Wednesday, November 4, 2009

Välj rätt väg!

Här är en artikel som jag skrev i förra veckans ETC Stockholm.

På Älvsjömässan i helgen stakar Socialdemokraterna ut de politiska riktlinjerna inför valet nästa år. Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm uppmanar partiet att se människor som medborgare – inte konsumenter.

Socialdemokraterna
är nu på kongress. Det är en kongress där vi står vid en rad viktiga vägskäl. Det handlar om politikens och samhällets roll, om synen på välfärdssamhället. I Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm har vi läst och funderat över partistyrelsens riktlinjer. Texten nedan får ses som uppmaningar till den kongress som just nu väljer vår väg.
En av kongressens stora stridsfrågor kommer att handla just om vård och skola, om vinster i välfärden. Ska vi ha likvärdig vård, skola och omsorg för alla eller om vi ska ha ett grundtrygghetssystem där de som har råd kan få det lite bättre, lite fortare? Patienter och elever är inte konsumenter utan medborgare. Skola, vård och omsorg hör inte hemma på marknaden. Därför säger vi nej till vinster i välfärden.

Samtidigt är välfärdssamhället mer än vård och skola. Det är ett samhälle där vi har tid och ork för vänner, familj, intressen och demokratiskt deltagande. Partistyrelsen vill ta bort målet om arbetstidsförkortning, ett principiellt viktigt mål för vår syn på välfärden som något mer än direkt materiell levnadsstandard. Ett ställningstagande mot idén om arbetstidsförkortning är också ett avsteg från en syn på välfärdssamhälle där människovärdet står i fokus. Det är ett steg vi inte vill ta.

Välfärdssamhället
strävar mot jämställdhet. En individuell föräldraförsäkring skulle på längre sikt innebära att fler kvinnor arbetar en större del av sitt vuxna liv, och därmed fungera som löneutjämnare och bidra till ett lite mer jämställt Sverige. En extra pappamånad (partistyrelsens förslag) är inte alls tillräckligt.

Menar vi allvar med jämställdheten måste vi börja se män och kvinnor som individer, också inom ramen för äktenskapet. Därför vill vi se en individuell föräldraförsäkring.
Vår utbildningspolitik har tillsammans med fördelningspolitiken varit ett av våra främsta vapen i kampen för jämlikhet. För att så ska förbli krävs att heltidsstudier blir heltidsstudier för alla studenter, oavsett klass och bakgrund samt att studietiden blir tryggare.
Över hälften av landets studenter jobbar idag vid sidan av studierna för att överleva och det går ut över studieresultaten. När den borgerliga regeringen tog bort studerandevillkoret för a-kassan ökade otryggheten för landets studenter.

Partistyrelsen
skriver i sina riktlinjer att studenter upplever sin ekonomiska situation som pressad . Vi menar att problemet är att studenters situation är så ekonomiskt pressad och otrygg att det leder till ökad ojämlikhet inom systemet för högre utbildning.
Det krävs en rejäl höjning av studiemedlet och ett återinförande av studenters rätt till a-kassa.

En stor ung generation ger sig nu ut på en bostadsmarknad i kris. Bostadsbristen minskar människors möjlighet att söka jobb på andra orter, hindrar unga att starta sitt eget liv, möjliggör svarthandel och skapar priser på bostadsrätter som stänger ute stora grupper från bostadsmarknaden. För att få bukt med bostadsbristen krävs att ett kvantitativt mål inkluderas i de riktlinjer kongressen ska anta. Vi måste ta fram ett program som gör det möjligt att bygga bort bristen till 2020, genom att bygga minst 40 000 bostäder varje år.

Catharina Ullström
ordf. Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm (SSK)

1 comment:

Johan Nyström said...

Jag har fortfarande kvar artikeln i väskan, men det blev öl med grannen igår. Nästa tisdags diskussion låter dock intressant.

Johan Nyström