Sunday, November 1, 2009

Föräldraförsäkringen
Som väntat beslutade kongressen om en tredjedelsmodell. Som är ett steg på vägen mot att föräldrarna " i framtiden" delar lika mellan sig.

Det är intressant att man tog beslutet att i framtiden skall det individualiseras mera. När "framtiden" är, kan man fråga sig?

Beslutet rimmar bra med de övriga besluten; en försiktig reformism. Istället för att gå hela vägen, stannar man på halva vägen och är, verkar det som nöjd.

Om man skall sätta ett epitet på kongressen vilket är ganska elakt, så skulle jag säga begreppet " reformistisk pragmatism"

Vilket innebär att man vill reformera samhället, men i väldigt sakta takt. Det är dock skillnad på att i alla fall vilja reformera istället för att stå på status Q.

Problemet med SAP kan vara att man ibland ses som förvaltare, istället för förnyare.
Förnya innebär sedan inte att man slänger alla verktyg som man prövat på skrothögen.
Förnyelse handlar om att använda sig av en större del av verktygslådan.Vila verktyg kan vi använda för att skapa ett jämlikare samhälle som är starkare ur frihetssynvinkel?


Jag är den förste att "älska" pragmatismens synsätt om det innebär att invånarna där jag bor inte blir fattigare när det gäller möjligheter gentemot innerstaden...

Jag är den förste som kommer jubla åt en tredelad föräldraföräkring om det i "framtiden" faktiskt innebär att man går åt individualisering.

Jag är den förste som kommer jubla åt den försiktiga kameljonten, om den rör på sig!

Ty rörelse kamrater, det är livets essens!


Liv är rörelse,
rör sig partiet?

No comments: