Thursday, October 8, 2009

Brott & Straff

Ska föräldrar betala när deras barn begår brott? Förslaget som kommer ifrån justitieminister Beatrice Ask visar de ”nya” moderaternas rätta ansikte. Syftet är att komma åt den ökande brottsligheten bland ungdomar 15-18 år. Fler poliser löser inte problemen, menar Ask, som pekar på att föräldrarna har ett ansvar för sina barn.

Efter att ha suttit nämndeman i Stockholms Tingsrätt i flera år vet jag att det allt som oftast inte är de fattiga barnens föräldrar som dyker upp i rätten och som på ordförandens förfrågan berättar om hur skötsamt just deras barn är. När det gäller straffpåföljden finns en tendens bland mindre priviligerade att välja samhällstjänst framför böter, trots att detta gör att prickarna i brottsregistret hänger kvar längre i livet. Att ha en prick kan spela stor roll för en ung människa och försämra hennes möjligheter att få arbete eller bostad. Jag kan naturligtvis inte tala för alla som väljer ett bötesstraff där möjligheten att välja finns, men jag misstänker att långt ifrån alla dessa bötespålagda ungdomar betalar hela summan själva.

Vi har idag ett system som redan tidigt skiljer människor åt, även inom de instanser där alla enligt lag ska behandlas lika. Att tvinga föräldrar att betala för sina barn skulle bara fungera i ett samhälle där alla familjer lever under samma förutsättningar.

Det finns en rent praktisk, social och ekonomisk problematik i Asks förslag. Ponera att en kriminellt belastad ungdom begår ett brott. Anledningen till att detta brott begås står antagligen att finna i personens sociokulturella och ekonomiska bakgrund. Att ytterligare belasta familjer där kriminalitet förekommer skulle kunna få oönskade konsekvenser. Den unge brottslingen skulle kunna hamna i en beroendeställning till sina föräldrar. Det är inte ens säkert att det finns några föräldrar närvarande i personens liv. Det är inte ens säkert att brottsligheten bland unga minskar.

Hela förslaget är ett uttryck för konservativa värderingar. Ask talar om föräldraransvar. Jag undrar om hon har hört talas om samhällsansvar. För mig är det ett mer relevant begrepp när det gäller att minska brottsligheten bland unga.

No comments: