Wednesday, November 11, 2009

Kvällen då jag dog ...


Livet är inte rättvist
och det blir ofta inte som man trott. Detta är en (!) av de visdomar man får på äldre dar. Det är bara att gilla läget och köra vidare, om man inte har gjort slut på den inre energin och bara vill ligga i koma ett par år?! Som tur är finns det kvar energi i tanken, i alla fall idag =)

"I svenska SAP ströks Ernst Wigforns formulering , som levt vidare i partiprogrammen om " att lägga produktionen och dess fördelning i hela folkets händer" , vid partikongressen 2001"
Boken: Studier i rött - socialdemokratins ideer, sida 36.

Oj. Vad skall jag säga.. Strök de meningen? Varför? Herre gud, vad var det som var så farligt med den meningen? Det är ju inte så att det står att det skall ske om 10 år! Bilden säger "impossible is nothing" och jag vill tillägga, " if you work hard"

Begreppet katharsis inom psykologi handlar typ om en inre "rening", som innebär att människan når en punkt där en förändring sker. Jag har nog nått den punkten flera gånger.

Jag har accepterat att Socialdemokratin inte alls är den Socialdemokrati jag vill se; kongresser som tar beslut om att det är ok med vinst i välfärden så länge det inte påverkar kvalitén är ologiskt, eftersom att alla vinster i välfärden kan användas i verksamheten på något sätt. Denna mening är central eftersom att den pekar på att Socialdemokratin valde att inte strida, utan enas om ett citat som i sig kan tolkas lite hur som helst.

Det är som min kursare på lärarutbildningen sa: - Göra vinst på barn .... det är ju helt galet! Kanske det bäst jag hört på år och dag!

Det intressanta är dock inte att saker och ting inte är som det borde vara, alltså att Socialdemokratin blir lite radikal och inte accepterar borgerliga skattesänkningar. Det intressanta är att ur intet skapas möjligheter.

Eftersom att jag och många med mig anser att Socialdemokratin anpassar sig för borgerliga tankestrukturer finns det en glädje i att så mycket kan göras. Denna glädje ligger inte i att det är möjligt att genomföra det vi vill genomföra (en Socialdemokrati med jämlikhetsambitioner) utan snarare insikten om att varje handling är radikal. Varje beslut som går emot den rådande ordningen är en seger för att visa att det visst finns andra sätt att se på vad som är gott och eftersträvansvärt.

Därför blir dödens politik livets politik, affirmationens politik där vi säger JA till politiken och dess möjligheter istället för att sjunka ner på havets botten.

Impossible is nothing... if you work hard!

1 comment:

Anton Andersson said...

Tycker den gamla meningen av Wigfors är så fin. Önskar vi hade kvar den. Kanske kan den återisättas vid nästa programrevision.