vi anser att studenter måste ha goda trygghetssystem.

4. Studiemedlet
Studiemedlet är det vi lever på och har i det närmaste stått still sedan 90-talet. Socialdemokraterna har på detta område en korkad och dålig politik.

5. Bostadsfrågor
Det byggs för lite och för dyrt, även med sossarna, detta måste åtgärdas!

6. Skattefrågan - välfärdens finansiering
Socialdemokraterna riskerar att inte kunna stå emot högerpolitiken om man inte vågar höja skatterna.

7. Mot privat vinst i välfärden
Het fråga på kongressen. Vi tycker att man skall stoppa vinstuttaget ur välfärden.

Dessa frågor är vikgtiga för socialdemokratiska Studenter i Stockholm.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Om den rika världen
Världen är inte fattig som vi kanske tror när vi läser tidningar och ser på TV; utan världen är rik! Man kan ibland glömma bort den utveckling som har skett de senaste hundra åren, ja de senaste hundratals åren egentligen- där mänskligheten har lyckats producera saker effektivare och kommit på en rad produkter som gör livet lättare. Det finns såklart ofattbar fattigdom kvar i världen- i stora delar av världen, samtidigt lever en liten elit i väst liv som de flesta andra inte kan drömma om öst!!
Vi i väst skulle genom att kunna sänka våran levnadsstandard bara en bråkdel ( jag pratar om ett par hundralappar i månaden) kunna höja hundratals miljoner människors liv på fattigare platser på bara några år. Biståndet skulle kunna skapa starkare samhällsstrukturer i världen.

Industriella revolutionen som började i England och spred sig till kontinental europa, innebar att samhällets sociala strukturer förvandlades- arbetare och medelklass skapades, det feodala systemet luckrades upp!
Jordbruket var visserligen viktigt under stora delar av industrialiseringen, men hur jordbruket och andra saker utvecklades var någonting enormt under industrialismen.

I det kommunistiska samhället sägs det av kommunister att alla kommer leva i överflöd! Nå, det kanske är en lite alltför utopisk bild av världens kommande tillstånd. Men det finns ingenting som inte säger att vi i väst som har det relativt de i öst, super bra! Ser till att resten av världen kommer ikapp. Detta måste såklart göras på ett miljövänligt sett, och det är därför det är så viktigt att väst fattar att de tillhör världen. Vi är inte en liten isolerad Ö utan vi är en värld.

Den rika världens resurser måste delas mera jämlikt, för att skapa starka samhällen där människor är trygga. Det är tämligen ologiskt att vi i väst skall leva tiotals gånger bättre än den stora majoriteten i världen. Det håller inte logiskt.

Världen är rik, det är dags att dela på varandras bördor!

Sunday, October 18, 2009

Den vackra världen!Saker och ting beror på hur man ser det! Man kan fokusera på det negativa eller det positiva eller både och. Jag bestämde mig idag för att skriva många fler inlägg om någonting som är + istället för -.
Det lustiga är att det skall vara så svårt att skriva om bra saker, vi vuxna är så inlärda på alla negativa saker. Men världen är vacker.

Världen är en fantastisk plats. När jag åkte buss tänkte jag på att allting runt omkring mig är unikt, varje sten har en egen form som bara den stenen har. Varje träd är unikt , även om vi inte tänker på det. Hjärnan förenklas sinnesintrycken, för att vi skall kunna effektivt göra olika saker- för annars skulle vi helt stanna upp och förundras över allting.

Ta till exempel en växt, eller blomma. Det är en fantastisk sak som vi tar för självklart. När man är på botaniska trädgården i Göteborg ser man massor av blommor, så mycket färger. Man inser att en blomma inte bara är en blomma, utan en unik varelse- som vi tar för självklart!

Vad har detta med politik att göra?


Väldigt mycket!! Politik handlar om problemlösning, att lösa gemensamma problem som finns i samhället. Ibland kan vi glömma de saker som har blivit bättre genom åren- vi får klimatångest och ekonomiångest!

Men för att orka måste vi även se det som är +. Socialdemokratin hade 1960 ett fantastiskt partiprogram med massa reformer, 1970 är inte likadanat, men även det positivt.

Man förvånas över de möjligheter som finns i partiprogrammen, de är kraftfulla dokument som visar att vi tillsammans kan skapa visioner som på lång sikt kan genomföras.

För om barnen som föds idag får ett bättre liv, ett lyckligare liv än vad jag har. Då går samhället framåt. Om bättre mediciner skapar mindre smärta så är livet bättre för några, om tilliten i samhället ökar och gör människor tryggare, ja då har samhället blivit bättre.

Politiker skall inte skapa lycka åt medborgarna, de skall de göra själva. Men det politiken kan göra är att skapa möjligheter- som får människor att växa. Att tro på framtiden, att tillsammans med andra skapa det som vi först inte tror är möjligt.

Jag är kanske onödigt pessimistiskt ibland, jag ser så mycket lidande att jag har svårt att vara glad. Men problemet är att jag inte ser lyckan i världen, den lycka som finns. Barnen som leker vid lekplatsen, pensionären som får besök av sin dotter eller son. Kärleksparet som väntar sitt första barn. Där jag går i mina gråa tankar märker jag inte de leenden som finns, de dolda glädjehopp som skapas i varje sekund runt omkring i världen.

Politiker borde alltså i högre prata om det goda samhället, istället för att bara fokusera på det negativa. För genom de positiva spiraler som kommer genom att tro på någonting bättre, skapar i sig cirklar.

Det är därför helt centralt för Socialdemokratin, att vi vågar vara framåt. Vågar tala om saker som är bra och tala om saker som kan bli bättre.

Socialdemokratin skall måla världen i svarta och regnbågens färger.

En sak skulle vara att peka på hur bra vi har det materiellt sett, och att det faktiskt går att göra någonting åt problemen i världen, saker är inte huggna i sten!

Det går att minska fattigdommen
Det går att hindra klimatförändringarna
Det går att hindra krig
Det går att för morgondagens barn skapa ett mera tryggt samhälle.


Det som fattas är den mänskliga viljan, men det som är, är och kan förändras.
Genom hopp och kamp förändras saker.

Jag kommer i framtiden att sträva efter att skriva inlägg som uppmuntrar istället för deprimerande. Ni är med rätta trötta på allt mitt klagande. Jag är trött jag med!

För det vi behöver i världen är inte fler negativa nyheter, det vi behöver är en varm bris, som nyheter med hjärta kan ge oss. Politik kan vara roligt, politik kan vara skapande istället för förstörande.

Politik kan vara att se det som kan skapas, istället för att bara se det som inte skapas.

Kolla in

min nya sida. Här!

Nu är det en bra dag!
Ljuset kommer in genom fönstret och jag känner den sena höstvärmen spela toner mot bordet. Jag är i stunden lycklig, för jag insåg att min tidigare negativa inställning imorse ( jag var butter...) förbyttes mot glädje då jag insåg att små små förändringar blir stora förändringar.

Det handlar om att sakta dra tillbaka de galenskaper som borgarna gjort, för att åter skapa ett samhälle med mera värme. Idag är en bra dag!

Jag såg ett citat en gång det var på en lyktstolpe, och det stog fritt från minnet

" Så länge det finns en dag i dag planterar jag en blomma!"

Friday, October 16, 2009

Mötet : Kompass

Uppstartsmöte: Kompass - Ett nytt sätt att engagera sig
Det är inte lätt att hitta en hemvist i det socialdemokratiska partiet. Organisationen trampar på i gamla strukturer som långt ifrån passar alla medlemmar. Men istället för att sitta hemma och gnälla gäller det att ta tag i saken med egna händer
Host:
Josefin Deiving & Jonas Svensson
Type:
Meetings - Club/Group Meeting
Network:
Global
Date:
Sunday, October 25, 2009
Time:
1:00pm - 4:00pm
Location:
Sveavägen 68, Hörsalen
Street:
Sveavägen 68
City/Town:
Stockholm, Sweden
View Map
Phone:
0707702220
Email:
josefin.deiving@gmail.com
___________________________

Det är bra att man kickar igång någonting som är utöver SSU eller S-studenter. Eftersom att det finns en tendens att hos S-föreningarna vara "tokgamla". Själv har jag inte ens vågat gå till Skärholmens förening eftersom att jag är rädd att jag kommer bli helt oinspirerad, och vad skall jag då gå till när jag inte är aktiv i S-stidenter? Det är faktiskt lite ångest över det hela..

Risken är betydande att jag kommer bli passiv medlem om ett par år, för det jag INTE kommer göra är att sitta på fikamöte med ett gäng pensionärer som pratar PRO frågor.
Om det inte finns rum, ja då är risken stor att jag skiter i hela Socialdemokratin.
Med tanke på att jag kommer bli en hårt arbetande lärare så kanske jag dessutom tjänar på att lägga ner tid på arbetet istället för att sitta på fikamöten!
Men det är en fin gräns, om jag kommer på S-mötena att ha någon att tala politik med som berör mig, kan det lika gärna bli så att jag blir djupare och djupare involverad i den lokala föreningen. Vi får väl se vad som händer... just denna toktidiga morgon tror jag inte en sekund att så mycket kommer förändras i framtiden, och därmed så är blir det nog "good bye" socialdemokratin om ett par år. Har man tur kommer man till en förening som kan tänka att ändra på strukturer, det är lite som ett lotto.

Wednesday, October 14, 2009

FRA och socialdemokraterna...

... skriver två SSK:are, två GSHF:are och en LSSK:are om på Newsmill idag. För er som inte är inne i våra interna förkortningar innebär det alltså s-studenter från Stockholm, Göteborg och Lund.

Läs artikeln här.

Friday, October 9, 2009

Plötsligt händer det

Man läser, man blir arg, man klickar sig vidare. Internet är fullt av åsikter man inte delar eller förstår. Men plötsligt, när man minst anar det, dyker något riktigt vettigt upp.

I en artikel i SVD skriver Anna Laestadius Larsson om ungdomar och stress. Hon har gjort ett test på internet för att se om hennes tonåriga dotter lider av stress. Varningsklockorna blinkar, ungen måste ha problem. Eller? Kanske är det så enkelt som att livet är jobbigt ibland för stora som små, och särkilt för de stackare som är i puberteten. Det ar sant att barn idag far illa. Men beror det verkligen pa att de har för mycket att göra eller surfar för länge om kvällarna? Som Anna Laestadius Larsson klokt skriver hade barn som växte upp utan internet annat att sysselsatta sig med och oroa sig över.

Många barn är stressade, inte över saker de inte hinner med, utan över saker de inte har möjlighet att göra. Mer än en kvarts miljon barn lever i fattigdom i Sverige. Barn vars föräldrar inte har råd att åka på semestrar, betala för skolutflykter eller hobbies.

Det är fult att vara fattig. Vill man så kan man. Eller? Vi vet alla att påståendet inte stämmer. Anna Laestadius Larsson avslutar sin artikel med att kräva en bättre fördelningspolitik. En klocka ringer i mitt huvud. Det ar SSU-spöket som hör av sig. SSU-spöket säger “Alla har inte råd att spela golf, fler ungdomsgårdar i förorterna”.

Det ar dags att någon reagerar nar SSU ringer. Ibland är politik inte svårare än så.

Thursday, October 8, 2009

Brott & Straff

Ska föräldrar betala när deras barn begår brott? Förslaget som kommer ifrån justitieminister Beatrice Ask visar de ”nya” moderaternas rätta ansikte. Syftet är att komma åt den ökande brottsligheten bland ungdomar 15-18 år. Fler poliser löser inte problemen, menar Ask, som pekar på att föräldrarna har ett ansvar för sina barn.

Efter att ha suttit nämndeman i Stockholms Tingsrätt i flera år vet jag att det allt som oftast inte är de fattiga barnens föräldrar som dyker upp i rätten och som på ordförandens förfrågan berättar om hur skötsamt just deras barn är. När det gäller straffpåföljden finns en tendens bland mindre priviligerade att välja samhällstjänst framför böter, trots att detta gör att prickarna i brottsregistret hänger kvar längre i livet. Att ha en prick kan spela stor roll för en ung människa och försämra hennes möjligheter att få arbete eller bostad. Jag kan naturligtvis inte tala för alla som väljer ett bötesstraff där möjligheten att välja finns, men jag misstänker att långt ifrån alla dessa bötespålagda ungdomar betalar hela summan själva.

Vi har idag ett system som redan tidigt skiljer människor åt, även inom de instanser där alla enligt lag ska behandlas lika. Att tvinga föräldrar att betala för sina barn skulle bara fungera i ett samhälle där alla familjer lever under samma förutsättningar.

Det finns en rent praktisk, social och ekonomisk problematik i Asks förslag. Ponera att en kriminellt belastad ungdom begår ett brott. Anledningen till att detta brott begås står antagligen att finna i personens sociokulturella och ekonomiska bakgrund. Att ytterligare belasta familjer där kriminalitet förekommer skulle kunna få oönskade konsekvenser. Den unge brottslingen skulle kunna hamna i en beroendeställning till sina föräldrar. Det är inte ens säkert att det finns några föräldrar närvarande i personens liv. Det är inte ens säkert att brottsligheten bland unga minskar.

Hela förslaget är ett uttryck för konservativa värderingar. Ask talar om föräldraransvar. Jag undrar om hon har hört talas om samhällsansvar. För mig är det ett mer relevant begrepp när det gäller att minska brottsligheten bland unga.

Nobelpriset i litteraturBILD: Herta Muller

gick till Herta Muller, tysk-rumänska, och vill du köpa någon bok rekommenderar jag Bokus. Om du inte gillar att låna förstås. Själv köpte jag en pocket för 40 kr, vilket inte är så mycket att snacka om.... och nej jag har inte vetat om henne förut.

Mina bokhögar börjar bli oroväckande stora, synd att jag läser så sakta. Men att läsa fort är inte min grej!

Vill inte ung vänster krossa kapitalismen?

SSK bloggens granskning av vänsterpartiet och ung vänster fortsätter (från föregående inlägg). Vi har nu jämfört programtexter om socialism mellan SSU och ung vänster.

När det gäller texter på hemsidan får Ung vänster se sig vänsterpasserade. SSU Stockholm skriver på sin hemsida:

"SSU Stockholms mål är att förverkliga socialismen. Vi vill ha ett samhälle präglat av fred och frihet, demokrati och jämlikhet. Ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt och politiskt.
De stora företagen ska inte vara de som fattar viktiga beslut om ekonomin. Det kapitalistiska systemet ska ersättas med en ekonomisk demokrati där makten över ekonomin utgår ifrån folket."

Ung vänster formulerar sig mindre kraftfullt och mera vagt:
"Ung Vänster vill förändra samhället i grunden. Vi vill skapa ett socialistiskt samhälle, där människor har makten över sitt arbete och sin egen vardag. Kapitalets makt måste brytas. Vår framtid skall inte styras av de som råkat födas av rika och mäktiga föräldrar.

Idag är det självklart att man får rösta till kommuner, landsting och riksdag. Det borde vara lika självklart att man får vara med och bestämma över arbetsplatsen där man jobbar, skolan där man går och området där man bor. Människor kan ta sig den makten tillsammans, om vi bara vågar utmana de som idag sitter på pengarna och styr våra liv."

Vad menas med "vara med och bestämma" som ung vänster formulerar sig?

Jag erkänner att jämförelsen haltar eftersom jag valt ett SSU distrikt och jämfört det med ett annat distrikt (storstockholm). Dock har ungvänster centralt exakt samma formulering på sin hemsida och det beror på att, som jag förstått det, distrikten lokalt inte har egna program men jag tycker ändå att detta visar på något. En korrekt jämförelse hade naturligtvis varit att jämföra förbund med förbund. Det går dock inte att komma ifrån att det uppenbarligen finns SSU distrikt som uttrycker sig mer kraftfullt än ung vänster.

Kanske beror Ung vänsters vaga formulering på att de inte kan luta sig på en reformistisk tradition på samma sätt som SSU. Där SSU distriktets koppling till Wigfors fyra demokratisfärer är tydlig.

Jag beger mig istället till princip programet för ung vänster (antaget kongressen 2008). I detta undanskymda program som säkerligen skrivits och debatteras av de mest teoretiskt intresserade borde väll de riktigt radikala åsikterna skymta fram? Avsnittet om Marxism i programet är klockren. Inte testuggande utan verklighetstillvänt och analytiskt. Det är när jag kommer till avsnittet om kapitalism jag blir verkligt förvånad. Man genomför en genomgång av kapitalismen och dess funktionssätt. Man konstaterar att den förutsätter klassamhället. Ingenstans står dock om ersättande eller avskaffande av kapitalismen. Avsnittet avslutas istället med "Detta har sammantaget inneburit att kapitalismen kommit att innehålla en dynamik som drivit på utvecklingen."

Detta är alltså avslutningen på stycket om kapitalism i principprogramet hos ett ungdomsförbund som kallar sig revolutionärt.

En självklar invänding mot mina resonomang är att ung vänster faktiskt lyssnat på kritiken. Istället för att vara testuggande presenterar de flera bra förslag om hur AP-fondernas makt skall användas med mera. Det är kanske sant och det är sunt att man förmår formulera sina visioner om ett annat samhälle i konkreta förslag. Samtidigt är det trist att man inte verkar våga drömma om ett annat samhälle bortom kapitalismen. Kan det socialistiska samhället samtidigt vara kapitalistiskt?
----------------------------------

Fotnot: I texten om marxism står det inklämt att man vill "agera för dess (kapitalismens) avskaffande" Jag kan dock inte tolka detta på annat sätt än att kongressen här tagit delvis motstridiga beslut eftersom inget om avskaffande av kapitalism står under stycket med samma namn.

Ung vänsters principprogram hittar du här. Vänsterns studentförbund (som inte engår i granskningen) här.


Andra bloggar om: , , , , ,

Var är kommunisterna? Skärpning (V)!(Sossig?)

Socialdemokratin har flyttat sig högerut. Det är ett budskap som rättmätigt har spridits ut. Mindre har man dock talat om vänsterpartiet.

Detta parti och kanske framförallt och dess ungdomsförbund framstår allt mer som att de försöker vara bättre sossar än sossarna. I många fall lyckas de. Ung vänster har under Ida Gabrielssons ledning närmat sig LO och kritiken mot den samma från vänster hörs ganska sällan.

Jag skall redan nu erkänna att jag endast sporadiskt följt den interna debatten inom UV och V men mitt intryck är att det allt som oftast har handlat om kritik av regerings politik och ganska lite om vilken värd man själv vill se. Detta är, i ärlighetens namn, lika mycket av ett problem inom den unga socialdemokratin men jag tycker ändå att vi försöker. Notera tillexempel den senaste tidens bokutgivning med böcker som: snart går vi utan er, från smedja till sambandscentral, den grå vågen mm. Vi försöker formera oss kring ett reformistiskt alternativ.

Möjligen är det så att kommunismen är död och vänsterpartiernas roll i Europa är att antingen, som i Tyskland och Danmark, ta över rollen från en misslyckad högervriden socialdemokrati eller att helt enkelt reduceras till ett "kritik från vänster" parti. Ett tredje alternativ för de europiska vänsterpartierna är möjligen också, vilket jag tycker mig kunna se hos (V) i Sverige, att man tar individens perspektiv mot systemet (byggt av socialdemokratin). Man protesterar mot övervakning, dålig behandling av invandrare och för de sjukskrivna som faller mellan stolar. Detta är ett viktigt perspektiv samtidigt som att det riskerar att bli individuellt och därmed ofarligt.

Det jag saknar är inte så mycket konkret politik som en verkligt radikal kraft från vänster som på alvar ifrågasätter marknaden och kapitalismen. Möjligen har jag missat denna debatt och att den helt enkelt bara inte når de breda massorna.
Tipsa då gärna i kommentarsfältet !

Målet för vänstern måste väll vara att samtalsklimatet blir sådant att det är okej att kalla sig kommunist igen? Eller?

Källor:
Ung vänsters blogg, Röd press,
(Radikaler finns visserligen så som Aproximation men även här kritiseras kapitalismen sparsamt)

Tidningar:
ETC, Flamman, Flamman2

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Monday, October 5, 2009

Grattis Grekland!


Trötta på korruption och skandaler röstade Grekland igår fram en ny, socialistisk regering. Med 88 % av landets 10 miljoner röster räknade stod det klart att socialistpartiet Pasok tagit ledningen med 44 % medan sittande parti, The New Democratic Party, endast fått 34 % av väljarnas stöd.

Valet kan betraktas som en protest mot The New Democratic Party och dess ledare Kostas Karamalis, vars mandatperiod kantats av skandaler och korruption som grädde på moset av ökad arbetslöshet och ekonomisk recession. Men valresultatet vittnar också om en politisk vilja hos det grekiska folket att söka kollektiva lösningar på kollektiva problem.

Medan Karamalis förespråkat frysta löner inom offentlig sektor har George Papandreou fokuserat på ökade finansiella satsningar, däribland ett stimulanspaket om motsvarande 4,5 miljarder USD för att få igång landets ekonomi. Pengar som bland annat ska gå till infrastruktursatsningar och användas inom projekt som syftar till att stärka en ekologiskt hållbar utveckling.

Papandreou lovar samtidigt hårda tag mot skattefifflare. Enligt beräkningar som gjorts förlorar Grekland årligen motsvarande 17,5 miljarder USD i uteblivna skatteintäkter. Många bäckar små, gör en stor å. Eller vad är det man sager?

Låt oss nu bara hoppas att övriga Europa hakar på den röda trenden. Först Norge, nu Grekland, sen Sverige! Let’s keep the spirit high, folks! (Som det ju står på cigarettpaketen i Rumänien).