Thursday, October 29, 2009

SSK kräver: Bygg mer bostäder!

Jag tänkte på väg till KB skriva ett kort inlägg om vikten av att bygga fler bostäder.

SSK har som ett av sina 7 krav inför nuvarande kongress, att det skall byggas fler bostäder.

Detta är någonting som inte är kontroversiellt. Mona Sahlin tog i sitt tal ( som för övrigt var riktigt bra) upp bostadsfrågan. Hon pekade på att det krävs mera utbyggnad- nu inte sen!


Jag kan inte mer än hålla med. Utan bostäder kommer Stockholm, Malmö och Göteborg att tappa kraft. Det är en sak att ha arbete, men utan någonstans för människorna att bo, så går det inte ihop.

Bostadspolitiken har helt enkelt havererat. Det måste byggas bostäder där "vanliga" människor kan bo. Det är i sig inte fel med områden som Hammarby Sjöstad, men om det är det vanliga som byggs, ja då blir det problem.

Det hela är inte så komplicerat. Man måste börja från statens sida se till att det skapar förutsättningar för att bostäder som inte kostar skjortan byggs.

I nuvarande läge vore det inte fel att påstå att det skulle kanske till och med behövas ett särskilt departement för bostadsfrågor. OM man inte med lagändringar kan ändra trenden med att det byggs för lite och för dyrt.

Arbete och bostad hänger ihop. Menar man allvar med att det skall skapar arbete, så måste det också i de orter som är mera dynamiska också finnas bostäder. De senaste årens frikoppling mellan arbete och bostad håller inte.


Bygg mer,
bygg billigare!


PS. Missa inte boken som Anton tipsar om i föregående inlägg. Jag kommer nästa vecka börja recensera bokens olika kapitel DS.

No comments: