Tuesday, October 27, 2009

SSK på NewsmillBILD: Catharina Ullström

Läs här.

" Den offentligt finansierade skolan och vården behöver reformeras för att bli bättre, men reform är inte synonymt med avknoppning och privatisering. Att hålla hög kvalitet på det gemensamt finansierade är viktigt. Det kräver förvisso att vi betalar skatt, men vi får också mycket tillbaka. Vi får en högre folkhälsa och vi får en befolkning som känner sig trygg och därmed blir mer köpkraftig. Vi får också ett samhälle som är lite mer rättvist och betydligt mer jämlikt. Utav principiella skäl liksom av nyttoskäl bör därför vård och skola finansieras gemensamt."

No comments: