Tuesday, October 27, 2009

Vilket välfärdssamhälle väljer (S)?

"Årets kongress är en kongress som står vi en rad viktiga vägskäl. Det handlar om politikens och samhällets roll, det handlar om synen på vad ett välfärdssamhälle är och vilket som är det goda samhälle vi strävar efter. I Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm har vi läst och funderat över partistyrelsens riktlinjer. Texten sammanfattar en del av de tankar vi har inför den stundande kongressen och bör ses som uppmaningar till alla som är på kongressen för att fatta dessa viktiga beslut."

Igår skrev jag på Newsmill om ett par av de frågor som vi i klubben (SSK) tycker är de viktigaste inför veckans partikongress. Du hittar hela artikeln här.

No comments: