Sunday, October 18, 2009

Den vackra världen!Saker och ting beror på hur man ser det! Man kan fokusera på det negativa eller det positiva eller både och. Jag bestämde mig idag för att skriva många fler inlägg om någonting som är + istället för -.
Det lustiga är att det skall vara så svårt att skriva om bra saker, vi vuxna är så inlärda på alla negativa saker. Men världen är vacker.

Världen är en fantastisk plats. När jag åkte buss tänkte jag på att allting runt omkring mig är unikt, varje sten har en egen form som bara den stenen har. Varje träd är unikt , även om vi inte tänker på det. Hjärnan förenklas sinnesintrycken, för att vi skall kunna effektivt göra olika saker- för annars skulle vi helt stanna upp och förundras över allting.

Ta till exempel en växt, eller blomma. Det är en fantastisk sak som vi tar för självklart. När man är på botaniska trädgården i Göteborg ser man massor av blommor, så mycket färger. Man inser att en blomma inte bara är en blomma, utan en unik varelse- som vi tar för självklart!

Vad har detta med politik att göra?


Väldigt mycket!! Politik handlar om problemlösning, att lösa gemensamma problem som finns i samhället. Ibland kan vi glömma de saker som har blivit bättre genom åren- vi får klimatångest och ekonomiångest!

Men för att orka måste vi även se det som är +. Socialdemokratin hade 1960 ett fantastiskt partiprogram med massa reformer, 1970 är inte likadanat, men även det positivt.

Man förvånas över de möjligheter som finns i partiprogrammen, de är kraftfulla dokument som visar att vi tillsammans kan skapa visioner som på lång sikt kan genomföras.

För om barnen som föds idag får ett bättre liv, ett lyckligare liv än vad jag har. Då går samhället framåt. Om bättre mediciner skapar mindre smärta så är livet bättre för några, om tilliten i samhället ökar och gör människor tryggare, ja då har samhället blivit bättre.

Politiker skall inte skapa lycka åt medborgarna, de skall de göra själva. Men det politiken kan göra är att skapa möjligheter- som får människor att växa. Att tro på framtiden, att tillsammans med andra skapa det som vi först inte tror är möjligt.

Jag är kanske onödigt pessimistiskt ibland, jag ser så mycket lidande att jag har svårt att vara glad. Men problemet är att jag inte ser lyckan i världen, den lycka som finns. Barnen som leker vid lekplatsen, pensionären som får besök av sin dotter eller son. Kärleksparet som väntar sitt första barn. Där jag går i mina gråa tankar märker jag inte de leenden som finns, de dolda glädjehopp som skapas i varje sekund runt omkring i världen.

Politiker borde alltså i högre prata om det goda samhället, istället för att bara fokusera på det negativa. För genom de positiva spiraler som kommer genom att tro på någonting bättre, skapar i sig cirklar.

Det är därför helt centralt för Socialdemokratin, att vi vågar vara framåt. Vågar tala om saker som är bra och tala om saker som kan bli bättre.

Socialdemokratin skall måla världen i svarta och regnbågens färger.

En sak skulle vara att peka på hur bra vi har det materiellt sett, och att det faktiskt går att göra någonting åt problemen i världen, saker är inte huggna i sten!

Det går att minska fattigdommen
Det går att hindra klimatförändringarna
Det går att hindra krig
Det går att för morgondagens barn skapa ett mera tryggt samhälle.


Det som fattas är den mänskliga viljan, men det som är, är och kan förändras.
Genom hopp och kamp förändras saker.

Jag kommer i framtiden att sträva efter att skriva inlägg som uppmuntrar istället för deprimerande. Ni är med rätta trötta på allt mitt klagande. Jag är trött jag med!

För det vi behöver i världen är inte fler negativa nyheter, det vi behöver är en varm bris, som nyheter med hjärta kan ge oss. Politik kan vara roligt, politik kan vara skapande istället för förstörande.

Politik kan vara att se det som kan skapas, istället för att bara se det som inte skapas.

No comments: