Monday, November 2, 2009

Bra tal av Carlsson på S- Kongressen

Hörvärt tal.

No comments: