Monday, October 19, 2009

Om den rika världen
Världen är inte fattig som vi kanske tror när vi läser tidningar och ser på TV; utan världen är rik! Man kan ibland glömma bort den utveckling som har skett de senaste hundra åren, ja de senaste hundratals åren egentligen- där mänskligheten har lyckats producera saker effektivare och kommit på en rad produkter som gör livet lättare. Det finns såklart ofattbar fattigdom kvar i världen- i stora delar av världen, samtidigt lever en liten elit i väst liv som de flesta andra inte kan drömma om öst!!
Vi i väst skulle genom att kunna sänka våran levnadsstandard bara en bråkdel ( jag pratar om ett par hundralappar i månaden) kunna höja hundratals miljoner människors liv på fattigare platser på bara några år. Biståndet skulle kunna skapa starkare samhällsstrukturer i världen.

Industriella revolutionen som började i England och spred sig till kontinental europa, innebar att samhällets sociala strukturer förvandlades- arbetare och medelklass skapades, det feodala systemet luckrades upp!
Jordbruket var visserligen viktigt under stora delar av industrialiseringen, men hur jordbruket och andra saker utvecklades var någonting enormt under industrialismen.

I det kommunistiska samhället sägs det av kommunister att alla kommer leva i överflöd! Nå, det kanske är en lite alltför utopisk bild av världens kommande tillstånd. Men det finns ingenting som inte säger att vi i väst som har det relativt de i öst, super bra! Ser till att resten av världen kommer ikapp. Detta måste såklart göras på ett miljövänligt sett, och det är därför det är så viktigt att väst fattar att de tillhör världen. Vi är inte en liten isolerad Ö utan vi är en värld.

Den rika världens resurser måste delas mera jämlikt, för att skapa starka samhällen där människor är trygga. Det är tämligen ologiskt att vi i väst skall leva tiotals gånger bättre än den stora majoriteten i världen. Det håller inte logiskt.

Världen är rik, det är dags att dela på varandras bördor!

No comments: