Thursday, October 8, 2009

Vill inte ung vänster krossa kapitalismen?

SSK bloggens granskning av vänsterpartiet och ung vänster fortsätter (från föregående inlägg). Vi har nu jämfört programtexter om socialism mellan SSU och ung vänster.

När det gäller texter på hemsidan får Ung vänster se sig vänsterpasserade. SSU Stockholm skriver på sin hemsida:

"SSU Stockholms mål är att förverkliga socialismen. Vi vill ha ett samhälle präglat av fred och frihet, demokrati och jämlikhet. Ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt och politiskt.
De stora företagen ska inte vara de som fattar viktiga beslut om ekonomin. Det kapitalistiska systemet ska ersättas med en ekonomisk demokrati där makten över ekonomin utgår ifrån folket."

Ung vänster formulerar sig mindre kraftfullt och mera vagt:
"Ung Vänster vill förändra samhället i grunden. Vi vill skapa ett socialistiskt samhälle, där människor har makten över sitt arbete och sin egen vardag. Kapitalets makt måste brytas. Vår framtid skall inte styras av de som råkat födas av rika och mäktiga föräldrar.

Idag är det självklart att man får rösta till kommuner, landsting och riksdag. Det borde vara lika självklart att man får vara med och bestämma över arbetsplatsen där man jobbar, skolan där man går och området där man bor. Människor kan ta sig den makten tillsammans, om vi bara vågar utmana de som idag sitter på pengarna och styr våra liv."

Vad menas med "vara med och bestämma" som ung vänster formulerar sig?

Jag erkänner att jämförelsen haltar eftersom jag valt ett SSU distrikt och jämfört det med ett annat distrikt (storstockholm). Dock har ungvänster centralt exakt samma formulering på sin hemsida och det beror på att, som jag förstått det, distrikten lokalt inte har egna program men jag tycker ändå att detta visar på något. En korrekt jämförelse hade naturligtvis varit att jämföra förbund med förbund. Det går dock inte att komma ifrån att det uppenbarligen finns SSU distrikt som uttrycker sig mer kraftfullt än ung vänster.

Kanske beror Ung vänsters vaga formulering på att de inte kan luta sig på en reformistisk tradition på samma sätt som SSU. Där SSU distriktets koppling till Wigfors fyra demokratisfärer är tydlig.

Jag beger mig istället till princip programet för ung vänster (antaget kongressen 2008). I detta undanskymda program som säkerligen skrivits och debatteras av de mest teoretiskt intresserade borde väll de riktigt radikala åsikterna skymta fram? Avsnittet om Marxism i programet är klockren. Inte testuggande utan verklighetstillvänt och analytiskt. Det är när jag kommer till avsnittet om kapitalism jag blir verkligt förvånad. Man genomför en genomgång av kapitalismen och dess funktionssätt. Man konstaterar att den förutsätter klassamhället. Ingenstans står dock om ersättande eller avskaffande av kapitalismen. Avsnittet avslutas istället med "Detta har sammantaget inneburit att kapitalismen kommit att innehålla en dynamik som drivit på utvecklingen."

Detta är alltså avslutningen på stycket om kapitalism i principprogramet hos ett ungdomsförbund som kallar sig revolutionärt.

En självklar invänding mot mina resonomang är att ung vänster faktiskt lyssnat på kritiken. Istället för att vara testuggande presenterar de flera bra förslag om hur AP-fondernas makt skall användas med mera. Det är kanske sant och det är sunt att man förmår formulera sina visioner om ett annat samhälle i konkreta förslag. Samtidigt är det trist att man inte verkar våga drömma om ett annat samhälle bortom kapitalismen. Kan det socialistiska samhället samtidigt vara kapitalistiskt?
----------------------------------

Fotnot: I texten om marxism står det inklämt att man vill "agera för dess (kapitalismens) avskaffande" Jag kan dock inte tolka detta på annat sätt än att kongressen här tagit delvis motstridiga beslut eftersom inget om avskaffande av kapitalism står under stycket med samma namn.

Ung vänsters principprogram hittar du här. Vänsterns studentförbund (som inte engår i granskningen) här.


Andra bloggar om: , , , , ,

6 comments:

Johan Nyström said...

Nej, socialism och kapitalism fungerar inte! Däremot så finns det ingenting som inte säger att man kan ha konkurrerande marknader som Johan Ehrenberg (ETC) brukar argumentera för.
( Att just Sovjet inte tillät några marknader alls kan ses som ett av kärnproblemen)

Problemet är alltså inte marknadsekonomi i sig, utan ägarstrukturen! Jag som socialist är inte emot marknader, utan ägarstrukturen i det nuvarande samhället. Att 3% äger idag i princip tokmycket på börsen är inte sunt. Typ Wallenberg...

Staten kan äga stora delar av marknader men samtidigt ha intern konkurrens. Jag säger äga stora delar, inte allt. Man behöver inte äga varje kiosk...
Det är fullt möjligt med socialism där konkurrens finns, för att förbättra produktionsmetoder och annat.

Problemet är att man ser socialism som avskaffandet av marknader när det handlar om ägandet, det är ägandet som är problemet inte marknader..

Anton Andersson said...

Jag tror du har rätt Johan. Det skall sägas till ung vänsters försvar att man vill avskaffa privategendomen och därmed kanske man kan se det som att man vill avskaffa kapitalismen. Men det är naturligtvis en diskussion.

Anders said...

De här två posterna är bland det märkligaste jag sett. Kul för mig som vänstermänniska att ni jobbar så hårt på att visa hur pragmatiska och verklighetsförankrade UV är jämfört med de mer frasradikala SSU-distrikten såklart. Men jag förstår inte riktigt varför SSK vill värva sympatisörer åt vänstern?

Anton Andersson said...

Hehe.

Det vill jag inte. Jag vill ha riktiga kommunister som ifrågasätter kapitalismen. Inte sosselihgt som är vad vänstern blivit idag.
Det måste ändå sägas.

Pontus Willebrand said...

Jag tror inte någon medlem i Ung Vänster vill vara sosse. Men i bristen på ett reellt socialdemokratiskt alternativ så måste ju nån föra fram socialdemokratiska förslag. Den politiska situationen tvingar den mest radikala att vara sosse, för det är en försvarskamp vi bedriver just nu.

När det gäller Ung Vänsters principprogram så är upplägget sådant att det först är teoribildning, sen genomgång av samhället idag och sen alternativen för att avslutas med strategier för att nå närmare målen. Jag rekommenderar läsning under avsnittet socialism (sid 42):

"Vårt socialistiska alternativ till den kapitalistiska ekonomin är de arbetandes makt över produktionen. Banker, storföretag och andra för samhället strategiskt viktiga företag och näringar måste stå under demokratisk kontroll."

Men att bara läsa principprogram och hemsidestexter utgör nog en ganska dålig grund för att jämföra två förbund. :)

Med kamratliga hälsningar
Pontus Willebrand
Sammankallande Ung Vänsters programkommitté 2005-2008

Anton Andersson said...

Hej

Pontus:
Tack för denna rättelse. Jag blir faktiskt glad över att man finner en sådan formulering. Det lugnar mig något.
Jag håller med om iakttagelsen att kampen just nu är en försvarskamp och förstår erat agerande utifrån det. Det skall dock sägas att jag saknar ett ungvänster som hade självförtroende nog att sätta upp klistermärken med texsten "socialism".

Dock står jag fast vid mycket av min kritik. Beskrivningen av arbetarrörelsen i programmet
tillexempel är en vanlig vänstersosses, allt var bra till 70 talet sen gick det snett och sossarna var inte längre sossar.

Det andas mellan raderna (därför måste vi vara det). Som socialdemokrat (orginal) blir jag delvis glad över detta accepterande av våra idéer. Samtidigt orolig när det inte går att tänka sig något till vänster...

Hoppas på en spänstig idédebatt och att både vi och ni kan förflyttas till vänster i framtiden. I detta hoppas jag att vi kan hjälpas åt!