Wednesday, November 11, 2009

Egna barn och andras ungar - Fallet Vellinge

Kalla blåser jantelagens hårda vindar över Söderslätt i november när de boende i Vellinge samlas för att prata om de barn som inga vuxna har . Rädda för att inte ha någon att vända sig till när ungarna hittar på bus blundar de för möjligheterna att hjälpa en av samhällets med utsatta grupper.

Bristen på solidaritet drabbar inte bara den som står utan hem. Bristen på solidaritet tömmer människor på empati. Kvar står rädda, frusna skåningar och fryser på en slätt. De flesta som någon gång kört in i Vellinge har med säkerhet lagt märke till kommunens slogan: Välkommen till Vellinge kommun, här är friheten större (och skatten lägre). Frågan är om inte rädslan är större än friheten. Låt oss hoppas att världens flyktingbarn slipper Vellinge.